15-11-08

Struisvogelpolitiek en solidariteit enkel bij het plebs

Beste lezers & blog-ers,

MILJARDEN EURO'S VOOR FORTIS-KBC-DEXIA(J-L-DEHAENE EN GEMEENTEN)- ENZ.....EN HET IS NU NOG NIET GENOEG!!!!!!!!

leterme gebruikt hier de siroop om de spaarders te beschermen, dat is pure "bull-shit", ==> het is enkel om de aandeelhouders te beschermen en alle super-beloningen van allerlei individuen en directies.

VERKWISTTE MILJARDEN EURO'S VOOR ROESTENDE TGV-ABX(SCHOUPPE)-KUNSTAANKOPEN-LH-SUEZ-ELECTRABEL-LUXE PLANNEN VOOR BRUG OVER ANTWERPEN,GEBOUWEN VOOR DE PROVINCIE-ENZ....

En nu nog eens een dotatie-verhoging voor het koningshuis en zijn boelekes (lees hieronder de mededeling van de persdienst LDD):

++++++

Opslag voor de Koning een klap in het gezicht van elke Belg

 

Persbericht 15 november 2008,

 

Lijst Dedecker vindt het bijzonder cynisch dat uitgerekend op dag van de Dynastie bekend raakt dat de dotaties van het Koningshuis dit jaar worden opgetrokken met 6% en voor Prins Laurent zelfs bijna met 10 procent. Dit is des te schrijnender omdat de Koninklijke familie in de afgelopen 2 jaar ook al dubbel zoveel opslag heeft gekregen als de gemiddelde Belg, met 5,3 tot 5,8 procent netto terwijl het gemiddeld brutoloon van een bediende maar met 3,2 procent steeg.

 

Oproep tot solidariteit

 

Daarom roept Lijst Dedecker de Koning en zijn familie op om uit solidariteit en uit plaatsvervangende schaamte op deze feestdag van de dynastie de bevolking een echt cadeau te doen en vrijwillig afstand te doen van deze overdreven opslag.

 

Jean-Marie Dedecker: “We leven met zijn allen in een crisistijd, aan de gewone mensen wordt gevraagd om de looneisen absoluut te beperken, de kleine spaarders zitten verlegen voor de toekomst van hun spaarcenten, en de koopkracht van iedereen is aan het dalen. En dan geeft de regering Leterme aan dat poppentheater in Laken een dubbele indexopslag. Drie maand vooruit betaald! Wie kan daar van dromen? Natuurlijk staat die opslag in de wet, en is de indexberekening daarin voordeliger. Maar het is juist de schande dat de regering die wet niet verandert. Zo kan ook een einde gemaakt worden aan de dotaties van Laurent en Astrid, en aan de ongebreidelde pensioenopslag van Fabiola.”

 

Regeringpartijen bedriegen de Vlamingen

De royaltyspecialisten van CD&V en Open VLD, zoals senator Van Den Driessche of minister Van Quickenborne hebben er al jaren de mond vol van dat het Koningshuis te veel geld kost. Maar als het er op aan komt gaan ze netjes op de knieën voor de macht van het koninklijk Hof.

Jean-Marie Dedecker: “De Vlaamse regeringspartijen verschuilen zich achter een commissie in de Senaat, om de dotaties te bekijken. Maar die werkgroep bestaat als sinds 2002 en is nog niet bijeen geweest. Het is duidelijk dat de Vlaamse kiezers opnieuw met een kluitje in het riet worden gestuurd. Net zoals met de zogezegde staatshervorming van de CD&V. Als het er op aan komt, als het dus over geld gaat,  vallen de Vlaamse regeringsleiders door de mand, en zegeviert het Fransgezinde Belgique à papa. Of het nu over de uitverkoop van onze banken gaat, of over de ongehoorde opslag van de Saxen Coburgs.”

+++++

EN WIJ MAAR ZWETEN EN ZWOEGEN EN WRINGEN OM ONS VAN DE HOOGST NOODZAKELIJKE LEVENSMIDDELEN TE VOORZIEN.

"WANNEER GAAN WE EENS WAKKER WORDEN OM ANDERE POLITIEK TE VOEREN EN MENSEN VANUIT DE BASIS VAN HET BESTAAN AAN POLITIEK LATEN DOEN EN HET ECHTE VOLK TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN."

Groetjes

Dany 

17-10-08

Belastingsgeld

Beste lezers & blog-ers,

Nog iets om te weten waar ons belastingsgeld heegaat, ...euh ....zeer zeker is heen gegaan, buiten alle taksen-accijnzen-belastingen-btw om:

==> Univ van Gent met een Veiligheidsadvisseur van verhofstad. Lees onderstaand artikel via "Belga":

***** De Universiteit Gent kreeg in totaal
616.538,79 euro voor de expertise en verblijfs- en verplaatsingsonkosten
van hoogleraar strafrecht Brice De Ruyver als veiligheidsadviseur van de
vorige premier, Guy Verhofstadt. Dat berekende Vlaams Belang-Kamerlid
Alexandra Colen op basis van het antwoord van huidig premier Yves Leterme
op haar schriftelijke vraag.
   Uit het overzicht van de jaarlijkse betalingen aan de Gentse
universiteit blijkt dat 2005 en 2006 de duurste jaren waren met
respectievelijk 120.997,37 euro en 114.872,85 euro. In 2000, het eerste
jaar dat Verhofstadt een beroep deed op De Ruyver als veiligheidsadviseur,
kostte het advies een kleine 40.000 euro. De jaren nadien steeg dat bedrag
geleidelijk van 58.750 euro in 2001 tot 86.000 euro in 2004. In het
verkiezingsjaar 2007 werd de rekening van de Gentse universiteit met
46.829,73 euro gespijsd. De Ruyver bleef ook veiligheidsadviseur in de
regering-Verhofstadt III. In het eerste kwartaal van 2008 kostte het
advies zo'n 21.000 euro.
   Of deze adviezen mondeling dan wel schriftelijk gegeven werden, en of
er nog een spoor van terug te vinden is, kreeg Colen niet te weten van
Leterme. "Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet
overgemaakt", deelt de eerste minister mee./.AHO/(LOD)

*********

Zo, dat weten we ook weeral bovenop we laatste jaren en maanden allemaal zijn te weten gekomen.

Het is niet voor mogelijk te houden dat de toenmalige politici (**Fientje Moerman, bijv.) en diegene van de laatste 16 maanden zo met de belastingbetaler zijn euro's smijten en hun voorzien van al het nodige waar ze toch niets mee doen of willen doen maar wel hun postje mee aankleden.

Want de zeer vele en alle geldopslorpende studies die ze aan hun favoriete profs en/of zogezegde specialisten uitdeelden en lieten doen, hebben geen zoden aan de dijk gebracht. Zeker niet voor ons de " Hardwerkende Vlaming".

Groetjes

Dany

04-10-08

Bank-crisis en zijn gevolgen

Beste lezers & blog-ers,

De crisis is nog niet gedaan, want wat ik de laatste dagen allemaal hoor gaat van: .... wij hebben onze verantwoordelijkheid hierin genomen,twee dagen om een akkord, snel gereageerd, ik moest nog een begroting samenstellen,  Amro terug naar Nederland, België krijgt 16miljard euro, we danken onze klanten voor het blijvend vertrouwen, en al diegene die de laatste dagen en weken zich hebben ingezet, Fortis is uit het rood, in het geheim gepraat, de spaarders zijn gerust, het zal te voelen zijn, maar we voeren belastingsvermindering, er is alleen Fortis-belgië, alleen de gezonde, we hebben specialisten gesproken, het was te duur, we hebben onze bezorgdheid geuit door adequaat te handelen, enz.... enz.....

!!!!Siroop, verzinsels, uit de nek-kletserij, electorale doelen, naast de eigenlijk bron en oorzaak zitten te palaveren, enz....!!!!

Dit, en deze banksector is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, DHL behouden, SN belgisch te houden, het gas via Zeebrugge in handen te houden, het dorpje Doel leefbaar te houden, degelijke afwateringen te maken, Val-Saint-Lambert, BTW-verlagingen op energie en stookolie-prijzen, wachtlijsten weg te werken, rechtspraak te verbeteren, voor veel mensen de ziekenhuisfacturen behandelen, personeel aan te werven voor ziekenzorg en de verpleging in het algemeen, en nog vele andere.......

Vergeet ook niet dat leterme en reynders ook nog op zoek zijn naar die €6.500.000.000,00, dat bedrijven nog steeds bij bosjes failliet gaan, dat de verkoop van allerlei goederen en artikelen daalt en blijft dalen, dat we met dienstencheques (€7,00 zelf betalen dan belastingsvermindering en dan nog eens de staat die +/-€16,00 bijpast, dus wij betalen het loon van diegenen die dienstencheque-werk hebben) om anderen nog meer aan het werk te kunnen krijgen, dat de staatshervorming nog na vele decennia moet bewerkt worden, dat BHV ook nog moet behandeld worden, de huidige regering zal dan ook een heleboel aanpassingen op onze nek maken.

En dan maar jammeren/showen, en siroopsmerende zinnen de wereld insturen om aan de bevolking duidelijk maken dat de huidige leden van het interim-regeringske wel degelijk het nodige doen om de koopkracht van de burger te verstevigen.

De huidige financiële injecties die bovenop de Ford-VW-DeLijn-SUEZ-NMBS-SN-en nog veel meer-subsidies werden en worden gegeven aan banken om uit de crisis te komen is geen goede beslissing op lange termijn. Want de macht van het geld wordt hierdoor versterkt, want het is het geld(= interesten) dat de basis van de mensheid in een wurggreep houd. Dit gebeurt dan ook nog eens bovenop de vele accijnzen-taksen-BTW-belastingen en subsidies die her en der worden uitgestrooid.

==> een gezin en/of zelfstandige in problemen door een jarenlange aangroeiënde crisis en de geilheid naar macht, krijgt en krijgen geen financiële injectie, maar worden terstond gewurgd door allerlei juridische ingrepen om maar zo vlug mogelijk aan dat geld te geraken, zonder rekening te houden met enig begrip.

+++ zeer dringende noodzaak aan het uitbenen van onze 5 regeringen en de 10 provincieraden, maar in eerste instantie zeer sterk herstructureren op een gelijkaardige manier wat de werkende bevolking ondergaat bij herstructureringen+++++

Maar het steld dan ook vele vragen:

- welke kennis hebben die beurs-analisten in feite als ze nog niet eens zien aankomen dat dit kon en moest gebeuren, en ze moeten het niet alleen op de Amerikaanse banken steken. Ze moesten meer hun aandacht houden aan de belgische markt dan aandeelbelust en zichzelf verrijkend te doen gelden. De waarborgen niet uitspreiden over andere risico's.

- waarom gaan de CEO's nu allemaal lopen, of zijn ze iets anders van plan?

- waarom hebben ze dan diezelfde injectie of toch een deel ervan niet terug gegeven aan de belastingbetaler, aan de personen lijdend aan koopkrachtverlies? Te meer daar de koopkracht gedaald is. Want wanneer men gedurende de jaren steeds minder netto overhoud door het overreglementeren en taxeren van allerlei wetten die er alleen om eletorale redenen bijkomen.

- dat de speculanten en de massa aan aandelen hun eigenlijke natuur laten zien, zijnde winst maken op de kap van anderen met het creëren van kunstmatig geld via de interesten-regelingen. Zij zijn baas over een bedrijf en niet de werknemer en de bedrijfsverantwoordelijken.

- de zogenaamde "topmensen en CEO's" weten juist zoveel als de gewone man/vrouw in de straat met dit verschil dat ze enorm veel verloning krijgen dat ze zichzelf geven.

- het belastingsgeld dat betaald wordt door iedereen wordt hiervoor gebruikt, wat wil zeggen dat onze gelden waar we voor werken gebruikt wordt om een faillisement van een bank, dit is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, tegen te houden van diegene die ons geld zogezegd in bewaring neemt, van diegene die meer dan de werkende vlaming-waal hun onbekwaamheid bewezen hebben om het ontstaan van dat soort débacles en.

- de politekers die hierdoor dan ook bewijzen dat ze zelf geen interesse, geen vooruitziendheid hadden en inschattingen konden doen aangaande de handel en wandel van banken

- nu, in de aanloop van de volgende verkiezingen en wegens de eigen regeringscrisis dat ze zelf ook hebben georganiseerd,  wordt deze crisis en de bijhorende acties van geldinjecties dan ook gebruikt om de kiezers een beeld voor te houden van ......" kijk wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij willen de mensen geruststellen dat hun geld veilig is, de spaarders moeten beschermd worden, ....." en nog van dat alles, een echte grote sirooppot werd geopend om de dalende kiesresultaten van de meerderheidspartijën op te vijzelen.

..... en nog veel van die zaken.

Eén ding hoop ik, dat de mensen niet in deze electorale val en vallen trappen, want wij zullen vroeg of laat toch het gelag betalen van ons belastingsgeld dat wordt aangewend om geldwolven, zijnde de banken en verzekeringsmaatschappijën, in het zadel te houden.

Misschien terug opteren naar het oude "loonzakje", want deze crisis is nog niet gedaan en zal ons laten gevoelen.

Groetjes

Dany

13-09-08

Electriciteit

Beste lezers & blog-ers,

Dat de prijzen in een monopoliserende houding van de producenten maar verhogen dat wisten we al. En dat zal niet door de huidige interim-regering veranderd worden. Ze hebben er teveel aan.

U moet mij eens trachten te verklaren waarom de noodzakelijke electriciteit in de huidige levens-maatschappij een BTW-tarief moet bezitten van 21%.

Een belasting over de toegevoegde waarde.

En dan nog één van 21%, dat is €21,00 per €100,00 dat wij verbruiken, en dan betaald men €121,00.

€100,00 = 4033,99 oude belgische frankskens

€21,00  = 847,1379 oude belgische frankskens

Samen is dat 4881,1279 of bijna 5.000 Bfr.

En dan zijn de vooruitzichten van de begroting nog negatiever, zelfs met een tekort van ..... hou u vast €5.000.000.000,00 ==> 201.699.500.000. Bfr.

Als ik het goed begrijp betekent dit volgens de slogan " de vervuiler betaald of de gebruiker betaald", dat deze persoon al de nodige taksen-belastingen-en dergelijke heeft betaald, en niet nog eens moet beboet worden met de vele andere inningen hierop. Dus is er eigenlijk een dubbele belasting.

Wanneer men dan de politieke moed echt zou hebben, maar leterme is hier al meer dan een jaar naar op zoek en hij vind het nog niet, om iets voor de burger te doen dan zou men dat al op 6% brengen en dat is dan 242,0394 Bfr., een verschil van 605,0985 Bfr.

Wat dan nog erbij komt zijn alle taksen en accijnzen en belastingen voor allerlei Kyoto's, producties, transport, en andere likkende potten.

Wij zijn hier alleen maar de dupe van, en wij moeten hun betalen zodanig dat zij wel voortkunnen.

Ik besef ook dat al hetgeen je verbruikt moet betaald worden, maar niet in deze exuberante waarden/normen/modaliteiten.

Besef ook goed dat de huidige duurder geworden eletriciteitsprijs door de olie-prijsstijgingen nog altijd niet zijn verlaagd door de huidige stand van de olieprijs naar 101,05$, dat is meer dan 40,00$ minder dan goed vier maanden geleden. En 40,00$ betekent €28,09 huidige stand.

Dus de prijzen zouden nu moeten gaan dalen, en eigenlijk ook gelijk moeten dalen in de laatste drie maanden. Maar nee, ze hebben daar een speciaal veiligheidssysteem voor bedacht. Het duurder worden van de olie geeft direct, ja zelfs het s'anderendaags een gevolg, maar niet de daling. Want hier moeten ze nog een beetje beurs-achtig kunnen speculeren en winsten boeken op de kap van de verbruiker, de kleine man/vrouw. Dit is hetzelfde met wat de vorige regeringen en huidige interim-regering gedaan hebben en doen, namelijk het welgekende "click-systeem" dat alleen maar wil zeggen : " wanneer het zo"?????" stijgt dan kan men pas een vermindering van maar zoveel "??????" instellen, maar de prijs moet dan wel boven de €1,50 uitkomen arato 17%. En alleen het bedrag dat daar bovenkomt is onderhevig aan die prijsvermindering en niet de volle €1,50.

Dus daarom pleiten we voor ten eerste al een BTW-tarief van 6% op electricteit.

Zo, dat was dat

Groetjes

Dany

Uitleg ==> De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting op het verbruik. Het is dus de eindverbruiker die de belasting draagt, d.w.z. de consument die een levering of een dienst ontvangt.

17-08-08

Kim Gevaert

Beste lezers & blog-ers,

Hierbij wil ik een dikke proficiat aan onze Kim geven met haar prestatie in China.

Als je aan de Olympische Spelen moogt en kunt meedoen dan ben je zowiezo " de TOP".

Verder wil ik hier ook eigenlijk al onze Belgische atleten aldaar een proficiat wensen, je moet het maar doen allemaal.

De sporters doen het.

Maar leterme die als supporter nu pas gaat naar Peking, heeft het over meer dan een jaar nog niets gepresteerd. Drie selecties gelopen en geen enkele was hij er door of kreeg geen regering bijeen. Maar nu gaat meneer, en samen met het bleiterke,  naar Peking als supporter, onder het mom dat hij dat uit eigen zak betaald, en dan gaat hij 1 keer als een onbestaande-ontslagnemende-interimpremier met de steun van drie onderhandelaars in zijn klein belgisch landje, het eens gaan uitleggen tegen een eerste minister van een China met meer dan 1.300.000.000 burgers en met een cultuur van meer dan 5000 jaren.

België is nu meer dan ooit weeral als lachwekkend op de wereldkaart geplaatst,ons flipke had het al geplaatst door met zijn verrekijkertje te spelen bij de opening, en niet door onze atleten, integendeel zelfs. Ik zeg wel degelijk NIET DOOR ONZE ATLETEN wordt ons land op een lachwekkende wijze op de wereldkaart geplaatst.

Groetjes

Dany

 

23-07-08

Motie van wantrouwen

Beste lezers & blog-ers,

Heden hebben de LDD-kamerleden een motie van wantrouwen en een plenaire zitting gevraagd worden om de legendarische traagheid van leterme te benadrukken en de aanwezigheid nu van " de kolderbrigade " ge-acteerd door drie oude draken van een politiek alooi dat ook niet veel positiefs om het lijf hebben.

Maar zoals u reeds kon vermoeden heeft de meerderheid zijn vertrouwen gegeven. ?????????????

Ik weet niet wat die politiekers nu nog nodig hebben om te doen beseffen dat ze op een totaal verkeerde wijze bezig zijn te spelen met het volk en ook met de euro's van dat volk.

Er moet zeer dringend werk gemaakt worden van de achteruitgang van de gewone burger, de hardwerkende Vlaming. Meer netto-loon overhouden van iemands arbeid.

leterme begint tevens ook een kaplan-nisme te lijden wegens de verscheidene vertragingsmanoevres als ook het ontsnappen aan de journalisten, via achterpoortjes zoals na de 21-juli-viering.

Maar in het parlement zal hij zeker een helicopter nodig hebben, maar onckelinckx zal dat wel in goede banen leggen zoals dat bij de barrez( 1 van de moordenaars van Van Noppen) nu gaat.

Groetjes

Dany

14:10 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leterme, wantrouwen, onckelinckx, nettoloon |  Facebook |

15-07-08

Suez en België

Beste lezers & blog-ers,

Ook niet vergeten dat de intentie van de belgische interim-regering (die er eigenlijk niet is) om sterk te staan bij de energie-leverancier Suez-GDF, dat dit op een sizzer uit loopt. Nog meer zelfs, het gouden dealtje dat de interimregering leterme is belooft komt er zelfs niet.

Dus !!!!!!

Wij, de gewone burger zullen het gelag betalen, want de regering kan zich niet sterk maken om het prijzenbeleid en machtsgeilheid van deze leverancier in te tomen om zo de burger bij te staan en te sparen.

Dat is hetzelfde als wat ik reeds jaren zeg , de verkozenen zijn alleen geïntersseerd in de burger een aantal weken voor de verkiezingen en daarna?niets meer........ ja daarna is het alleen interesse in hun postje met allerlei loze beloften en craties van allerlei commissies en allerlei benoemingen en het spelen met cijfermateriaal om zo ons zand in de ogen te strooien.

Wij zijn wel geïnteresserd in de burger, zelfs diegenen die op vakantie zijn of waren of definitief daar zijn (zie benidorm-uitstap LDD)

Maar 1 ding weet ik zeker, en dat is buiten JM Dedecker en LDD en ook mijzelf gerekend.

Dus, de samenwerking met Suez-GDF met belgië is een lachertje.

Volgens LDD-er Dirk Vijnck

==>

GDF Suez: Slappe houding regering breekt België zuur op

Lijst Dedecker (LDD) stelt vast dat de Belgische regering opnieuw haar beloften niet kan nakomen. Ondanks de stoere taal van de premiers Verhofstadt en Leterme krijgt België geen gouden aandeel in GDF Suez. “Dit betekent dat België in de toekomst geen enkele controle meer heeft over zijn eigen energiebevoorrading,” stelt Dirk Vijnck, Kamerlid van LDD. “De Franse staat krijgt volledige controle over onze energiemarkt. De grote schuldige is hier de Belgische regering die het dossier compleet verwaarloosd heeft.” In de Pax Electrica II, die Verhofstadt met Suez-topman Mestrallet afsloot, staat nochtans zwart op wit dat zo'n gouden aandeel voor ons land er zou komen. Leterme kreeg twee maanden geleden nog de bevestiging van de Franse president Nicolas Sarkozy dat aan de gemaakte belofte niet geraakt zou worden. Dirk Vijnck: “Parijs wordt door de fusie van Suez en Gaz de France (GDF) heer en meester van onze energie en onze kerncentrales. Het was daarom absoluut noodzakelijk dat België een stok achter de deur hield om zijn strategische energiebelangen te verdedigen. Een gouden aandeel was misschien maar een doekje voor het bloeden. Maar door verwaarlozing van het dossier is zelfs dit aan de Belgen niet gegund.”Suez is nooit een voorstander geweest van een gouden aandeel van de Belgische staat in de energiegroep. Al tien jaar houdt het concern zo’n constructie af, om vandaag dus zijn slag thuis te halen. Dat België via Electrabel dochter Synatom één vertegenwoordiger zal hebben in de Raad van Bestuur van GDF Suez is een schrale troost. Lijst Dedecker ijvert voor de liberalisering, en het doorbreken van de monopolies op de energiemarkt. Maar door het amateurisme van de Belgische regeringen komt daar nauwelijks iets van in huis.

“Het mag duidelijk zijn dat de Franse “raison d’état” voorrang krijgt op het Belgische inspraakrecht,” besluit Dirk Vijnck.

 

Zo, dat weten jullie ook al weer.

Dank u wel leterme en een goede vaart nog.

Groetjes

Dany

18:47 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (1) | Tags: leterme, benidorm, ldd, verkiezingen, suez, gdf, dirk vijnck |  Facebook |