09-02-09

Lubbeek

Beste lezers & blog-ers,

Het is dan zover, LDD-Lubbeek zal van start gaan met een dynamisch team, een team met gezond verstand en geen angst om de taal van de burger te spreken. En is bij deze start de tweede gemeente in Vlaams-Brabant die een LDD-er heeft in de gemeenteraad.

Wordt vervolgd in de volgende weken.

Groetjes

Dany

11:56 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gemeenteraad, lubbeek, ldd |  Facebook |

09-01-09

Nieuwjaarsrecepties LDD

Beste lezers & blog-ers,

Wees welkom op de Nieuwjaarsrecepties waar je voorzien wordt van een drankje en hapje om de innerlijke mens beetje bij beetje te laven.

Maar ook in het bijzonder met de LDD-ers kunt kennismaken en zeker niet te vergeten de LDD-ers van het eerste uur, waarvan velen voorlopig nog niet zozeer in de schijnwerpers van de media komen of kunnen komen, maar toch de enige echte zijn die de basis hebben gelegd van Jean-Marie zijn LDD, zijnde de kiesdrempel te behalen.

Diegenen die dan ook later zijn toegetreden na het behalen van de kiesdrempel verrichten ook hun werk op de gepaste niveaus, maar hebben misschien mediakaal een stapje voor daar het hier vooral gaat om reeds verkozenen.

Des al niet te min is de openheid en de gedrevenheid van personen die zich echt willen engageren in de politiek, dus het "janneke en mieke van de straat" erbij willen betrekken door te luisteren en te respecteren, hier bij deze LDD zeer toelaatbaar en zelfs gewenst.

Daarom bent u dan ook van harte welkom op onze nieuwjaarsrecepties, zoals bijvoorbeeld deze avond en vooral die van 19-01-2008 in de Carré lddreceptie.

Verdere info vind je op de nationale site van LDD http://www2.lijstdedecker.com/ 

Groetjes

Dany

16:42 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ldd, eerste uur, kiesdrempel, jean-marie |  Facebook |

15-07-08

Suez en België

Beste lezers & blog-ers,

Ook niet vergeten dat de intentie van de belgische interim-regering (die er eigenlijk niet is) om sterk te staan bij de energie-leverancier Suez-GDF, dat dit op een sizzer uit loopt. Nog meer zelfs, het gouden dealtje dat de interimregering leterme is belooft komt er zelfs niet.

Dus !!!!!!

Wij, de gewone burger zullen het gelag betalen, want de regering kan zich niet sterk maken om het prijzenbeleid en machtsgeilheid van deze leverancier in te tomen om zo de burger bij te staan en te sparen.

Dat is hetzelfde als wat ik reeds jaren zeg , de verkozenen zijn alleen geïntersseerd in de burger een aantal weken voor de verkiezingen en daarna?niets meer........ ja daarna is het alleen interesse in hun postje met allerlei loze beloften en craties van allerlei commissies en allerlei benoemingen en het spelen met cijfermateriaal om zo ons zand in de ogen te strooien.

Wij zijn wel geïnteresserd in de burger, zelfs diegenen die op vakantie zijn of waren of definitief daar zijn (zie benidorm-uitstap LDD)

Maar 1 ding weet ik zeker, en dat is buiten JM Dedecker en LDD en ook mijzelf gerekend.

Dus, de samenwerking met Suez-GDF met belgië is een lachertje.

Volgens LDD-er Dirk Vijnck

==>

GDF Suez: Slappe houding regering breekt België zuur op

Lijst Dedecker (LDD) stelt vast dat de Belgische regering opnieuw haar beloften niet kan nakomen. Ondanks de stoere taal van de premiers Verhofstadt en Leterme krijgt België geen gouden aandeel in GDF Suez. “Dit betekent dat België in de toekomst geen enkele controle meer heeft over zijn eigen energiebevoorrading,” stelt Dirk Vijnck, Kamerlid van LDD. “De Franse staat krijgt volledige controle over onze energiemarkt. De grote schuldige is hier de Belgische regering die het dossier compleet verwaarloosd heeft.” In de Pax Electrica II, die Verhofstadt met Suez-topman Mestrallet afsloot, staat nochtans zwart op wit dat zo'n gouden aandeel voor ons land er zou komen. Leterme kreeg twee maanden geleden nog de bevestiging van de Franse president Nicolas Sarkozy dat aan de gemaakte belofte niet geraakt zou worden. Dirk Vijnck: “Parijs wordt door de fusie van Suez en Gaz de France (GDF) heer en meester van onze energie en onze kerncentrales. Het was daarom absoluut noodzakelijk dat België een stok achter de deur hield om zijn strategische energiebelangen te verdedigen. Een gouden aandeel was misschien maar een doekje voor het bloeden. Maar door verwaarlozing van het dossier is zelfs dit aan de Belgen niet gegund.”Suez is nooit een voorstander geweest van een gouden aandeel van de Belgische staat in de energiegroep. Al tien jaar houdt het concern zo’n constructie af, om vandaag dus zijn slag thuis te halen. Dat België via Electrabel dochter Synatom één vertegenwoordiger zal hebben in de Raad van Bestuur van GDF Suez is een schrale troost. Lijst Dedecker ijvert voor de liberalisering, en het doorbreken van de monopolies op de energiemarkt. Maar door het amateurisme van de Belgische regeringen komt daar nauwelijks iets van in huis.

