08-03-09

Kom op tegen kanker

Beste lezers & blog-ers,

De overheid zou er veel beter aan doen om "Kom op tegen kanker" financieel te steunen met dezelfde hoeveelheid aan gelden als ze dat doen voor de banken, lees aandeelhouders.

Dan pas zouden de onderzoekers sneller echte stappen vooruit kunnen zetten en zou de overheid een onderzoek niet alleen bekijken als winstportefeuille. Zo bekijken ze het nu, want dat brengt niet op en er is geen winst mee te maken, want het is toch maar "janneke & mieke", het plebs genaamd. 

Het is een solidariteit die weeral eens vanuit de gewone man/vrouw in de straat moet naar voor gebracht worden, want anders gebeurt er niets voor zieken, en nu vooral niet voor onze kinderen, waar de politiek wel hoog mee op loopt en het wel bekende woordjes gebruiken dat " verantwoordelijkheid nemen" noemt.

Een zeer dikke proficiat aan Frank Deboosere en zijn voltallig team.

Dat er iets van samenhorigheid blijft leven hebben we alleen maar te danken aan de het "janneke en mieke".

Kan Lippens niet een schenking doen via zijn geïnde bonussen, of "den haan van Vilvoorde" met zijn vele vergoedingen via Inbev-Dexia-en lezingen (verdiensten arato €75.000,00 per jaar), of Votron met zijn €5.000.000.000,00-bonus, of die loonsverhogingen bij de NMBS, en nog vele anderen die een gebrek aan solidariteit-verantwoordelijkheid-burgerzin missen.

Maar OHWee, als iemand van hun familiale omstandigheid iets mankeert, want dan moet het het beste gasthuis zijn met de beste artsen (liefst amerikaanse) met de allerbeste verzorgingen en de nodige veiligheid er nog eens bij.

Dus, de teller van de belgische staat gaat nu sedert het semi-akkoord met die franse bank, een niets-zeggend akkoord eigenlijk, naar de €90.000.000.000,00. Dit is in belgische frankskens 3.630.591.000.000BFr. = 3duizend630miljard591miljoen BFr.

En dan moet de auto-industrie nog zijn euro-tjes krijgen.

En ook andere!?!... , nee eigenlijk niet. Want de zelfstandige en de KMO-er moet zijn eitjes zelf doppen en desnoods zijn zaak zien ten onder gaan aan Europese en on-interesse van belgishe overheid maar vooral ook van belangenconflicten.

Laat de samenhorigheid en solidariteit onder elkander verder groeiën dan krijgen we ze wel klein die postje- en titel^personen, en dan zal eindelijk hetgeen we gedurende 8maanden en 6 dagen per jaar betalen aan belastingen-taksen-accijnzen-btw aan ons worden uitgegeven.

Groetjes

Dany

04-10-08

Bank-crisis en zijn gevolgen

Beste lezers & blog-ers,

De crisis is nog niet gedaan, want wat ik de laatste dagen allemaal hoor gaat van: .... wij hebben onze verantwoordelijkheid hierin genomen,twee dagen om een akkord, snel gereageerd, ik moest nog een begroting samenstellen,  Amro terug naar Nederland, België krijgt 16miljard euro, we danken onze klanten voor het blijvend vertrouwen, en al diegene die de laatste dagen en weken zich hebben ingezet, Fortis is uit het rood, in het geheim gepraat, de spaarders zijn gerust, het zal te voelen zijn, maar we voeren belastingsvermindering, er is alleen Fortis-belgië, alleen de gezonde, we hebben specialisten gesproken, het was te duur, we hebben onze bezorgdheid geuit door adequaat te handelen, enz.... enz.....

!!!!Siroop, verzinsels, uit de nek-kletserij, electorale doelen, naast de eigenlijk bron en oorzaak zitten te palaveren, enz....!!!!

Dit, en deze banksector is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, DHL behouden, SN belgisch te houden, het gas via Zeebrugge in handen te houden, het dorpje Doel leefbaar te houden, degelijke afwateringen te maken, Val-Saint-Lambert, BTW-verlagingen op energie en stookolie-prijzen, wachtlijsten weg te werken, rechtspraak te verbeteren, voor veel mensen de ziekenhuisfacturen behandelen, personeel aan te werven voor ziekenzorg en de verpleging in het algemeen, en nog vele andere.......

