08-03-09

Kom op tegen kanker

Beste lezers & blog-ers,

De overheid zou er veel beter aan doen om "Kom op tegen kanker" financieel te steunen met dezelfde hoeveelheid aan gelden als ze dat doen voor de banken, lees aandeelhouders.

Dan pas zouden de onderzoekers sneller echte stappen vooruit kunnen zetten en zou de overheid een onderzoek niet alleen bekijken als winstportefeuille. Zo bekijken ze het nu, want dat brengt niet op en er is geen winst mee te maken, want het is toch maar "janneke & mieke", het plebs genaamd. 

Het is een solidariteit die weeral eens vanuit de gewone man/vrouw in de straat moet naar voor gebracht worden, want anders gebeurt er niets voor zieken, en nu vooral niet voor onze kinderen, waar de politiek wel hoog mee op loopt en het wel bekende woordjes gebruiken dat " verantwoordelijkheid nemen" noemt.

Een zeer dikke proficiat aan Frank Deboosere en zijn voltallig team.

Dat er iets van samenhorigheid blijft leven hebben we alleen maar te danken aan de het "janneke en mieke".

Kan Lippens niet een schenking doen via zijn geïnde bonussen, of "den haan van Vilvoorde" met zijn vele vergoedingen via Inbev-Dexia-en lezingen (verdiensten arato €75.000,00 per jaar), of Votron met zijn €5.000.000.000,00-bonus, of die loonsverhogingen bij de NMBS, en nog vele anderen die een gebrek aan solidariteit-verantwoordelijkheid-burgerzin missen.

Maar OHWee, als iemand van hun familiale omstandigheid iets mankeert, want dan moet het het beste gasthuis zijn met de beste artsen (liefst amerikaanse) met de allerbeste verzorgingen en de nodige veiligheid er nog eens bij.

Dus, de teller van de belgische staat gaat nu sedert het semi-akkoord met die franse bank, een niets-zeggend akkoord eigenlijk, naar de €90.000.000.000,00. Dit is in belgische frankskens 3.630.591.000.000BFr. = 3duizend630miljard591miljoen BFr.

En dan moet de auto-industrie nog zijn euro-tjes krijgen.

En ook andere!?!... , nee eigenlijk niet. Want de zelfstandige en de KMO-er moet zijn eitjes zelf doppen en desnoods zijn zaak zien ten onder gaan aan Europese en on-interesse van belgishe overheid maar vooral ook van belangenconflicten.

Laat de samenhorigheid en solidariteit onder elkander verder groeiën dan krijgen we ze wel klein die postje- en titel^personen, en dan zal eindelijk hetgeen we gedurende 8maanden en 6 dagen per jaar betalen aan belastingen-taksen-accijnzen-btw aan ons worden uitgegeven.

Groetjes

Dany

03-03-09

Beurs

Beste lezers & blog-ers,

De beurs zakt weeral. Niets nieuws.

Maar het blijft maar duren en de vraag van die fenomenale winstenjagers de afgelopen decennia blijft maar duren.

Steeds roepen ze ..." help ons aub, want wij hebben geen winsten meer!!!!...." . Dit vragen ze dan aan de regeringen van de bijna alle landen ter wereld.

Eigenlijk stellen ze de vraag, of beter gezegd , roepen ze de hulp in van de belastingbetaler. De belastingbetaler die reeds decennia-lang zware belastingen-BTW-accijnzen-taksen heeft moeten betalen om gewoonweg iets te kunnen bekomen.

Want nu moet je toch eerlijk blijven!

Als de burger een lening doet, moet hij interesten betalen op het geleende bedrag. Deze interesten zijn weliswaar kunstmatige verdiensten op waarden die eventueel bestaan, maar naar ik al maanden hoor, er eigenlijk ook niet meer zijn.

Met het gevolg dat er VEEL TE VEEL KUNSTMATIGE WAARDEN EN GELDEN ZIJN.

NOGMAALS:

==> een land kan een munt uitbrengen alleen als ze er voldoende waarde tegenover steld.( zie vorige artikels)

Maar als die munt bij uitgave op een beurs wordt gecatapulteerd (inkoop en verkoop van munten) dan komen er automatisch een pak kunstmatige waarden bij, door wie?.... Jawel door speculanten!. Want er wordt interest gerekend op de waarde en dat komt erbij.

En dan nog eens de winstdervingen van al diegenen die op de beurs =lees CASINO spelen, groeit totaal buiten zijn proporties.

Er is geen geld bijgemaakt volgens de waarde die ingegeven is en was. Zelfs belgië slaagt erin om op 20 jaar ongeveer 900 ton goud te verpatsen (zie ook vorige artikels).

Welnu, nu zijn die geldwolven aan het bleiten zoals bertje, om hun te helpen.

Moeten wij geen kosten betalen om te mogen genieten van onze bankrekening?

En moeten we geen kosten betalen op elke betaling die willen doen?

En moeten we dan geen taksen betalen op het gespaarde geld als we het willen gebruiken?

En moeten we geen lasten betalen als we eens in familiaal verband erven?

En moeten we niet btw betalen op goederen die we willen aankopen?

enz...enz....

Waar is dat dan in ....-naam heen??????

Wel ! Het is genoeg geweest. Laat hun, nu maar eens een heel pak minder winsten afhalen van die beurzen en die oneindig vele beursindicaties en dergelijke, met bijhorende beursanalysten , die geen beursvoorspelling kunnen, maar wel zeer goed betaalde jobs hebben. Jobs die nooit tot iets hebben uitgehaald of beter gezegd iets fundamenteels hebben gecreeërd.

Ze hebben steeds gezegd dat de beurs wordt bewerkt door speculaties en speculanten, welnu nu zijn die speculanten SPECULOZEN  geworden, en worden verteerd door de basis van onze wereld en dat is het Janneke & Mieke.

Nogmaals zou ik al de mensen die om welke reden dan ook in de moeilijkheden komen op financieel vlak , de hulp inroepen van de regering bij monde van het vragen om bij ons ook geld in het zakje te stoppen.

Lap , dat is eruit zie,

Groetjes

Dany

09-02-09

Autoindustrie en banken

Beste lezers & Blog-ers,

 

Het is toch nogal een circus wat de regeringen willen doen om banken en autoindustrieën recht en overeind te houden.

Bij dit alles vergeten ze de gewone man/vrouw in de straat.

In banken euro's stoppen, bodemloze putten, waarbij de teller van de huidige regering nu op ongeveer €74.000.000.000,00 staat (het erin steken en de verliezen ervan), dat is 2.985.152.600.000 oude belgische franken in andere woorden dat is 2 biljoen 985 miljard 152 miljoen 600 duizend Bfr. Onuitspreekbaar en waar halen ze het.

Maar de hard werkende Vlaming en Waal (en elders in Europa en far beyond) mag geen loonsverhoging krijgen, alleen een indexering in brutto-cijfers waarvan we amper 1,2% overhouden en hier en daar een beetje subsidie. Die subsidie is dan ook wat wij betalen via belastingen, en voor de huidige politiek dienende als siroop voor de bevolking met de bedoeling de indruk te wekken dat ze zogezegd hun "verantwoordelijkheid nemen" (= een woorden-combinatie dat ZEER VEEL gebruikt is zonder betekenis tijdens leterme zijn schoolreis van 18maanden) .

Maar ze zitten wel te roepen dat de koopkracht moet stijgen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze de economie moeten aanzwengelen. Het aanzwengelen begrijpen ze op zo'n manier dat ze alleen de gemakkelijkste weg kiezen, de weg van de portefeuille die niet van hun is, nl. die van de burgers.

Wel. De koopkracht van het janneke en mieke kan alleen maar stijgen wanneer de heren/dames beslissen dat de werknemer meer netto-loon mag overhouden van zijn zuur verdiende eurootjes.

Momenteel is dat loon zodanig in beslag genomen om de veel te vele regeringen voor dit klein landje te bekostigen, de veel te vele ministers voor dit klein landje, de veel te vele staatssecretarissen, de veel te vele provincieraden, de veel te vele commissies, de intercommunalen (kijk vorig artikel i.v.m. snoepreisjes), de veel te dure monopolie-posities van bedrijven, enz...enz....

Maar de banken die moeten worden volgestort met belastingsgeld, ons geld. Ze hebben reeds ons geld op onze rekeningen misbruikt, ze hebben ook al sedert jaaaaaren de kosten van bankrekeningen in rekening gebracht ( lees=> ons geld plaatsen op een rekening omdat dat veilig is, moeten we betalen), ze hebben ook al sedert decennia interesten opgetrokken van ongeoorloofde leningen her en der, ze steevast de directies en hun medewerkers allerhande vette uitbetalingen(= loon buiten proportie van het geleverde "werk"). Enfin het gaat zo maar door.....

Wel! Met de autoindustrie is het van het zelfde laken een broek.

Jaaaaaarenlang winsten gemaakt met auto's te duur te verkopen zodanig dat het janneke en mieke ook nog verplicht waren te lenen bij de banken. Jaaaaaarenlang tierig geleefd met vetbetaalde jobs als directie en ondernemingsraden en vertegenwoordigers en het uitbouwen van naar luxe ruikende etalages. Daarbij komt nog dat ze steevast aandelen plaatsten op de beurs om zo nog eens supplementair geld binnen te rijven en god weet waarom dan nog eens bij de verscheidene regeringen gingen aankloppen om steun bij de opleiding van werknemers, extra-steun bij verdere uitbouw van de werkplaatsen, enz.... enz....

Voor mijn part mogen ze gewoon failliet gaan zoals een kleine zelfstandige dat moet doen wanneer hij in moeilijkheden zit, maar dan moeten die titel-personen ook met de nare gevolgen zitten zoals ook de kleine zelfstandige dat dan achteraf moet meemaken. Want wanneer men failliet gaat om god weet welke reden dan wordt men altijd behandeld als een midadiger van de hoogste klasse. Want geld moet er altijd zijn, de rest niet.

En niet dat die directieleden gewoon vrijuit gaan en verder kunnen welig tieren op de kap van de belastingbetaler.

Daarom is het misschien goed dat ook wij, de gewone burger, steun vragen aan de regering, want een heleboel gezinnen zitten in moeilijkheden en er komen er elke dag nog bij.

Als het ware het belastingsgeld terugvragen dat we teveel hebben betaald. Wij kunnen en mogen dat als volwaardige kiezers, want tenslotte betalen we via belastingen-taksen-accijnzen-BTWtarieven hun loon en hun pleziertochtjes.

Zo dit moest er even uit ,

Groetjes

Dany

 

13-09-08

Electriciteit

Beste lezers & blog-ers,

Dat de prijzen in een monopoliserende houding van de producenten maar verhogen dat wisten we al. En dat zal niet door de huidige interim-regering veranderd worden. Ze hebben er teveel aan.

U moet mij eens trachten te verklaren waarom de noodzakelijke electriciteit in de huidige levens-maatschappij een BTW-tarief moet bezitten van 21%.

Een belasting over de toegevoegde waarde.

En dan nog één van 21%, dat is €21,00 per €100,00 dat wij verbruiken, en dan betaald men €121,00.

€100,00 = 4033,99 oude belgische frankskens

€21,00  = 847,1379 oude belgische frankskens

Samen is dat 4881,1279 of bijna 5.000 Bfr.

En dan zijn de vooruitzichten van de begroting nog negatiever, zelfs met een tekort van ..... hou u vast €5.000.000.000,00 ==> 201.699.500.000. Bfr.

Als ik het goed begrijp betekent dit volgens de slogan " de vervuiler betaald of de gebruiker betaald", dat deze persoon al de nodige taksen-belastingen-en dergelijke heeft betaald, en niet nog eens moet beboet worden met de vele andere inningen hierop. Dus is er eigenlijk een dubbele belasting.

Wanneer men dan de politieke moed echt zou hebben, maar leterme is hier al meer dan een jaar naar op zoek en hij vind het nog niet, om iets voor de burger te doen dan zou men dat al op 6% brengen en dat is dan 242,0394 Bfr., een verschil van 605,0985 Bfr.

Wat dan nog erbij komt zijn alle taksen en accijnzen en belastingen voor allerlei Kyoto's, producties, transport, en andere likkende potten.

Wij zijn hier alleen maar de dupe van, en wij moeten hun betalen zodanig dat zij wel voortkunnen.

Ik besef ook dat al hetgeen je verbruikt moet betaald worden, maar niet in deze exuberante waarden/normen/modaliteiten.

Besef ook goed dat de huidige duurder geworden eletriciteitsprijs door de olie-prijsstijgingen nog altijd niet zijn verlaagd door de huidige stand van de olieprijs naar 101,05$, dat is meer dan 40,00$ minder dan goed vier maanden geleden. En 40,00$ betekent €28,09 huidige stand.

Dus de prijzen zouden nu moeten gaan dalen, en eigenlijk ook gelijk moeten dalen in de laatste drie maanden. Maar nee, ze hebben daar een speciaal veiligheidssysteem voor bedacht. Het duurder worden van de olie geeft direct, ja zelfs het s'anderendaags een gevolg, maar niet de daling. Want hier moeten ze nog een beetje beurs-achtig kunnen speculeren en winsten boeken op de kap van de verbruiker, de kleine man/vrouw. Dit is hetzelfde met wat de vorige regeringen en huidige interim-regering gedaan hebben en doen, namelijk het welgekende "click-systeem" dat alleen maar wil zeggen : " wanneer het zo"?????" stijgt dan kan men pas een vermindering van maar zoveel "??????" instellen, maar de prijs moet dan wel boven de €1,50 uitkomen arato 17%. En alleen het bedrag dat daar bovenkomt is onderhevig aan die prijsvermindering en niet de volle €1,50.

Dus daarom pleiten we voor ten eerste al een BTW-tarief van 6% op electricteit.

Zo, dat was dat

Groetjes

Dany

Uitleg ==> De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting op het verbruik. Het is dus de eindverbruiker die de belasting draagt, d.w.z. de consument die een levering of een dienst ontvangt.

05-08-08

Alles duurder en koopkracht daalt

Beste lezers & blog-ers,

Het blijft maar uit de pan swingen die prijzen.

- skivakantie tot 50% duurder

- electriciteit +/- 6% gestegen

- brandstof staat te hoog

- CEO's krijgen exuberante bonussen => werknemer/arbeider na 35jaar dienst en verplicht op brugpensioen een heel heel heel klein bonusje en dan nog wel bruto

- voeding stijgt ook in prijs

- stijging reeds sedert invoering euro

- stijging voedselprijzen ten opzichte van 2jaar geleden ongeveer 18%

- verzekeringen duurder

- huizen duurder

- transporten allerlei duurder, want de eindgebruiker(de klant zoals jij en ik) betaald dat toch

- met deze duurder wordende producten en diensten zal de overheid steeds meer en meer BTW-taksen-accijnzen innen, vooral bij de brandstofprijzen is dat mooi in de pocket om zogezegd de begroting in orde te houden.

- en ga zo maar door........, want ik kan er nog veel meer opnoemen, maar jullie kennen dat ook allemaal

Maar ons loon van de werkende Vlaming is qua het overhouden aan netto niet zo gestegen. De twee index-aanpassingen van afgelopen maanden bedraagt maar 2 keer een 2,5%, en dan nog eens brutto. Blijft over = +/- 1,05%

En daar moeten wij het mee doen. Ze willen ons gewoon als echt plebs behandeld zien, niks mogen alles moeten, alles beboeten, alles reglementeren, alles verhinderen, en terwijl veel belastingen/accijnzen/taksen/BTW innen.

Ik wil daarom dan ook de nieuwe Robin Hood zijn, samen met onze partij.

Dus nog maar eens beduiden dat het hoog tijd wordt om **** meer netto-loon over te houden van onze zuur en duur verdiende arbeid-loon ****

Groetjes

Dany

10-06-08

Energieprijzen

Beste lezers & blog-ers,

Wat ikzelf al meer dan twee jaar geleden gezegd en overal verkondigd heb begint nu steeds meer en meer naar boven te komen.

Zie wat de bedrijven doen ==> vluchten

Zie wat truckchauffeurs doen ==> blokkades, en ik hoop echt dat de belgische truckers dit ook eens doen en dat wij met z'n allen eens een paar dagen niet gaan tanken.

Zie wat de ambtenaren doen ==> protestactie

Zie wat werknemers in het algemeen moeten doen om eens €20 brutto-opslag te krijgen, zoals de NMBS nu die een akkoord hebben om loonsverhoging van €1000,00 brutto gespreid over 3 jaar, terwijl directielid een loonsverhoging krijgt van €10.000,00 bovenop wat hij al heeft en onder de ogen van het "ingeke"vervotte dat zelfs als syndicalist nog niks heeft gekunnen terwijl ze daar ook stekenblind was en nu nog is.

Het volgende:

- dat regeringen liever niets anders doen dan taksen-accijnzen-BTW-belastingen innen wordt nu meer en meer duidelijk voor meer dan helft van de belgische bevolking.

-  dat regeringen niet willen inkrimpen om alzo de bevolking bij te staan, is ook al bewezen door het creëeren van extra-ministerposten en nog veel meer.

- dat ze geen oren hebben naar de bevolking bewijst leterme al een jaar

- de belastingsvermindering is nog altijd niet inwerking 

- enz enz enz.....

Daarom ook dat twee van onze verkozenen, namelijk Vijnck en De Maght, vroeg in het jaar een resolutie hebben ingediend om de BTW van 21% naar 6% te brengen.

Mensen, het wordt hoogtijd, wat zeg ik , ZEER HOOG TIJD, dat we de nu leidende politiekers eens uit hun slaap halen en helemaal aan de onderste trap terug zetten om hun loon trachten op te bouwen, zoals wij dat nu verplicht zijn.

Zo,

Groetjes

Dany 

18:11 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: btw, leterme, accijnzen, taksen, bevolking, vervotte, nmbs |  Facebook |

19-12-07

Gemeentebelasting

Beste lezers & blog-ers,

Gisterenavond zijn we dan werkelijk gestart met een actie te Herentals, alwaar ze de gemeentebelastingen willen verhogen.

Wij doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Dit als eerste statement voor wat we staan.

Met de actie te Herentals willen we de andere gemeenten ook er op wijzen dat elk van de LDD-medewerkers hun gemeenten-steden in het oog zullen houden zoals het moet en zoals wij het in onze partij menen, namelijk " de belastingsdruk-verhogingen tegen te houden en/of weg te nemen van de burger".

Het kan niet zijn dat de gemeenten nu nog eens de belastingen gaan verhogen terwijl ze van de Vlaamse Regering allemaal mogen likken aan de pot van €600.000.000,00(arrato €100,00 per inwoner, die deze zelf niet krijgt), om schulden die door hun wanbeheer en fantasieën op onze nek worden geduwd en verhaalt. 

Er werd zelfs begin 2007, door de Vlaamse (waaronder ook Leterme) en federale regering, aan de gemeenten gevraagd om niet voor de verkiezingen aan gemeentebelastingsverhogingen te denken, laat staan goed te keuren in het schepencollege.

De bovenvermelde €600.000.000,00 is tevens ook ons belastingsgeld.

En vergeet niet, dat wanneer wij als gewone werkende/niet-werkende burger een schuld hebben ze wel snel aan ons deur staan en een beetje later zelfs de straat op keilen, zonder dat wij een verweer hebben. Daarom is het ook nodig dat gemeentebesturen die met schulden zitten, en specifiek diegene die goedkeuringen voor bepaalde leningen hebben georganiseerd, dan ook uit hun functie moeten gehaald worden en nimmer of te nimmer terug in die of gelijkaardige functie komen.

We moeten onze tanden laten zien mensen (en niet alleen laten zien!!!!), hebben ze al niet genoeg met de gemeentebelastingen-taksen-grondlasten-milieu-enz.... In realiteit, of anders "hebben ze al niet genoeg met ons belastingsgeld rond gezweept".

Waarom bijvoorbeeld nieuwe en luxueuze gemeentehuizen (wel misschien gemoderniseerde bestaande gemeentehuizen) zonder het aan de bevolking te vragen? En dan nog maar te zwijgen van subsidieëringen allerlei in de gemeenten.

Zo, dit als eerste reactie

Groetjes

Dany