30-05-08

Parkeren te Leuven

Beste lezers & blog-ers,

Wat het schepencollege van Gent, met name schepen van mobiliteit Karin Temmerman, voorsteld om het parkeerbeleid aan te passen kan ik alleen maar aanmoedigen en als een voorbeeld hanteren om dit ook in de Leuvense parkings uit te werken.

Het parkeren en het mogelijk maken om in schijven van twintig minuten te betalen is zeker een motivatie waar ik achter kan staan en wat mij persoonlijk ook gemotiveerder maakt om een parkingplaats in de ondergrondse parkings van Leuven te zoeken.

Hopelijk zal dit idee niet gepaard gaan met een basisverhoging van het geldelijke ervan.

Voorbeeld: €1,00 voor 1 uur, als men maar een 15-tal minuten weg is, wordt dan met de mogelijkheid om in schijven van 20 minuten te betalen €0,20

Dit is besparend en motiverend.  

Daarom ondersteun ik dit en wil ik dit ter sprake brengen als LDD-er. Het is misschien dan ook een aanzet voor alle steden in Vlaanderen, Brussel en de Walen

Het moet tenslotte ook niet altijd negatief zijn als er mijnsinziens goede ideëen op tafel liggen.

We gaan er verder,

Groetjes

Dany 

22:18 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: parking, leuven, motivatie |  Facebook |

01-05-08

Rekeningrijden

Beste lezers & blog-ers,

Ik begrijp zeer goed dat we met z'n allen aan de toekomst van onze "Moeder Aarde" moeten werken en dat we allemaal eens een tandje moeten bijsteken, of beter gezegd een tandje moeten laten vallen.

Maar dan geld dat ook voor iedereen, en ik bedoel dan ook iedereen. Ook het teveel aan regeringen, het teveel aan ministers, het teveel aan provincieraden en vooral hun flamboyante gebouwen met alle onnodige fantasietjes en bijhorende onderhoudskosten en electriciteitskosten en verwarmingskosten.

Met al die prietpraat over veiligheid, milieu, gezondheid, fileprobleem, en nog veel meer, kan rekeningrijden geen oplossing bieden. Rekeningrijden is weeral een kostenplaatje op de kap van het gewone volk, zelfs van het werkende volk. Rekeningrijden is een zoveelste taxatie dienende voor de staatskas. Een vertegenwoordiger of een transporteur die veel km's rijd zal het gewoon doorrekenen aan de klant, aan ons de gewone burger dus.

De rijtaks die we reeds meer dan ettelijke decennia betaalden diende toch voor het onderhoud van de wegen, of niet? En dat ze niet afkomen met te verklaren dat er veel meer voertuigen en vrachtwagens zijn. En vooral deze laatsten die dan ook nog eens de banen uithollen. Dit wisten ze allemaal bij voorbaat. Er zijn vrachtwagens, ja, en die rijden op de eerste strook, dus bij goed beheer kunnen deze rijbanen niet uithollen( zie landingsbanen van luchthavens)

De 64% taksen op brandstof die we ook altijd maar moesten betalen om onze voertuigen in beweging te krijgen, waar zijn die dan heengegaan? Men is deze dagen genoodzaakt om een voertuig te hebben of men geraakt nog niet meer aan een werk, laat staan op het werk. 

De BTW-s en de verschillende BTW-%-en die we met z'n allen betalen op elk goed-voorwerp-ontspanning-voeding-verzorging-enz.... , wat doen ze daar dan mee?  belasting op de toegevoegde waarde????? Wat is dit voor een onzin, het zinnetje maakt het eigenlijk zelf duidelijk: belastingen innen op iets waarvoor ze al belastingen betalen. Nee eigenlijk niet, want dat komt goed uit voor de staatskas en daar kan men op een scheve manier een carrousselleke mee op starten. Dus ...... weeral extra verdiensten voor de staatskas, en wie betaald die allemaal ..... jawel... de gewone burger.

Enfin, rekeningrijden is geen oplossing voor welk probleem dan ook.

De enigste oplossing ligt hem eigenlijk in het openbaar vervoer.

Waar ik dan ook voorstander van ben en desnoods wil verdedigen op welk niveau dan ook.