Vergeet ook niet dat leterme en reynders ook nog op zoek zijn naar die €6.500.000.000,00, dat bedrijven nog steeds bij bosjes failliet gaan, dat de verkoop van allerlei goederen en artikelen daalt en blijft dalen, dat we met dienstencheques (€7,00 zelf betalen dan belastingsvermindering en dan nog eens de staat die +/-€16,00 bijpast, dus wij betalen het loon van diegenen die dienstencheque-werk hebben) om anderen nog meer aan het werk te kunnen krijgen, dat de staatshervorming nog na vele decennia moet bewerkt worden, dat BHV ook nog moet behandeld worden, de huidige regering zal dan ook een heleboel aanpassingen op onze nek maken.

En dan maar jammeren/showen, en siroopsmerende zinnen de wereld insturen om aan de bevolking duidelijk maken dat de huidige leden van het interim-regeringske wel degelijk het nodige doen om de koopkracht van de burger te verstevigen.

De huidige financiële injecties die bovenop de Ford-VW-DeLijn-SUEZ-NMBS-SN-en nog veel meer-subsidies werden en worden gegeven aan banken om uit de crisis te komen is geen goede beslissing op lange termijn. Want de macht van het geld wordt hierdoor versterkt, want het is het geld(= interesten) dat de basis van de mensheid in een wurggreep houd. Dit gebeurt dan ook nog eens bovenop de vele accijnzen-taksen-BTW-belastingen en subsidies die her en der worden uitgestrooid.

==> een gezin en/of zelfstandige in problemen door een jarenlange aangroeiënde crisis en de geilheid naar macht, krijgt en krijgen geen financiële injectie, maar worden terstond gewurgd door allerlei juridische ingrepen om maar zo vlug mogelijk aan dat geld te geraken, zonder rekening te houden met enig begrip.

+++ zeer dringende noodzaak aan het uitbenen van onze 5 regeringen en de 10 provincieraden, maar in eerste instantie zeer sterk herstructureren op een gelijkaardige manier wat de werkende bevolking ondergaat bij herstructureringen+++++

Maar het steld dan ook vele vragen:

- welke kennis hebben die beurs-analisten in feite als ze nog niet eens zien aankomen dat dit kon en moest gebeuren, en ze moeten het niet alleen op de Amerikaanse banken steken. Ze moesten meer hun aandacht houden aan de belgische markt dan aandeelbelust en zichzelf verrijkend te doen gelden. De waarborgen niet uitspreiden over andere risico's.

- waarom gaan de CEO's nu allemaal lopen, of zijn ze iets anders van plan?

- waarom hebben ze dan diezelfde injectie of toch een deel ervan niet terug gegeven aan de belastingbetaler, aan de personen lijdend aan koopkrachtverlies? Te meer daar de koopkracht gedaald is. Want wanneer men gedurende de jaren steeds minder netto overhoud door het overreglementeren en taxeren van allerlei wetten die er alleen om eletorale redenen bijkomen.

- dat de speculanten en de massa aan aandelen hun eigenlijke natuur laten zien, zijnde winst maken op de kap van anderen met het creëren van kunstmatig geld via de interesten-regelingen. Zij zijn baas over een bedrijf en niet de werknemer en de bedrijfsverantwoordelijken.

- de zogenaamde "topmensen en CEO's" weten juist zoveel als de gewone man/vrouw in de straat met dit verschil dat ze enorm veel verloning krijgen dat ze zichzelf geven.

- het belastingsgeld dat betaald wordt door iedereen wordt hiervoor gebruikt, wat wil zeggen dat onze gelden waar we voor werken gebruikt wordt om een faillisement van een bank, dit is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, tegen te houden van diegene die ons geld zogezegd in bewaring neemt, van diegene die meer dan de werkende vlaming-waal hun onbekwaamheid bewezen hebben om het ontstaan van dat soort débacles en.

- de politekers die hierdoor dan ook bewijzen dat ze zelf geen interesse, geen vooruitziendheid hadden en inschattingen konden doen aangaande de handel en wandel van banken

- nu, in de aanloop van de volgende verkiezingen en wegens de eigen regeringscrisis dat ze zelf ook hebben georganiseerd,  wordt deze crisis en de bijhorende acties van geldinjecties dan ook gebruikt om de kiezers een beeld voor te houden van ......" kijk wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij willen de mensen geruststellen dat hun geld veilig is, de spaarders moeten beschermd worden, ....." en nog van dat alles, een echte grote sirooppot werd geopend om de dalende kiesresultaten van de meerderheidspartijën op te vijzelen.

