12-08-08

Staking Belgavia & Flightcare

Beste lezers & blog-ers,

Nu is het weeral eens bewezen wat het nut van een syndicaat is. Het door hun onbekwaamheid zover laten komen dat er een spontane actie moet gebeuren door de werknemers zelf. En dan gaan de syndicaten dat nog erkennen ook. Het is niet correct dat dit moet gebeuren via een spontane actie van werknemers, waarbij de secretarissen dan nog maar eens uitvoerig in de media komen en niet de werknemer.

De slachtoffers hierin zijn in eerste plaats de reiziger ( gewone en/of ongwone man/vrouw van de straat) en de werknemers zelf. Niet de directies en de syndicale organen.

Daarmee ook treed ik de reactie van onze partij bij, door deze spontane actie af te keuren.

Ikzelf heb reeds meer dan 17jaar dienst gehad op de luchthaven, tot 31-03-2008 DHL-Aviation voor 3/4 van zijn vluchten verplaatste naar Leipzig. Maar deze affaire is meer een politiek spel en een electorale stunt geweest van de verschillende gewesten t.o.v. elkander( daar meer over later en lees ook de vorige artikles in dit verband).

Hier bij Belgavia en Flightcare is het hetzelfde als bij Sabena en andere bedrijven in dit gewestenland.

Er wordt niet geluisterd naar de opmerkingen en noden van de werknemers, noch van directies uit noch van de syndicaats-secretariseen, geen enkele doet iets fundamenteel.

Laat ons hier wel duidelijk zijn: " ik heb het niet tot de vele délégées die er toch inslagen om echt syndicaal werk te leveren"

Het ligt hem meer fout bij de syndicale adequaatheid van de secretarissen.

Dus het oorzakelijk verband in deze stakingen op de luchthaven, was de problematiek al jaaaaaaaaaren gekend, ook de politikers kenden het, maar neen. De directies met hun zeteltjes hebben geen enkel besef wat de werkelijke arbeid is op de vloer. Deze zeteldirecties pakken steeds en tergend uit met dreigementen, hoogspraak, overschattingen en in essentie wanbeheer. Wanbeheer dat goed is voor hun zeteltje, maar dat niet terechtkomt bij de ware eigenaar van dat zeteltje, namelijk de werknemer op de vloer.

En dit verhaal kennen en kenden ook de syndicaten reeds lang. Maar hebben nooit daadwerkelijk opgetreden. Men moet niet altijd optreden met stakingen, maar met reguliere vergaderingen en wettelijk aangepaste krachten komt men al ver.

Men moet nu niet komen zeggen dat ze het niet gezien hebben, maar het eigenlijk overlaten aan de werknemers op de vloer om iedereen wakker te schudden, is een open kaart en een siroopje voor de verscheidene syndicaten. Wakker te schudden dat de druk op het presteren op de vloer onnoemelijk hoog ligt, terwijl er flexibiliteit geëist wordt en zeker niet mag ziek vallen en niet met verlof gaan wanneer voor anderen het verlof begint en ....... enz......

De werknemers van Belgavia en Flightcare hebben nu zelf alle partijën in gang moeten zetten om een oplossing aangereikt te krijgen.

Ditzelfde is gebeurt met vervotteke die bij Sabena als délégée het ook al wist sedert jaren dat er iets verkeerds was, maar liever in een soort profitariaatszeteltje plaatsnam, hetzij opgedragen door het syndicaat zelf of door de leegzuigende directie destijds van Sabena, zeker door beiden, maar heeft in ieder geval niet het echte délégée-werk geleverd.

Ondanks alles vind ik deze staking dan weeral een gijzeling van de vliegtuigreiziger en van het ander personeel op de luchthaven.

Men zou eerder de directie's moeten ontslaan, dan op de kap van de werknemer te zitten.

Er is zelfs sprake, dat men een regeringsonderhandelaar voor de luchthaven zal sturen. Ben benieuwd wie de niet-bestaande-ontslagnemende-interim-regering nu gaat kiezen, of gaat er iemand van het huisje in Laken er naar toe gaan?