Dat is ten eerste: gratis openbaar vervoer voor de schoolgaande kinderen enkel tijdens de schoolperiode. Want ouders zullen dan wel minder kilometers om rijden en minder frequent aan de schoolpoorten staan met draaiënde motor. Plus dat dit dan ook de veiligheid om een school verhoogd. Want als er geen school is dan is het verkeer ook vrij rustig.

Ten tweede: de huidige prijs van het openbaar vervoer verminderen met 50%

Ten derde: het ten zeerste aanmoedigen en bijna verplichten van diegene die in de steden werken, naar het werk te komen met het openbaar vervoer.

Dit is dan ook mijn visie op het gepalaver rond het rekeningrijden.

wordt vervolgd

Groetjes

Dany

 

00:51 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: openbaar vervoer, transporteur, btw, taks |  Facebook |

22-01-08

Onwettelijke tweeledige LPG-taks

Beste lezers & blog-ers,

LPG is de zuiverste en reinste brandstof die we momenteel kunnen gebruiken, buiten beschouwing gelaten de huidige wetenschappelijke en technische vooruitgang om hibride-vervoermiddelen en electro-vervoermiddelen te maken en creëeren.

Maar waarom dan die bijkomende LPG-belasting? Juist ja ...om nog maar eens extra te kunnen innen.

Nochthans is dit een dubbele belasting, wat zeg ik een triple belasting. Ook is deze belasting foutief en wordt dubbelzinnig gehanteerd. Want ze doen hun uiterste best om iedereen te laten geloven en deels te dwingen om iets aan het milieu te doen. Ze promoten ook de gasverwarming voor de woning, als ook het gebruiken van gasvuren en alle andere zaken met gas.

Maar diegene die LPG installeerd in zijn voertuig om zo enerzijds, en we moeten eerlijk blijven, goedkoop te kunnen tanken/verplaatsen maar vooral ook zijn steen wil bijdragen aan het milieu-effect en de milieuverbetering, wordt door deze supplementaire belasting extra gestraft.

De ene wet verplicht ons om iets voor het milieu te doen en de andere wet verplicht ons extra belasting te betalen.

DIT KLOPT NIET EN IS EIGENLIJK EEN BEDRIEGELIJKE BELASTING WAAR TEGEN WIJ ONS MOETEN VERZETTEN.

Want als je iets goed wil doen wordt je ook bestraft hier in dat belgenland.

Bij het installeren van LPG moeten we langsgaan bij een officiële installateur en hebben daarop ook BTW moeten betalen alsook de nodige belastingen.

Daarom wil ik de lezers dan ook vragen, wanneer ze deze wetgeving van extra-LPG-belasting in vraag stellen, mij dit dan ook te laten weten en dan kunnen we misschien ook naar de rechtbank gaan om deze tweegespletenheid van de belasting in vraag te stellen(zoals ...Air Libre doet voor lawaai???, e.a....)wie weet?

Groetjes,

 Dany

15:17 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (10) | Tags: lpg, air libre |  Facebook |

Fietsers

Beste lezers & blog-ers,

Leterme doet het weer, ver van alle logica.

In een auto worden de fluo-vestjes verplicht, maar voor de fietsers, de zwakke weggebruiker zoals men zegt, wil hij dit niet verplichten. ????!!!!????? Begrijpe wie begrijpe kan.

Een fluo-vest heeft toch tot doel om te reflecteren en alzo om gezien te worden. Want tenslotte zijn de fietsers die men nu op de straat ziet rondrijden steeds gekleed met donker zijnde kledij. Alleen een knipperend lichtje of zelfs geen fietslichten kan wel.

Fietsers zouden toch allezins verplicht moeten worden om een fluo-vest aan te trekken bij het invallen van de schemer en vooral de duisternis.

Nee, hij geeft liever extra euro's uit om ergens iemand misschien wel in zijn kringen te bevoordelen om infrastructuur-werken te laten verrichten. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt in de vroegere cvp-kringen en de laatste jaren in die van de cd-v.

Meer beveiligde fietspaden houd in dat er weer een risico bijkomt om deels te onteigenen of delen van iemand zijn lap grond in te palmen of zelfs de het mobiel vervoer verder achteruit te duwen. Dus ook weeral eens werken, nadat er weeral werken zijn geweest. En hij is nu op zoek naar 3.5miljard euro!!!!! Ja watte , wat staat ons weeral te wachten.