“Het mag duidelijk zijn dat de Franse “raison d’état” voorrang krijgt op het Belgische inspraakrecht,” besluit Dirk Vijnck.

 

Zo, dat weten jullie ook al weer.

Dank u wel leterme en een goede vaart nog.

Groetjes

Dany

18:47 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (1) | Tags: leterme, benidorm, ldd, verkiezingen, suez, gdf, dirk vijnck |  Facebook |

10-07-08

Peiling naar politieke Partijën

Beste lezers & blog-ers,

De hierna volgende peiling, is dus een peiling die men mag en kan gebruiken als een steun om verder het LDD-werk te klaren en uit te voeren.

Uitslag
10/06/2007
Peiling VRT
27/06/2008
VERSCHIL
LIJST DEDECKER6,5 %12,4 %+5,9 %
SPA/VL.PRO16,3 %16,8 %+0,5 %
OPEN VLD18,7 %21,1 %+2,4 %
GROEN6,2 %6,6 %+0,4 %
VLAAMS BELANG18,9 %16,1 %-2,8 %
CD&V/N-VA29,6 %26,7 %-2

Dit wijst tevens op het feit dat meer en meer personen willen dat er een andere wind waait door het parlement, een wind die gewoon rechtdoor en rechtaan waait. Geen briesje en geen windstilte, want er is altijd wel iets wat LDD naar voor werpt dat allemaal achter onze rug omgooit en dat dan ook allemaal echt gebeurt en zelfs op onze kap. Personen politiekers die niet verlegen zijn om "hunne teut ..." te openen, en daarom ook nagels met koppen slaan. Zie maar wat er het laatste jaar alleen al allemaal is gebeurt, en dan hebben we nog wat er voor de vorige verkiezingen is afgeleverd door de toenmalige verkozenen. En het is heden ten dage niet minder. Ze proberen geraffineerd te zijn, maar de bevolking wordt mede door henzelf mondiger en begint dan ook meer en meer bedenkingen te hebben over hetgeen de zetelende verkozenen uit hun nek kletsen.

Zoals ze dat met een spreuk zeggen: " ....ne stok in het kiekekot werpen....", want ze zitten allemaal als kippetjes op een stok in slaap te vallen tot er ergens iemand iets zegt en/of doet wat hun slaap kan verstoren.

Groetjes

Dany

 

18:08 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ldd |  Facebook |

19-06-08

Jobstudenten

Beste lezers & blog-ers,

Dat diegenen die willen werken en dan ook werken alsmaar meer worden gestraft stellen we zeer duidelijk en willen we dan ook meer netto-loon laten overhouden. Dus geen loonsverhogingen t.o.v. de werkgever, maar gewoon en puur meer netto in de geldbeugel.

Daarom ook het probleem van de jobstudenten dat momenteel ook alsmaar stijgt. En weeral eens geen enkele federale regering erin slaagt om met een toekomstvisie daaraan te sleutelen, zodanig dat deze jobstudenten op een correcte wijze worden vergoed voor hun arbeid, maar ook geen rem zetten op de huidige 46 dagen dat ze maar mogen werken aan een schamele brutto-loon.

Hiervoor heeft onze verkozene Martine De Maght het probleem aan de bel gehangen, en niet de eerste keer.

Hieronder Martine haar uitleg en verwijzingen:

+++++

Zwartwerk jobstudenten: “Huidig systeem voldoet niet aan de eisen van de jobstudent”

Voor Martine De Maght, kamerlid van Lijst Dedecker (LDD), bewijst de enquête van Randstad vandaag dat het systeem van studentenarbeid dringend aangepast moet worden. In het huidig systeem mag men 23 dagen tijdens de zomermaanden werken en 23 dagen erbuiten. “Een systeem dat door niemand als eenvoudig en flexibel wordt ervaren,” stelt De Maght. “Dat bewijst het feit dat het aantal jobstudenten dat in het zwart werkt de afgelopen twee jaar is gestegen van 11% naar 17%. Het huidig systeem voldoet niet langer aan de moderne eisen van de jobstudent en de werkgever.”De Maght stelt daarom voor het systeem van de studentenarbeid aan te passen en een plafond in te voeren gebaseerd op het verdiende brutoloon.De Maght: “Een jobstudent moet jaarlijks 7.500 euro bruto kunnen verdienen, zonder dat hij hiervoor gestraft wordt. Er is zowel bij studenten als bij werkgevers vraag naar een vereenvoudiging en een versoepeling van het huidig systeem.” De jobstudent zou in het systeem dat De Maght voorstelt tijdens de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen kunnen werken wanneer hij wil met sterk verlaagde sociale bijdragen. Een vrijheid die het huidig systeem niet biedt en waarvan de cijfers vandaag bewijzen dat het gevolg is dat 17% van de jobstudent in het zwartwerk vlucht.De student moet in samenspraak of op eigen initiatief organiseren dat het plafondbedrag van 7.500 euro bruto niet wordt overschreden.De Maght: “Gebeurt dit toch, dan geldt de huidige wetgeving die bepaalt dat de werknemersbijdrage wordt verhoogd tot 13,07%. Op dat ogenblik verliest de jobstudent ook zijn rechten op kinderbijslag en studietoelagen.”Met dit systeem beschikt zowel werkgever als jobstudent over voldoende vrijheid.

Voor de jobstudent kan de vrijheid van werken zelfs een motivatie zijn om langer te studeren. Ook de werkgever blijft gemotiveerd om zijn tijd en energie te stoppen in studenten omdat het een goedkopere werkkracht blijft,” zegt De Maght.

De kritiek dat het systeem laaggeschoolden uit de markt zal prijzen weerlegt Martine De Maght. “Werkgevers klagen nu al steen en been dat ze geen personeel vinden. Die kritiek gaat dus niet op. In totaal werken zo'n 300.000 studenten als jobstudent. Het zou zonde zijn deze groep niet flexibeler te laten werken in een economie die smeekt om personeel. Zowel studenten als werkgevers worden er beter van,” besluit Martine De Maght.  +++++++ Dit is dan ook het bewijs dat LDD zich op vele terreinen, zoniet alle, wil dat het stroeve en het huidig nadelig-zijnde systeem van regeren, geen brug te ver is voor ons.GroetjesDany 

15:41 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jobstudent, economie, systeem, brutto, ldd |  Facebook |

11-06-08

LDD in Benidorm

Beste lezers & blog-ers,

Dat onze partij LDD het correct heeft bekeken staat buiten kijf.

In onze acties willen wij inzonderheid de kiezer polsen, uitleg verschaffen, de partij aanhalen ook na de verkiezingen. Want het is niet zo dat het alleen belangrijk is voor de verkiezingen zoals alle andere partijen dat doen de laatste 4 weken voor de kiesdag met handjes schudden en prularia te geven, maar zeer zeker ook na de verkiezingen. Want hier legt men dan de basis van een programma, een noodzaak tot aanpassing, van het woord van de kiezer.

Het is de taak van een partij dan ook blijvend voeling te hebben met de burger, met de bevolking zodanig dat we onze visie van aangehaalde materies kunnen aanscherpen en dien tengevolge wetsvoorstellen kunnen indienen. Alles natuurlijk met het behoud van onze doelstellingen en onze ettentie en partij-gedachten.

Daarom was het ook noodzakelijk en aangewezen om een deel van onze bevolking-kiezers in Benidorm te spreken en daar ons gedachtegoed te verkondigen.

Als immigranten dat hier mogen, dan mogen wij zeker en vast daar in het verre Benidorm dat ook. Des te meer dat daar een deel van ons volk is dat van een rustige pensioen-dag geniet, na het hard labeur hier in kleine landje.

Het is niet de bedoeling dat we elke vakantiebestemming aanpakken, maar Benidorm is een noemer bij de bevolking en dus ook niet een plaats die we uit het oog moeten verliezen.

Daarom vond en vind ik het idee en het bezoek dat uitgewerkt is door Jurgen en Peter een zeer geslaagde positionering van onze partij in het politiek landschap ( ...of is het nu de laatste tijd -"jaren" een slachtveld...) van onze klein landje.

Voor herhaling vatbaar,

Groetjes

Dany 

19:02 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: benidorm, kiezers, jurgen, peter, ldd |  Facebook |

31-01-08

Roadshow Diest

Beste lezers & blog-ers,

Vanavond (30-01-2008) was de Roadshow van LDD te Diest, weeral eens een geweldig succes, de aula van het CC in het Begijnhof te Diest zit nagenoeg afgeladen vol. Een succes in die zin dat de plaatselijke LDD-afdeling ook een serieuse respons krijgt op hun werking te Diest. Er waren dan ook vraagstellingen allerhande vanuit de toehoorders, wat wijst op interesse van de kiezer wat betreft de nu 1-jarige partij Lijst De Decker.

Met deze Roadshows bewijzen we telkens weer dat de mensen, de kiezers - de man/vrouw in de straat, wel degelijke nood hebben aan informatie aangaande de gedachten van een partij "ver voor de verkiezingen", en niet juist voor de verkiezingen zoals de andere partijën dat doen op kermissen en markten handjes uitdelen.

De Roadshow is en geeft ons dan eigenlijk wel de manier om ons gedachtengoed en onze politieke visie betreffende "hete hangijzers" aan de mensen te verklaren en uit te leggen.

De volgende Roadshows die van Aarschot op 28-2-2008 en die van Vilvoorde op 12-03-2008, zullen dan ook met hetzelfde elan verder gedaan worden.

Tevens wil ik dan ook via deze weg toch een klein bedankingske meegeven aan vooral de bezoekers van deze Roadshows.

Groetjes

Dany 

00:13 Gepost door Dany Sterckx in Acties LDD | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roadshow, ldd, kiezer |  Facebook |