Dit voorlopig,

Groetjes

Dany 

15:54 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sabena, dhl, gewesten, vervotte, staking, belgavia, flightcare, werknemer |  Facebook |

21-06-08

Pensioenen

Beste lezers & blog-ers,

Een zeer geweldig en straf idee, dat alleen maar door een 42 jarige marie arena, minister van pensioenen, kan bedacht worden en dan nog van de PS-holding zijn: pensioenen optrekken met 10% op vijf jaar tijd voor de laagste pensioenen en zelfs 6% voor de zelfstandigen en werknemers ook op 5 jaar. Vergeet ook niet dat deze dame enkele jaren geleden bij haar aanstelling in de politiek het nodig achtte om haar burelen te verfraaiën. En nu onlags verhuist naar Vorst uit privé-overwegingen wegens scheiding. Dit nadat ze door onderzoekers op de hoogte gesteld werd dat tegen 2016 bijna de helft van de gepensioneerden in de armoede zal terechtkomen. Nu pas wordt er zeer minuscuul gereageerd, weeral eens geen toekomstvisie en ook geen directe interactie met wat gebeurt met de bevolking. De gewone mens met "gezond verstand" zag dat al jaren geleden aankomen. maar daar wordt nooit naar geluisterd, alleen maar als er verkiezingen zijn en dan nog alleen maar een paar weken ervoor.

Dit is echt een zeer super idee waar alle pensioengerechtigden echt iets zullen aan hebben, maar eigenlijk vooral electorale koek of siroop is richting 15-07-2008.

Des te meer zit hier weeral een bewijs in dat de pensioenfondsen niet de gelden dragen die alle werknemers en zelfstandigen gedurende hun jaaaaaaren werk hebben op gebouwd. Zelfs niet het zilverfonds of zoals "het boeleke van Mechelen" graag zou willen om nog een ander fonds bij op te richten.

Tevens wordt er dan ook nog eens bij vermeld dat die procenten de staat bijna 2 miljard gaan kosten. ???????.

Hoe kunnen bijdragen die we geleverd hebben de staat nog geld kosten?? Die bijdragen werden toch in een fonds gestort, als het ware op een spaarboekje bij een bank dat ons dan ook interesten zou opbrengen. Maar nee, toch niet blijkbaar want de staat, "wij dus", moeten het nog eens bijhalen en bijbetalen.

En dan nog durven zeggen dat dit zal gebeuren op 5 jaar, dus elk jaar een %-tje erbij of is het elk jaar 10%? Dit is nog niet duidelijk.

Wat wel duidelijk is, dat is het feit dat er elk jaar we verder ons leven lijden, dan ook elk jaar de geldwaarden inflateren, en we daarom elk jaar een index-aanpassing krijgen van +/- 2%.  Deze aanpassing is dan ook nog eens brutto, dus geven meer dan helft terug via onze personenbelastingen en deze index-aanpassing kan ons dan ook nog in een hogere belastingsschaal zetten.

Ook wordt er gewag gemaakt om eens eindelijk de sollidariteitsbijdrage af te schaffen of af te bouwen.

Voila, dan zijn we er ; we doen er 6% of 10% bij (weliswaar brutto op 5jaar) en dan kunnen de solidariteitsbijdrage afschaffen. En dan nog eens rekening houden dat de inflatie momenteel meer dan 4% bedraagt en jaarlijks zal toenemen. Dan zal de koopkracht van de gepensioneerden niet toenemen maar zelfs verder afkalven en nog meer dalen.

Tenslotte krijgen we ons pensioen alleen maar op basis van ons laatste verdiende loon met een minimum aan 30 dienstjaren en aan 60% ervan, en dan nog eens brutto.

Dit stelsel van pensioenen is volledig uitgehold door de stijging van de levensverwachting. Vroeger, zo'n 50 jaar geleden was de levensverwachting veel lager dan nu en dan was de staat bijna zeker van het feit dat zeer weinig mensen de grens van 70jaar zouden bereiken en dan moesten ze minder pensioenen uitbetalen. Men was dan ook bijna zeker van het feit dat diegenen op pensioen gingen vanaf hun 65ste niet echt lang te leven hadden, en zo dan meer pensioen-overschotten voor hun ministerpostjes-politieke partijen-syndicaten-subsidies en/of benoemingen konden uitbouwen en uitkeren.

Dit is dan ook een zeer sterk bewijs dat de vroegere politici geen toekomstvisie hadden of wilden hebben en de bevolking alleen maar beloftes en allerlei andere siroopjes en klontjes in het electorale riet stuurden, alleen ten voordele van hun regionen en vertakkingen. Dit bewijzen de geschiedenisboeken terdege als je alles wat er hier verkeerd is gegaan in het belgenland bijeen telt de laatste 60 jaar. Je zou duchtig verschieten.

Maar ja , nu is het heel anders. De levensverwachting heden ligt nu om en bij 78 jaar, en het pensioenkistje is leeg aan het worden, of is zelfs ledig. Net zoals bij de goudvoorraad (zie vorige artikelen). Mensen zouden moeten gaan werken tot aan hun 70 om de staat de gelegenheid te geven om meer te kunnen innen en allerlei oeverloze en onzinnige wetten te creëeren om nog maar te innen.  

Wel, wel,.

Het is dan ook meer dan duidelijk dat het noodzakelijk wordt en hoog tijd wordt dat de bevolking meer netto-loon gaat en kan overhouden. Dit is 1 van onze partij-speerpunten.

Groetjes

Dany

10:52 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen, goudvoorraad, zilverfonds, koopkracht |  Facebook |

19-06-08

Jobstudenten

Beste lezers & blog-ers,

Dat diegenen die willen werken en dan ook werken alsmaar meer worden gestraft stellen we zeer duidelijk en willen we dan ook meer netto-loon laten overhouden. Dus geen loonsverhogingen t.o.v. de werkgever, maar gewoon en puur meer netto in de geldbeugel.

Daarom ook het probleem van de jobstudenten dat momenteel ook alsmaar stijgt. En weeral eens geen enkele federale regering erin slaagt om met een toekomstvisie daaraan te sleutelen, zodanig dat deze jobstudenten op een correcte wijze worden vergoed voor hun arbeid, maar ook geen rem zetten op de huidige 46 dagen dat ze maar mogen werken aan een schamele brutto-loon.

Hiervoor heeft onze verkozene Martine De Maght het probleem aan de bel gehangen, en niet de eerste keer.

Hieronder Martine haar uitleg en verwijzingen:

+++++

Zwartwerk jobstudenten: “Huidig systeem voldoet niet aan de eisen van de jobstudent”

Voor Martine De Maght, kamerlid van Lijst Dedecker (LDD), bewijst de enquête van Randstad vandaag dat het systeem van studentenarbeid dringend aangepast moet worden. In het huidig systeem mag men 23 dagen tijdens de zomermaanden werken en 23 dagen erbuiten. “Een systeem dat door niemand als eenvoudig en flexibel wordt ervaren,” stelt De Maght. “Dat bewijst het feit dat het aantal jobstudenten dat in het zwart werkt de afgelopen twee jaar is gestegen van 11% naar 17%. Het huidig systeem voldoet niet langer aan de moderne eisen van de jobstudent en de werkgever.”De Maght stelt daarom voor het systeem van de studentenarbeid aan te passen en een plafond in te voeren gebaseerd op het verdiende brutoloon.De Maght: “Een jobstudent moet jaarlijks 7.500 euro bruto kunnen verdienen, zonder dat hij hiervoor gestraft wordt. Er is zowel bij studenten als bij werkgevers vraag naar een vereenvoudiging en een versoepeling van het huidig systeem.” De jobstudent zou in het systeem dat De Maght voorstelt tijdens de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen kunnen werken wanneer hij wil met sterk verlaagde sociale bijdragen. Een vrijheid die het huidig systeem niet biedt en waarvan de cijfers vandaag bewijzen dat het gevolg is dat 17% van de jobstudent in het zwartwerk vlucht.De student moet in samenspraak of op eigen initiatief organiseren dat het plafondbedrag van 7.500 euro bruto niet wordt overschreden.De Maght: “Gebeurt dit toch, dan geldt de huidige wetgeving die bepaalt dat de werknemersbijdrage wordt verhoogd tot 13,07%. Op dat ogenblik verliest de jobstudent ook zijn rechten op kinderbijslag en studietoelagen.”Met dit systeem beschikt zowel werkgever als jobstudent over voldoende vrijheid.

Voor de jobstudent kan de vrijheid van werken zelfs een motivatie zijn om langer te studeren. Ook de werkgever blijft gemotiveerd om zijn tijd en energie te stoppen in studenten omdat het een goedkopere werkkracht blijft,” zegt De Maght.

De kritiek dat het systeem laaggeschoolden uit de markt zal prijzen weerlegt Martine De Maght. “Werkgevers klagen nu al steen en been dat ze geen personeel vinden. Die kritiek gaat dus niet op. In totaal werken zo'n 300.000 studenten als jobstudent. Het zou zonde zijn deze groep niet flexibeler te laten werken in een economie die smeekt om personeel. Zowel studenten als werkgevers worden er beter van,” besluit Martine De Maght.  +++++++ Dit is dan ook het bewijs dat LDD zich op vele terreinen, zoniet alle, wil dat het stroeve en het huidig nadelig-zijnde systeem van regeren, geen brug te ver is voor ons.GroetjesDany 

15:41 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jobstudent, economie, systeem, brutto, ldd |  Facebook |

13-06-08

Dienstencheques kinderopvang

Beste lezers & blog-ers,

De nieuwe senator nele lijnen (van ex-vivant) heeft het gevonden om stemmen te ronselen: dienstencheques voor kinderopvang aan huis.

Is goed gevonden, daarmee is ze zoals alle politiekers van de meerderheid en ook een evenbeeld van vervotte, beloven en het plebs laten betalen voor de extra-stemmen dat ze zou kunnen binnenkrijgen door het sociale en moeilijke dossier van kinderopvang zogezegd helpen op te lossen.

Men moet weten wat dienstencheques eigenlijk zijn:

===>

De burger die dit vraagt betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt. De werknemer zelf krijgt op zijn beurt een echt loon.

De diensten en activiteiten die in aanmerking komen zijn effectief gepresteerde activiteiten :

bij de burger thuis :

  • schoonmaken,
  • ramen lappen,
  • wassen en strijken,
  • bereiden van maaltijden,
  • kleine occasionele naaiwerken

buiten het huis van de burger :

  • levering van huishoudelijke boodschappen,
  • extern strijkatelier (en kleine occasionele naaiwerken),
  • begeleid transport van bejaarden of minder-mobiele mensen

Wat kost het

Voor de belastingbetaler is de waarde van de dienstencheque vastgesteld op € 6,70.

De federale regering financiert voor elke dienstencheque het verschil tussen de aankoopprijs (€ 6,70) en de terugbetalingswaarde (€ 21).

Dus de belastingbetaler betaalt eigenlijk de tewerkstelling, zijnde €6,70 en €14,30, want de aankoop betalen we uit onze zak, bij de belastingsaangifte brengen we dat in arato 3/4 van de aankoopprijs en dan betaalt de staat (= dat zijn wij de belastingbetaler) nog eens €14,30.

Dus zijn wij werkgevers en als de mensen hier gebruik van maken dan moeten we ook zien dat er de nodige verzekeringen zijn, maar dat wordt niet verteld, want alles gaat soepel zolang er niets gebeurt. Maar als er iets gebeurt dan is het verzekeringsdiscussie à la "...hoe moeten we hier niet betalen...."

Diegene die met een dienstencheque aan het kuisen gaat bij de belastingbetaler werkt in een eerste stap aan minimum +/- €17,5 per uur en dat is 705,94 oude Bfr. per uur. Maar het jaar erop in de aangifte zal het wel anders zijn, want dan gelden die als inkomsten.

Enfin, je bekijkt het maar, maar de senator nele wil nu zelfs dat er kinderopvang is met dienstencheques. Hier kunnen ze dan wel niet iedereen heen sturen en moet men gediplomeerd zijn, wat met de verplaatsingen, wat met bij de mensen thuis , welke verzekering, en zal het in twee shiften gebeuren (s'morgens naar de ouders gaan, de kinderen naar school en dan in de namiddag nog eens, enz....)

Nele moet eens eerst denken en dan iets op getouw zetten, want dit idee duwt ook de opvang voor zieke kinderen van werkende ouders achteruit, het veroorzaakt een hele concurrentie die niet te evalueren valt en meer en meer naar misbruik gaat lijken.

Weg met dat wetsvoorstel voor opvang van kinderen thuis.

U vormt uw gedachten hier maar rond,

Groetjes

Dany

23:51 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belastingbetaler, plebs, verzekering, vivant, senator, dienstencheques |  Facebook |

20-05-08

Spoorstaking 20-05-2008

Beste lezers & blog-ers,

Wat kletst quickie nu uit zijn nek?

De staking kost 40miljoen euro en extra CO2 in het milieu.

De staking brengt de regering meer op aan accijnzen-taksen-BTW, door de extra autoverplaatsing, ja dat wel.

En als dit schade brengt aan het milieu en verlies aan tijd gemiddeld uurloon, dan blijft er maar 1 manier over om dit in de toekomst weg te werken : en dat is een halvering van alle openbare vervoersprijzen en het gratis vervoer voor schoolgaande kinderen van hun 6 jaar tot hun 18jaar of tot ze uit het school komen. Dit laatste gratis vervoer komt werkelijk ten goede van de gewone man/vrouw in de straat zolang hun kinderen schoolgaand zijn en het gratis vervoer alleen geld tijdens de schooldagen.

Quickie wil alleen maar weeral in de belangstelling staan en een beeld opwerpen dat mensen denken dat hij voor de burger bezig is en bezorgd is.

Waar halen ze dat cijfer?

- NMBS-treinen en TGV's rijden niet ==> dus minder verdienste voor de NMBS-top en minder verdienste voor de electriciteitsleveranciers

- mensen nemen snipperdagje of dergelijke, en rijden eventueel samen ==> weer minder verdienste

- stakende personeelsleden van de sproorwegen worden opgezadeld met een schuldgevoel ==> NMBS-top levert geen degelijk akkoord af voor de werknemers , maar wel onmiddellijk en tijdens de akkoord-onderhandelingen een vetter loon voor de titelpersoontjes, dit werd beslist in een beperkt groepje en hiervan werd niets gevraagd aan het spoorwegpersoneel, want de titelpersoontjes zullen niet in de trein rondlopen om kaartjes te controleren of de trein te besturen of de spoorwegen te onderhouden in weer en wind. ==>"hetzelfde geld natuurlijk ook voor vele andere beroepen zoals Post, Huisvuilophaling, brandweer, en vele anderen"

Dat hem al gauw maar stopt met leuteren, want de administratieve vereenvoudiging waar hij mee bezig was, is ook maar op een sizzer uitgelopen. Dat hem zich bezig houd met de economie, de titel die hij gekregen heeft.

De economie zal draaiën op snelheid wanneer de werkende burger veel minder gestraft wordt door belastingen-accijnzen-taksen-boetes-BTWheffingen en meer nettoloon zal overhouden.

Lap, dat was het voor nu,

Groetjes

Dany

16-05-08

Euro is een succes???

Beste lezers & blog-ers,

"De Belg geeft meer uit" en "euro is een succes" en "de Europese economie verslaat die van de VS".

Wat die commissies en experts allemaal uit hun nek kletsen om een positief beeld te blijven creëren van de toestand die er nu op de financiële markten en vooral in onze portemonnees voordoet. Het is niet te geloven, ofwel zijn alle gewone werkende en niet-werkende mensen niet bij verstande om dit te begrijpen. Maar ik weet wel 1 ding, diegene die een leefloon van amper €750,00 heeft, diegenen die een minimum-inkomen hebben van amper €850,00, diegenen die een bestaansminimum heeft van amper €650,00, diegenen die een loon hebben tussen de €1.200,00 en zelfs de €3.500,00 weten best voor het grootste deel wat ze met hun loon kunnen en vooral niet kunnen.

Als volgt:

- bij de start van de euro was er al onmiddellijk een gemiddelde prijsverhoging van +/-4%

- de veel te hoge en de niet noodzakelijke "Belasting op de Toegevoegde Waarde". Deze BTW wordt enkel betaald door diegene die in de eindschakel zitten en....... dat zijn de burgers.

- de taksen en accijnzen op brandstoffen en huisbrandolie die tot ongeveer 65% van de prijs bedraagt. Het is daarom ook dat de verkozenen van en voor het volk, die dan ook deel uitmaken van de regering, er niets of niets aan doen.

- vakantiegelden die dan ook nog eens belast worden. Let wel, vakantiegelden die u en ik eigenlijk betalen via het loon, alsook de bedrijven die dat betalen, om gewoonweg het recht en de gelegenheid te bekomen om van een 24-tal dagen verlof te kunnen genieten.

- de extrabijdrage via de belastingen voor allerlei sociale instanties en/of doelen en doelgroepen.

- de euro staat veel te hoog t.o.v. de dollar, dus is er een zekere moeilijkheid om uit te voeren. En invoeren is bijna even moeilijk want de taksen-BTW-accijnzen loeren om het hoekje en willen hun deel.

- +/- 1.250.000 Belgen leven aan of onder de armoedegrens en moeten het zien te rooïen met amper €750,00, daar kunt ge niet een degelijk leven mee op bouwen.

- bijna 300 knelpuntenjobs, waar gaat dat naar toe, maar toch daalt de werkloosheid??????

- in realiteit zijn er meer dan 1.400.000 werklozen, allerlei bedrijven die weggaan en/of failliet gaan en/of herstructureringen doorvoeren of doorverkocht worden (bijv: Sabena, SN Brussels Airlines, L&H, ABX, Post, NMBS, Fortis, Gevaert, VW, Ford, de Horeca in het algemeen, DHL nachtvluchten, fraudes op de hoge niveaus, enz.... enz.....)

- dienstencheques die veel te veel kosten en geen echte tewerkstelling verschaffen, alleen maar Belgen optrommelen om iets te doen voor diegene die het nog wel kunnen betalen en alzo het echte werkloosheidscijfer onderdrukken.

- koopkrachtverlies arato van +/- 18% op een half jaar tijd, omdat de prijzen van brandstof, electriciteit, water en voeding blijven stijgen. Want het ene hangt samen met het andere. En een interim-regeringske van vandaag doet er niets aan, of beter gezegd kan het niet omdat ze niet weten hoe of willen het niet want dan moeten ze bij hun eigen snoeïen

- de indexaanpassingen van om en nabij de 2% brutto ("...en niet netto...")voor de werkenden, dit is een verhoging van het loon, puur in realiteit, van nog geen 1,2% op het nettoloon. En dit geld alleen voor het "plebs" , niet voor diegene die hun loon/bonussen zelf bepalen en ook niet voor het europees parlement en het onze.

- inflatie die nu al terug gestegen is met 4,2%, bovenop hetgeen in de eerste maand 2008 en in de laatste maanden vorig jaar is gebeurt

- de verkoopprijzen van panden die in België bij de hoogste zijn op werledniveau, en niet te vergeten de stijgende huurprijzen. Het swingt allemaal uit de pan.

- stijging van criminaliteit , zodanig dat zelfs in ziekenhuizen de patienten moeten beschermd worden door "stewards". Nochthans had de open-vld gezegd bij monde van de nietszeggende en nietsdoende p.dewael, dat in België er geen stijging van de criminaliteit is en/of was. Waarom dan die overvolle gevangenissen en de plannen om minstens 4 gevangenissen bij te bouwen op kosten en op de nek van de burger. Want de multi-miljonairs  en andere zullen het niet voorschieten en/of betalen naar behoren, maar eisen wel dat ze altijd en overal beveiliging hebben en krijgen.