Nog iets! I.v.m. de veiligheid van de fietsers, dit is toch iets dat ze al jaaaaaaren weten en kennen , denk ik! Of niet soms? En nu komt hij daar mee af. Kunnen ze dan niet vooruitzien. Dat belooft voor de andere rest dat hij nu niet kan inschatten en/of inzien. 

Zou men dan eens niet eerst de fietsers, en de zwakke weggebruiker in het algemeen, stap-wandel- en fiets-lessen geven in de opleidingscentra? Want de zwakke weggebruiker denkt zeer vaak dat hij de koning van de weg is, voor mij niet gelaten hoor! Mijn voorkeur gaat naar en ik kies ervoor om niet gewond te geraken met dikwijls onherstelbare gevolgen, boven het uitdagen van mobiele voertuigen met alle gevolgen van dien. 

En, wanneer ik op de openbare weg ben als voetganger en als motorrijder dan gedraag ik mij zeer zeker met een groot voorzichtigheids-gehalte, en vooral ook et een inschattingsvermogen van haalbaarheid ten opzichte van auto-vrachtauto en/of autobus. Wanneer zo'n voertuig te kennen geeft dat hij/zij wil afslaan, dan laat ik die op een zeer correcte manier door, dat is maar één voorbeeld. Wat betreft de zebrapaden...... dat is niet hun "rode loper", maar een mogelijkheid om rechtsgeldig over te steken.

Altijd maar achterna hollen en eletoraal voordeel trachten te halen uit sociaal-voelende en getinte projecten.

Hij mag dan ook niet vergeten dat hij dan ook eens eerst zorgt dat zijn nieuwe voorzitter schouppe, de vlaming nog ongeveer 1.5 miljard moet, en dit door het fantasietje en het speeltje ABX genaamd op onze nek en in onze portefeuille te frutselen.

Hou het in ieder geval veilig.

Groetjes

Dany

12:59 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autobus, werken, infrastructuur, fietsers, voetgangers, fluo, vrachtauto |  Facebook |

21-11-07

Flitspalen????

Beste lezers & blog-ers,

En maar flitspalen en flitspalen plaatsen, en nu zelfs digitale flitspalen die tot 4 rijstroken kunnen overschouwen. Dit alles onder het mom van het organiseren van verkeersveiligheid.-???????.

Kostprijs van 1 flitspaal is +/- €110.000 en de onderhoud ervan is ook niet min, variërend van €200,00 tot €6.500,00 per flitspaal. Als er in vlaanderen alleen al +/- 1.500 staan dan is het rekensommetjes snel gemaakt: 1.500 x €110.000 = €165.000.000,00 of +/- 6,6 miljard Bfr. En tel hierbij nog eens gemiddeld voor onderhoud en filmrolletjes €1.500,00 per flitspaal per jaar dan komt daar ongeveer €2.250.000,00 of +/- 90.000.000 Bfr erbij per jaar. Wel wel wel, amaai nog nie

Hieronder een clausule waarvoor de flitspalen dienen volgens van brempt

Het KB van 11.10.1997 [BS 24.10.1997], betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon, bestemd om op de openbare weg toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten

De enige reden van deze flitspalen is om gewoon extra gelden in de staatskas te stoppen. Want ze maken ons wijs dat elk ongeval de staat veel geld kost, maar dat klopt niet.

Want wat gebeurt er bij een ongeval:

bij een ongeval worden de politie en de hulpdiensten verwittigd, deze personen en diensten zijn reeds aan het werk en worden opgeroepen voor een interventie. Dan een takeldienst, die wordt betaald door de veroorzaker en/of het slachtoffer van het ongeval, hetzij uit eigen zak of door verzekering. Lap en de kous is af, dit kost de staat niets. De ontstane files, ja dat is voor ieder anders op te vatten, maar de staat legt daar zeker niets in bij.