..... en nog veel van die zaken.

Eén ding hoop ik, dat de mensen niet in deze electorale val en vallen trappen, want wij zullen vroeg of laat toch het gelag betalen van ons belastingsgeld dat wordt aangewend om geldwolven, zijnde de banken en verzekeringsmaatschappijën, in het zadel te houden.

Misschien terug opteren naar het oude "loonzakje", want deze crisis is nog niet gedaan en zal ons laten gevoelen.

Groetjes

Dany

13-09-08

Het resultaat van de beursnoteringen

Beste lezers & blog-ers,

Beursnoteringen, aandelen, beleggingen, fondsen, warrants, obligaties, dividenden, en nog vele andere namen om maar te kunnen geld uitgeven voor iets dat er niet is. Er zijn zoveel namen en beursmogelijkheden als de wereldbevolking.

Een bedrijf dat aandelen heeft en op de beurs zet is geen bedrijf meer. Dit bedrijf is dan in handen van alle diegenen die participeren via beursnoteringen en via allerlei, teveel om op te noemen, eilandjes en kunstmatige bedrijven en banken en verzekeringsmaatschappijën en niet te vergeten "papieren".

Men mag ook zeker niet vergeten hoe het geld is ontstaan in zijn naam en waarde, dus elk land mocht een eigen munteenheid destijds uitbrengen op voorwaarde dat er een waarde-borg werd gesteld. Dus een land dat een munteenheid wou uitbrengen moest daarom iets in "pand" geven om de munteenheid te mogen maken. Dus hier staat een waarde tegenover.

Maar nu met dat beursgedoe van de laatste decennia hebben de beurzen zo'n machtsverhouding toegeigend gekregen alsook al diegenen die daar in meespeelde dat er een veel teveel aan kunstmatige winsten-gelden is gemaakt dat geen enkel land nog een waarde kan tegenover zetten die al die kunstmatige gelden dekt.

Met het gevolg dat er zogezegde superverdieners zijn in de groots mogelijke hoeveelheid.

In een vorig artikel had ik medegedeeld dat de belgische goudvoorraad serieus geslonken was van 1350 ton naar 250 ton, wel het eerste cijfer hier is de waarde die er eigenlijk altijd moet zijn.

Met andere woorden: het allerbeste dat er is op geldelijk niveau is gewoonweg het alom gekende loonzakje. het loonzakje was gevuld met echt geld, briefjes en munten. En dit loonzakje heeft dan wel een waarde, want men krijgt iets voor wat men heeft gedaan. En dat is de laatste decennia serieus verkeerd gelopen. Het is zelfs zo erg dat men de laatste jaren een bankrekening moet hebben om te mogen gaan werken, want nergens wordt er nog uitbetaald in echt geld-munt, of het moet dan wel in het zwart zijn.

Als men de BTW-uitleg doortrekt dan zouden wij, werkende personen, ook een BTW-tarief moeten vastleggen aan onze diensten die we leveren voor een bedrijf

Dus kan men bedenken wat de banken altijd maar doen en de beursnoteringen. Zij worden betaald om onze centen bij hun in de kas te leggen, dat ze dan uitlenen aan anderen en zo daar winsten op maken, die ze dan niet aan ons doorbetalen, met zeer kleine interesten, maar het liefst zelf de grote interesten behouden.

Zo is dat ook met beursnoteringen. Een bedrijf, zo klein of zo groot als ze is, is in "c" afhankelijk van enerzijds de winst dat ze maakt en de daaraan gekoppelde uitbetalingen van de interesten op aandelen. Dus heeft dat bedrijf geen "loonzakje" gekregen, maar moet het direct uitgeven aan anderen die niet bij het bedrijf horen en waar geen waarden tegenover staan.

Met pesnioenfondsen is het van hetzelfde laken een broek, maar voor ons "de hardwerkende mensen", is dit een broek met zeer vele gaten.

Bijvoorbeeld heel eenvoudig voorgesteld:

- Een aandeel van €10,00 brengt op een jaar zonder iets te doen diezelfde €10,00 en €1,00 op. Dus de aandeelhouder heeft dan €11,00. Had hij er zo'n 10, dan was dat na een jaar nog een aandeel erbij.

- Bij het pesnioen is dat anders. Men werkt +/-30jaar en draagt er elke maand er voor af, dan zal het pensioen maar +/- 60% zijn van het laatste loon dat men ontvangen heeft met alle nodige herberekeningen. En deze 60% is dan nog eens brutto. Nochthans heeft men een waarde afgedragen, zijnde een deel waarvoor men gewerkt heeft en gepresteerd heeft voor iemand anders, iets gedaan heeft, iets verwezenlijkt heeft. 

Nu is dat allemaal natuurlijk zodanig in voege en behoort tot onze maatschappelijke levenswijze dat we er eigenlijk niet meer onderuit kunnen uit dat systeem. Of er moet een serieuze beurscrash komen, zodanig dat die banken een serieuze lap rond hun oren krijgen. Ze hebben alle mensen en bedrijven gelokt met allerlei aanlokkelijke dealtjes, dat ze nu er zelf aan vast zitten.

En met steeds de schuld bij de gewone mens en/of bedrijf te leggen komen ze er niet. Want zoals nu in de VS gebeurt met de hypotheekmaatschappijën, is een logisch gevolg van het feit dat de arbeid, diegene die een waarde geeft door iets te doen voor iemand anders, altijd maar meer en meer te belasten-taxeren-beboete. Om zogezegd enerzijds inflatie tegen te gaan, om zogezegd de economie te laten draaiën, om zogezegd hun verantworodelijkheid te laten betalen.

Nee dat is het niet.

Ze kunnen zo min als wij voorspellen wat er gaat gebeuren in de toekomst zolang ze blijven buiten hun waarden gaan. Geen, maar dan ook geen enkele beursspecialist of bankdirecteur of welke CEO dan ook is slimmer of doortastender dan een gewone werkende mens. Deze personen hebben alleen maar een overdreven macht, met geld dat er eigenlijk niet in waarde is, en kunnen daarom zo de personen die minder van dat kunstmatig geld hebben steeds onder druk zetten.

Abnormailteiten;

- het kan niet te verantwoorden zijn dat ene votron van fortis een bonus krijgt van €2.000.000,00 = 80.679.800 Bfr ==> meer dan 80-miljoen oude belgische franks, voor wat eigenlijk moet deze persoon dit krijgen? Hij was bedrijfsleider en moet zijn bedrijf draaiënd houden en daar krijgt hij al loon voor, en dat is de essentie van het geheel.

Ik geef nu alleen maar dit voorbeeld, maar er zijn er nog  zeeeeeeeeeer veeel, allemaal met onnodig verhoogt kunstmatig geld.

Tot slot:

- geld heeft en moet een waarde hebben, dat is het eerste. En niet alle jaarlijkse inflaties en indexeringen en beursnoteringen erbij.

- economie draait alleen als het merendeel, en dan bedoel ik ook alleen maar het merendeel zijnde +/-90% van de bevolking de nodige wetmatige gelden heeft en krijgt, eigenlijk meer netto-loon overhouden van zijn "loonzakje".

Ik geef dit maar mee, want ik besef ook dat het niet om te draaiën valt op een dag tijd.

Wat ik wel weet , dat is dat diegene die iets doet meer beschermd en meer gerespecteerd moet worden, vooral door hem meer echt netto-loon over te laten houden.

Maar een toekomstige serieuze beurscrash zal wellicht soelaas brengen. In eerste instantie zullen we dit wel degelijk voelen, maar de gewone man/vrouw is gehard in het leven door op een minimum te leven, niet de schijtrijke, niet alleen de personen maar ook de zogezegde superbedrijven met ceo's aan de kop, die niet meer weten wat ze nog hebben of hoe dat zij moeten verder bestaan.

Groetjes

Dany

16:37 Gepost door Dany Sterckx in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, verzekeringen, munt, ceo, goud, votron, euro |  Facebook |

05-08-08

Alles duurder en koopkracht daalt

Beste lezers & blog-ers,

Het blijft maar uit de pan swingen die prijzen.

- skivakantie tot 50% duurder

- electriciteit +/- 6% gestegen

- brandstof staat te hoog

- CEO's krijgen exuberante bonussen => werknemer/arbeider na 35jaar dienst en verplicht op brugpensioen een heel heel heel klein bonusje en dan nog wel bruto

- voeding stijgt ook in prijs

- stijging reeds sedert invoering euro

- stijging voedselprijzen ten opzichte van 2jaar geleden ongeveer 18%

- verzekeringen duurder

- huizen duurder

- transporten allerlei duurder, want de eindgebruiker(de klant zoals jij en ik) betaald dat toch

- met deze duurder wordende producten en diensten zal de overheid steeds meer en meer BTW-taksen-accijnzen innen, vooral bij de brandstofprijzen is dat mooi in de pocket om zogezegd de begroting in orde te houden.

- en ga zo maar door........, want ik kan er nog veel meer opnoemen, maar jullie kennen dat ook allemaal

Maar ons loon van de werkende Vlaming is qua het overhouden aan netto niet zo gestegen. De twee index-aanpassingen van afgelopen maanden bedraagt maar 2 keer een 2,5%, en dan nog eens brutto. Blijft over = +/- 1,05%

En daar moeten wij het mee doen. Ze willen ons gewoon als echt plebs behandeld zien, niks mogen alles moeten, alles beboeten, alles reglementeren, alles verhinderen, en terwijl veel belastingen/accijnzen/taksen/BTW innen.

Ik wil daarom dan ook de nieuwe Robin Hood zijn, samen met onze partij.

Dus nog maar eens beduiden dat het hoog tijd wordt om **** meer netto-loon over te houden van onze zuur en duur verdiende arbeid-loon ****

Groetjes

Dany

18-07-08

Olieprijzen

Beste lezers & blog-ers,

Een vat ruwe olie van 159liter kostte gisteren en eergisteren nog ongeveer +/- 130$ en dat is geen 142$, wat onze benzineprijzen steeds maar doet verhogen. Maar niet de verlaging van de benzine-prijzen wanneer de olie dan eens +/-130$ staat.

En 1$ = €0,63 en €1= 1,5858$

Dus 130$ = €81,98 of 3307,065002 oude Belgische frankskens

Ik zegt en ik herhaal het steeds, om de prijs te verlagen kan alleen de regering onmiddellijk ingrijpen door de accijnzen te verlagen en niet met click-systemen of minimum-aankopen of wat dan ook, maar dadelijk. De accijnzen-inning is hier in het onbestuurbaar land meer dan hoog genoeg voor hun adelijke en titel-bezittende personen hun vermogen te sieren.

Maar ja .... een land dat een interim-regering heeft en die ligt te zeveren over koetjes en kalfjes,  kan en wil niet ingrijpen.

Nee nog liever een klein schilderijtje aanschaffen door €742.000 te betalen via de Vlaamse Gemeenschap met aan het roer bertje.

€742.000 = 29.932.205,8 oude Belgische frankskens

Groetjes

Dany

17:12 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaamse gemeenschap, bertje, accijnzen, dollar, euro |  Facebook |

29-05-08

Onhoudbaar en desastreus

Beste lezers & blog-ers,

De levensgrens is niet ver meer, dat men met z'n allen terug gaan tot in de tijd dat we de Leuvense stoven nog hadden en er rond gingen zitten en ons klein groetetuintje en ons klein erfje met kippetjes, varkentjes, schaapjes e.d. Dat we misschien ook paard en kar zullen gebruiken, misschien wel met een huifkar om uitstapjes voor de gezinnen te kunnen regelen.

Het is enkel zo dat de huidige regering wel degelijk kan ingrijpen en niet met kliksysteempjes die nog meer hun willekeur aantonen en die het besparend effect zeer minimaliseren. Dit is vorige week nog gebeurt met ongeveer 2 cent per liter. Maar de stookolie is nu wel €0,9764/liter en dat is 39,387 oude belgische franken.

Het is een prijs die voor meer dan 60% volgestouwd is met taksen-accijnzen-BTW- en nog vanalles.

Het is gewoon de federale regering die geen maatregelen degelijk voor zijn bevolking wil ondernemen om het risico niet te lopen dat ze zelf moeten besparen en snoeiën in hun loon en postjes en gewesten en provincieraden en reizen en donaties en dotaties en priviléges en enz......

Zo is hier in belgië al veel vernietigd geweest en nog veel meer uit de arbeid hun zakken gehaald en ontfrutseld.

Bekijk de tekenfilm "Robin Hood" maar eens, wanneer je dat bekeken hebt dan zie je gewoon hoe de vorige (zelfs tot in de jaren 1800-1900) regeringen en ook die van na de oorlog gehandeld hebben en nog handelen.

Nu is het alleen nog maar een "interim"regering die je kan vergelijken met een kinderopvang, een kindercréshe waar je veel luiërs en tuttekes en speelgoedjes en fruitpapjes moet leveren om de kindjes (= lees : huidige regeringesleden) niet  te laten wenen en bleiren. Als het ware, zoethoudertjes enkel en alleen voor hun.

Mensen besef goed dat een 1 euro, en ik leg wel degelijk de nadruk op het woordje "één", wel degelijk veel meer is dan alleen maar het beeld-het geheugen "1". Het is namelijk 40,3399 oude belgische franken.

Want vanaf de start van de euro waren we allemaal al meer dan 100 jaar gewoon dat 1 betekende 1 frank of 1 cent, en daar is het dan ook misgelopen.

Enfin, de dure prijzen zullen nog vele rampscenario's teweegbrengen, de gevolgen gaan nu zelfs elke dag meer en meer nadelig stijgen.

Toch nog mijn groeten,

Dany

 

10:12 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: euro, robin hood, stookolie, frank |  Facebook |

03-04-08

Miljonatrs

Beste lezers & blog-ers,

Dat al de miljonairs in de wereld samen €32.000.000.000.000 bezitten is eigenlijk een kunstmatig bedrag.

Wat bedoel ik hiermee:

Het zijn kunstmatige euro's en/of gelden die ze verworven hebben via de beurzen en de interesten allerlei die ze optrekken bij allerlei handel en zeer vele beursnoteringen, waarbij aandelen en dividenden en obligaties en index-quota een rol spelen, en nog veel meer van die koek. Door deze werkwijzen van beurzen en op electronisch gebied de bedragen over te hevelen naar andere portefeulles, creëeren ze als het ware kunstmatig geld.

Want destijds moest een land dat briefjesgeld zou uitbrengen en drukken of munten zou kloppen, tegenover de hoeveelheid aan te maken gelden een waarborg doneren, zijnde goudblokjes.

Bijvoorbeeld België moest bij uitgifte van zijn briefjesgeld en munten, een hele boel goudblokken hierover zetten en laten bewaken als bewijs van solvalibiliteit, ga maar eens kijken in de nationale bank en vooral in FortKnox.

Maar dat is nu bijna allemaal verdwenen, alle gelden zijn kunstmatig en worden willekeurig aangepast via de beursnoteringen, die zogezegd een waarde geven aan één of ander bedrijf, terwijl de bedrijven meer en meer in moeilijkheden geraken en subsidie vragen aan regeringen, aan europa, aan de wereldbanken ,.....maar tevergeefs. De kleine man/vrouw van de straat mag daar verder mee spelen in beperkte hoeveelheid natuurlijk en ook volgens de regels die de "kunstmatici" bepalen. De rijken worden alsmaar kunstmatig rijker en rijker totdat er eens een geweldige beurscrash en/of devaluatie komt van de grote munteenheden, waaronder de euro en de dollar en ..... dan is het boem-patat-bang..... .

Dus hebben zij allemaal geld (=macht) op hun rekening staan ,dat er niet is in echte waarde.

Daarom zou het dan ook beter zijn dat wij, de hardwerkende vlaming, de aanzet geven om ons loon eens terug te innen zoals vroeger ===> HET LOONZAKJE<=== Het welbekende loonzakje, waar op einde van iedere maand wel degelijk briefjes en munten inzitten, met een waarde.

Want hoeveel te meer briefjes dat er nu heden ten dage nog worden aangemaakt, des te meer zal de eigenlijke munteenheid devalueren.

Dus laat ons dat loonzakje bekomen en dan kunnen we de onmenselijke macht en machtsmisbruiken van banken-verzekeringen-beurzen-e.a. een halt toeroepen, en zelf dan als gewone werkende mens geen slachtoofer worden van hun uitspattingen. 

Tot zover dit gedeelte,

Groetjes

Dany,

 

21:49 Gepost door Dany Sterckx in De macht van het geld | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, euro, verzekering, macht, hardwerkende |  Facebook |