- OCMW's hebben de eerste maanden van dit jaar al meer dan 150.000 dossiers voor schuldbemiddeling bijgekregen.

- de geldelijke machtswellustigen zoals de banken en verzekeringen, sluipen meer en meer binnen via de bekende grootwarenhuizen en andere electro-zaken, gewoon omdat de gewone man/vrouw in de straat niet meer voldoende kan lenen om een wagen of huis te kopen, en dan maar de burger proberen te pakken met zeer lucratieve zaakjes bij niet-bankinstellingen. Geen enkele verkozene door en voor het volk zet daar een rem op. Ha..nee, want dat behoud hun positie ook.

- de plannen om samen met Nederland een werledbeker voetbal te organiseren zijn belangrijker dan de noodlijdende Belg verder te helpen, de veilgheid van ieder individu te garanderen.

- tegen China zeggen wat ze moeten doen met Tibet, wat betreft de mensenrechten is ook nu bij de politiek belangrijker, dan hun eigen problemen die ze al jaaaaaaaaaren niet opgelost krijgen. En dan zouden hier sommige politiekers nog eens overwegen om de Olympische spelen te boycotten, terwijl ze hier bezig zijn om een wereldbeker te organiseren. Hetgeen wat Rogge zei " dat de wesyerse werled het kalmer moest doen" is een terechte vingerwijzing voor de blind-wildgroei van europa en VS

- een heleboel grote bedrijven en andere KMO's (waaronder ook die een actiegroep leid tegen het nachtlawaai) hebben nochthans in China sedert meer dan 30 jaar daar een fabriekje staan met zeeeeeer goedkope Chinese werkkrachten waaronder ook vele kinderen, die dan de westerse producten dan ook zeeeeeeer goedkoop konden maken om dan dat hier in het westen zeeeeeeer duur te verkopen met alle mogelijke winstmarges-europese subsidies-belastingaftrek-BTW's,  wat maar mogelijk is. 

Dit is het eerste deel van de ontrafeling van het zogezegde positief nieuws,

Groetjes

Dany

04-02-08

Dienstencheques

Beste lezers & blog-ers,

Het was al van in den beginne te voorspellen dat het zou mislopen met de dienstencheques,==> kost teveel, we moeten de aankopprijs van cheques verhogen, niet meer aftrekbaar, <== Deze laatste woorden en gedachten worden rond gestrooid door diegenen die verkozen zijn-geen regering hebben- en via via met het interimregeringske iets mogen zeggen en zich trachten belangrijk te tonen.

Men moet serieus zijn, de open-vld beweert bij hoog en laag dat ze daarmee jobs hebben gecreëerd, maar het tegensgestelde is meer dan waar.

Het is gewoon zo:  de persoon die de dienstencheques aankoopt om een job te laten doen, en dat in zijn belastingen mag laten gelden en waarbij ook dan nog eens de staat bijpast, is eigenlijk een werkgever en een stempelgeld-sponsor.

Kijk er worden daar geen jobs mee bij gemaakt, maar wij betalen de werkloosheid van diegene die via dat cheque-systeem iets willen doen.

Ik heb zeker niets tegen die personen die in dat systeem bepaalde werken doen, integendeel. maar het mag niet op de nek van de gewone man/vrouw vallen en vooral de partijën in de vorige regeringen moeten daarom niet hoog van hun toren blazen, dat zij en zij alleen de job-ontwikkelaars zijn.

Want zeg me dan eens hoe het komt dat men vandaag 197 knelpuntenjobs heeft, waarbij men deze wil invullen door bij de nieuwe europese lidstaten personeel aan te trekken. Ja zeker , dat is zeer goedkoop voor de werkgever die dan nog gesteund wordt europese en belgische subsidies en nog meer van dat fraais.

Neen, men moet gewoon zorgen dat de werkende man/vrouw MEER NETTO overhoud en veel minder alles liggen te beboeten en te bestraffen, want als de werkenden meer netto over hebben dan komt dat toch automatisch in de economie terecht.

Groetjes

Dany

16:33 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dienstencheques, open-vld, netto |  Facebook |