Wat men volgens mij beter en degelijker moet doen is de opleiding enerzijds en het herhalende ervan anderzijds organiseren. Ik bedoel eigenlijk, zoals bij de vliegtuigpiloten, een soort rijtest doen hetzij in de praktijk of hetzij via een drive-simulator en dit telkens wanneer de eigenaar/bestuurder van de wagen op jaarlijkse tehnische controle moet gaan. Hieraan koppelen we dan desnoods een puntensysteem aan waaraan men dan de motivatie van degelijk-veilig- rijden kan staven. Want zeer veel betuurders hebben een rijbewijs, maar dat is dan ook alles, ze kunnen een beetje aan het stuur draaiën en schakelen, maar het correct en degelijk inschatten volgens de snelheid, het wegdek, weersomstandigheid, verkeerssituatie, en andere weggebruikers  kunnen ze niet of maar half of maar wat dan ook. Bij vele bestuurders is het rijden met een voertuig een plezier-uitstapje met de nodige attracties langs de weg. Men mag niet vergeten dat het rijden met een voertuig even gevaarlijk is en dat men een even grote deskundigheid nodig heeft, als alle vliegtuigpiloten of kapiteins van schepen. Ik zou zelfs zeggen dat het tegenwoordig moeilijker is om een voertuig langs de openbare weg te krijgen dan een vliegtuig te laten opstijgen en landen.

Conclusie: de flitspalen is alleen maar een drogreden om de mensen zoet te houden en alzo stemmen te winnen en de staatskas te spijzen, dan eigenlijk om de veiligheid te verhogen. Want tegen de bestuurders zeggen dat ze iets niet goed doen is niet populair in de verkiezingsperiode.

Hou het veilig,

Dany

00:43 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-07

Boetes prioritaire voertuigen

Beste lezers & blog-ers,

Een oplossing voor de superboetes en het geflits van noodzakelijke prioritaire voertuigen, zoals vandaag wordt aangekaart door de brandweer, is er wel degelijk.

Maar men moet het lef en de durf hebben als minister van verkeer en alle bijhorende mobiliteit om dit al reeds lang en sedert jaren behandeld te hebben en oplossingen aangeboden te hebben. Daarom dat ik mij nog altijd afvraag met wat die eigenlijk allemaal bezig zijn. Ik denk dat ik het weet: ze houden hun alleen bezig met boetesystemen uit te vinden achter elke hoek van de straat,verkeersremmers, e.d. Ook het helemaal op de voorgrond te trekken van de bescherming van de zwakke weggebruiker. Met de enige bedoeling en sociaal-voelend beeld op te werpen en dit laatste spelen ze alleen maar uit om electoraal in een positief daglicht te staan.

Wat mijn voorstel hierin is, is het volgende:

- zoals ze dat bij autobus en/of tram reeds al jaren hebben, een systeem dat bij het naderen van verkeerslichten het verkeerslicht sneller op groen laat zetten zodanig dat er geen tijdverlies.

-Wel bij de prioritaire voertuigen kan men dat ook, maar dan enkel met de mogelijkheid wanneer het prioritair voertuig de lichten en geluiden aangeklikt heeft en dan bij het naderen van een verkeerslicht alle op dit punt verboden verkeerslichten op rood laten zetten. Dit heeft tot gevolg dat elke weggebruiker tot stilstand komt en er dan bijgevolg geen bewegende objecten zijn die een gevaar kunnen vormen.

En het zijn niet alleen de verkeerslichten die bij deze mensen zorgen baren, maar ook de verkeersdrempels(-bulten), de groentetuintjes op de weg als remmers, het teveel aan éénrichtingsstraten, en nog enkele anderen vormen van remmers. Daar hebben wij als weggebruiker van alle categorieën ook serieuze lasten van, en ik heb het hier niet over het gebrek aan snelheid, vooral extra slijtages(snellere)-verbruik(haalbaarheidKyoto)-tijdverlies(drukte alom)-gevaar(plotse reacties).

 Ze kunnen wel space-shuttles en satelieten naar boven krijgen, als ook het GPS-systeem en alle andere technische snufkes, waarom dan deze personen van prioritaire diensten niet werkelijk bijstaan met de nodige techniek.

Of is al het administratief werk en justitie-achterstand verwoonderlijk en nuttig , zodanig dat Quicky zijn titeltje als administratieve-vereenvoudiger kan blijven uitoefenen.

Dit feit, dat de mensen die ons bijstaan in noodsituaties zelfs niet worden aanhoort of geholpen, stelt mij wel vragen ook over het algemeen nut en bestaan van een functie van minister zowel Vlaams als Federaal.

Men moet meer de basis aanhoren wil men een gemotiveerd team hebben op alle fronten, en niet de benoemde en geplaatste bureaucraten die vanuit de zetel al dan niet correct oordelen.

Tot later

Dany

13:18 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-07

Het file-probleem

Beste lezers & blog-ers,

Het fileprobleem dat reeds al jaren, maar dan ook al jaaaaren, bestaat is enkel en alleen op te lossen door het openbaar vervoer minder duur te maken.

We weten allemaal dat alle verplaatsingen en transporten nodig zijn en iets kosten, dikwijls zeer veel. En dat kunnen we allemaal nog begrijpen ook.

Maar wat niet te begrijpen is en waar de opeenvolgende regeringen de mond van vol hebben (veiligheid, Kyoto en milieu, )  en er eigenlijk niets aan doen of mee doen is ==> degelijke, consequente  en duurzame prijsverlaging van het openbaar vervoer. Dit heeft geen enkele regering ooit willen bewerkstellingen. En dan zwijg ik nog maar van het bijkomend sausje onder de vorm van flitspalen-superboetes-e.d. die een gemakkelijke inkomst is voor hetgeen ze amper of nog niet eens kunnen oplossen zoals bijvoorbeeld justitie, meer blauw op straat, veiligheid en onderwijs. 

Het woord "openbaar vervoer" zegt het zelf: "openbaar" is voor iedereen, maar dan ook voor iedereen. "vervoer" is .....ja! om alles te verplaatsen (voeding, genesmiddelen, instrumenten, kledij, schoenen, CD's, brandstof, zieken en mindervaliden, ontspanning, studeren, sport, ...enz..enz...) en overal te kunnen zijn (werk, boodschappen, familie, ziekenhuizen, apothekers, enz....).

Maar het addertje zit 'em in het alom bekende gras. De regeringen komen alleen maar naar buiten met slogans die "zogezegd" sociaal-voelend zijn en allerlei gemoederen tot opwekking brengen (gratis vervoer voor gepensioneerden, zwakke weggebruiker, spelende kinderen, e.d.) en zo op het gevoel en het gemoed spelen van de doorsnee mens. Ik zeg wel "spelen", want spelen dat doen ze er mee. 

Wat gebeurt er bij file-problemen? We staan leuk stil en aan te schuiven op de grote wegen(ooit onteigend voor ....) en autostrades (...ook ooit onteigend) tijdens de periode dat velen onder ons naar het werk bijvoorbeeld moeten. We schuiven aan, een stukje vooruit en terug stoppen , een stukje vooruit en terug stoppen, ......, dus is er op dat moment nog genoeg brandstofverbruik, en dan logischer wijze meer en regelmatige aankoop van de zeer dure brandstof. Hierdoor zijn de regeringen door gefascineerd en ervan in de ban en zijn de regeringen zeker van hun taksen-BTW-accijnzen-belastingen, om andere pleziertjes te doen.

Wat ik wil en zal voorstellen en ook wil en zal bepleiten en eventueel verder (wanneer ik met de nabije verkiezing verkozen ben) is dat het openbaar vervoer ten eerste gratis wordt voor alle schoolgaande kinderen tussen 6j en 18j, en dit alleen om naar school en terug naar huis te gaan, niet de weekendverplaatsingen.  Zelfs studenten aan een hoge-school of universiteit mogen het genot nemen van zeer sterke reducties op het vervoersbewijs.

Deze eenvoudige beslissing, en momenteel ook de enigste oplossing, komt ten goede van de ouders en de kinderen, op het vlak van vooral de portemonée-uitgaven, maar ook de veiligheid, de tijdsdruk en het tijdsverspil, de Kyoto-milieu-norm, het samenhorigheidsgevoel, de verdwijning van de file van het kindje-afleveren-in-zijn-klas-syndroom. Dus eigenlijk zeer veel positieve gevolgen ten aanzien wat nu de regeringen liggen uit te bazuinen.

Zo, dit mijn bijdrage tot het fileprobleem van vandaag,

 Groetjes

Dany

13:11 Gepost door Dany Sterckx in Verkeer | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |