08-03-09

Kom op tegen kanker

Beste lezers & blog-ers,

De overheid zou er veel beter aan doen om "Kom op tegen kanker" financieel te steunen met dezelfde hoeveelheid aan gelden als ze dat doen voor de banken, lees aandeelhouders.

Dan pas zouden de onderzoekers sneller echte stappen vooruit kunnen zetten en zou de overheid een onderzoek niet alleen bekijken als winstportefeuille. Zo bekijken ze het nu, want dat brengt niet op en er is geen winst mee te maken, want het is toch maar "janneke & mieke", het plebs genaamd. 

Het is een solidariteit die weeral eens vanuit de gewone man/vrouw in de straat moet naar voor gebracht worden, want anders gebeurt er niets voor zieken, en nu vooral niet voor onze kinderen, waar de politiek wel hoog mee op loopt en het wel bekende woordjes gebruiken dat " verantwoordelijkheid nemen" noemt.

Een zeer dikke proficiat aan Frank Deboosere en zijn voltallig team.

Dat er iets van samenhorigheid blijft leven hebben we alleen maar te danken aan de het "janneke en mieke".

Kan Lippens niet een schenking doen via zijn geïnde bonussen, of "den haan van Vilvoorde" met zijn vele vergoedingen via Inbev-Dexia-en lezingen (verdiensten arato €75.000,00 per jaar), of Votron met zijn €5.000.000.000,00-bonus, of die loonsverhogingen bij de NMBS, en nog vele anderen die een gebrek aan solidariteit-verantwoordelijkheid-burgerzin missen.

Maar OHWee, als iemand van hun familiale omstandigheid iets mankeert, want dan moet het het beste gasthuis zijn met de beste artsen (liefst amerikaanse) met de allerbeste verzorgingen en de nodige veiligheid er nog eens bij.

Dus, de teller van de belgische staat gaat nu sedert het semi-akkoord met die franse bank, een niets-zeggend akkoord eigenlijk, naar de €90.000.000.000,00. Dit is in belgische frankskens 3.630.591.000.000BFr. = 3duizend630miljard591miljoen BFr.

En dan moet de auto-industrie nog zijn euro-tjes krijgen.

En ook andere!?!... , nee eigenlijk niet. Want de zelfstandige en de KMO-er moet zijn eitjes zelf doppen en desnoods zijn zaak zien ten onder gaan aan Europese en on-interesse van belgishe overheid maar vooral ook van belangenconflicten.

Laat de samenhorigheid en solidariteit onder elkander verder groeiën dan krijgen we ze wel klein die postje- en titel^personen, en dan zal eindelijk hetgeen we gedurende 8maanden en 6 dagen per jaar betalen aan belastingen-taksen-accijnzen-btw aan ons worden uitgegeven.

Groetjes

Dany

03-03-09

Beurs

Beste lezers & blog-ers,

De beurs zakt weeral. Niets nieuws.

Maar het blijft maar duren en de vraag van die fenomenale winstenjagers de afgelopen decennia blijft maar duren.

Steeds roepen ze ..." help ons aub, want wij hebben geen winsten meer!!!!...." . Dit vragen ze dan aan de regeringen van de bijna alle landen ter wereld.

Eigenlijk stellen ze de vraag, of beter gezegd , roepen ze de hulp in van de belastingbetaler. De belastingbetaler die reeds decennia-lang zware belastingen-BTW-accijnzen-taksen heeft moeten betalen om gewoonweg iets te kunnen bekomen.

Want nu moet je toch eerlijk blijven!

Als de burger een lening doet, moet hij interesten betalen op het geleende bedrag. Deze interesten zijn weliswaar kunstmatige verdiensten op waarden die eventueel bestaan, maar naar ik al maanden hoor, er eigenlijk ook niet meer zijn.

Met het gevolg dat er VEEL TE VEEL KUNSTMATIGE WAARDEN EN GELDEN ZIJN.

NOGMAALS:

==> een land kan een munt uitbrengen alleen als ze er voldoende waarde tegenover steld.( zie vorige artikels)

Maar als die munt bij uitgave op een beurs wordt gecatapulteerd (inkoop en verkoop van munten) dan komen er automatisch een pak kunstmatige waarden bij, door wie?.... Jawel door speculanten!. Want er wordt interest gerekend op de waarde en dat komt erbij.

En dan nog eens de winstdervingen van al diegenen die op de beurs =lees CASINO spelen, groeit totaal buiten zijn proporties.

Er is geen geld bijgemaakt volgens de waarde die ingegeven is en was. Zelfs belgië slaagt erin om op 20 jaar ongeveer 900 ton goud te verpatsen (zie ook vorige artikels).

Welnu, nu zijn die geldwolven aan het bleiten zoals bertje, om hun te helpen.

Moeten wij geen kosten betalen om te mogen genieten van onze bankrekening?

En moeten we geen kosten betalen op elke betaling die willen doen?

En moeten we dan geen taksen betalen op het gespaarde geld als we het willen gebruiken?

En moeten we geen lasten betalen als we eens in familiaal verband erven?

En moeten we niet btw betalen op goederen die we willen aankopen?

enz...enz....

Waar is dat dan in ....-naam heen??????

Wel ! Het is genoeg geweest. Laat hun, nu maar eens een heel pak minder winsten afhalen van die beurzen en die oneindig vele beursindicaties en dergelijke, met bijhorende beursanalysten , die geen beursvoorspelling kunnen, maar wel zeer goed betaalde jobs hebben. Jobs die nooit tot iets hebben uitgehaald of beter gezegd iets fundamenteels hebben gecreeërd.

Ze hebben steeds gezegd dat de beurs wordt bewerkt door speculaties en speculanten, welnu nu zijn die speculanten SPECULOZEN  geworden, en worden verteerd door de basis van onze wereld en dat is het Janneke & Mieke.

Nogmaals zou ik al de mensen die om welke reden dan ook in de moeilijkheden komen op financieel vlak , de hulp inroepen van de regering bij monde van het vragen om bij ons ook geld in het zakje te stoppen.

Lap , dat is eruit zie,

Groetjes

Dany

16-02-09

Begrotingstekort

Beste lezers & blog-ers,

Wat de gewone man/vrouw in de straat al meerdere maanden wisten, moet ge in het huidig politiek leven een minister zijn van een 18-maanden ploeterende regering en dan nu een nieuwe regering die de verantwoordelijkheid eens gaat nemen om nu te kunnen zeggen dat het tekort groter is en en zal zijn dan voorspeld enkel weken geleden.

Dat komt er van wanneer men niet luisterd naar het volk, de mensen in het dagelijks leven die het met het karige en zwaar geteisterde loon met belastingen-taksen-accijnzen-BTW moeten ondervinden.

Tevens moeten ze maar hun plan trekken met het duurder worden van alle goederen en levensmiddelen. Het gevolg is dat bij duurder worden van de goederen ook de taksen-accijnzen-BTW-bedragen ook groter worden.

Dus als de producten in het algemeen op twee jaar tijd een 18% stijgen wordt het BTW-bedrag ook groter.

Dus is het gevolg dat de koopkracht van de werkenden met ongeveer 20% daalt en extra-belastend werkt op het nettoloon.

Dus, nog maar eens herhalen:

ZOLANG DE WERKENDE MENSEN NIET MEER NETTOLOON MOGEN OVERHOUDEN DAN NU, ZAL DE ECONOMIE NIET HEROPSTARTEN.

ER MOET VOORAL GESNOEID WORDEN IN DE STAATSUITGAVEN EN VOORAL IN HUN TEVEEL AAN REGERINGEN EN AAN MINISTERS EN AAN PROVINCIES EN VOORAL AAN PRIVILEGES.

Ook dringend nodig zijn de volksraadplegingen, referendum en referenda.

Groetjes

Dany

PS: een factor die we niet mogen vergeten in heel de crisis is de toename van de wereldbevolking.

09-02-09

Autoindustrie en banken

Beste lezers & Blog-ers,

 

Het is toch nogal een circus wat de regeringen willen doen om banken en autoindustrieën recht en overeind te houden.

Bij dit alles vergeten ze de gewone man/vrouw in de straat.

In banken euro's stoppen, bodemloze putten, waarbij de teller van de huidige regering nu op ongeveer €74.000.000.000,00 staat (het erin steken en de verliezen ervan), dat is 2.985.152.600.000 oude belgische franken in andere woorden dat is 2 biljoen 985 miljard 152 miljoen 600 duizend Bfr. Onuitspreekbaar en waar halen ze het.

Maar de hard werkende Vlaming en Waal (en elders in Europa en far beyond) mag geen loonsverhoging krijgen, alleen een indexering in brutto-cijfers waarvan we amper 1,2% overhouden en hier en daar een beetje subsidie. Die subsidie is dan ook wat wij betalen via belastingen, en voor de huidige politiek dienende als siroop voor de bevolking met de bedoeling de indruk te wekken dat ze zogezegd hun "verantwoordelijkheid nemen" (= een woorden-combinatie dat ZEER VEEL gebruikt is zonder betekenis tijdens leterme zijn schoolreis van 18maanden) .

Maar ze zitten wel te roepen dat de koopkracht moet stijgen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze de economie moeten aanzwengelen. Het aanzwengelen begrijpen ze op zo'n manier dat ze alleen de gemakkelijkste weg kiezen, de weg van de portefeuille die niet van hun is, nl. die van de burgers.

Wel. De koopkracht van het janneke en mieke kan alleen maar stijgen wanneer de heren/dames beslissen dat de werknemer meer netto-loon mag overhouden van zijn zuur verdiende eurootjes.

Momenteel is dat loon zodanig in beslag genomen om de veel te vele regeringen voor dit klein landje te bekostigen, de veel te vele ministers voor dit klein landje, de veel te vele staatssecretarissen, de veel te vele provincieraden, de veel te vele commissies, de intercommunalen (kijk vorig artikel i.v.m. snoepreisjes), de veel te dure monopolie-posities van bedrijven, enz...enz....

Maar de banken die moeten worden volgestort met belastingsgeld, ons geld. Ze hebben reeds ons geld op onze rekeningen misbruikt, ze hebben ook al sedert jaaaaaren de kosten van bankrekeningen in rekening gebracht ( lees=> ons geld plaatsen op een rekening omdat dat veilig is, moeten we betalen), ze hebben ook al sedert decennia interesten opgetrokken van ongeoorloofde leningen her en der, ze steevast de directies en hun medewerkers allerhande vette uitbetalingen(= loon buiten proportie van het geleverde "werk"). Enfin het gaat zo maar door.....

Wel! Met de autoindustrie is het van het zelfde laken een broek.

Jaaaaaarenlang winsten gemaakt met auto's te duur te verkopen zodanig dat het janneke en mieke ook nog verplicht waren te lenen bij de banken. Jaaaaaarenlang tierig geleefd met vetbetaalde jobs als directie en ondernemingsraden en vertegenwoordigers en het uitbouwen van naar luxe ruikende etalages. Daarbij komt nog dat ze steevast aandelen plaatsten op de beurs om zo nog eens supplementair geld binnen te rijven en god weet waarom dan nog eens bij de verscheidene regeringen gingen aankloppen om steun bij de opleiding van werknemers, extra-steun bij verdere uitbouw van de werkplaatsen, enz.... enz....

Voor mijn part mogen ze gewoon failliet gaan zoals een kleine zelfstandige dat moet doen wanneer hij in moeilijkheden zit, maar dan moeten die titel-personen ook met de nare gevolgen zitten zoals ook de kleine zelfstandige dat dan achteraf moet meemaken. Want wanneer men failliet gaat om god weet welke reden dan wordt men altijd behandeld als een midadiger van de hoogste klasse. Want geld moet er altijd zijn, de rest niet.

En niet dat die directieleden gewoon vrijuit gaan en verder kunnen welig tieren op de kap van de belastingbetaler.

Daarom is het misschien goed dat ook wij, de gewone burger, steun vragen aan de regering, want een heleboel gezinnen zitten in moeilijkheden en er komen er elke dag nog bij.

Als het ware het belastingsgeld terugvragen dat we teveel hebben betaald. Wij kunnen en mogen dat als volwaardige kiezers, want tenslotte betalen we via belastingen-taksen-accijnzen-BTWtarieven hun loon en hun pleziertochtjes.

Zo dit moest er even uit ,

Groetjes

Dany

 

16-10-08

Bedrijven subsidiëren

Beste lezers & blog-ers,

Allez, de banken hebben hun "zuur verdiende gelden" (terug-)gekregen van de belastingbetaler, die ze al betaald had,  zodanig dat ze verder kunnen teren op hun lauweren en tergelijkertijd fictieve gelden maken. Maar die miljarden euro's, die niet meer uit te drukken zijn in oude belgische frankskens, zetten niet veel zoden aan de dijk, want de beurzen blijven in het rood en zullen in het rood-(verlies) blijven zolang dat hun %-en niet stijgen met meer dan 50%. Maar dat is hun rekening en hun ondernemingsraden moeten daar maar voor opdraaiën.

Met andere woorden, zij moeten worden failliet verklaart en hun eigendommen en spaar te goeden moeten in beslag genomen worden door deurwaarders, zoals ze dat doen bij de gewone man/vrouw die een schuld heeft.

Maar, wat volgt er nu?....

....Nu gaan de bedrijven betaald worden via subsidies en andere steunmaatregelen met ....... jawel ....... nogmaals het belastingsgeld, om het hoofd te kunnen bieden tegen de opkomende recessie en stagnatie van de economie.

Er worden nergens lessen genomen!!!!!!!

ZOLANG DAT DE GEWONE MAN/VROUW, EN ZELFS DIEGENE DIE TOT €3000,00 à €4000,00 VERDIENEN, NIET MINDER WORDEN LASTIG GEVALLEN DOOR ALLERLEI TAKSEN-BELASTINGEN-ACCIJNZEN-BTW ZAL DE ECONOMIE MOEILIJK OF HELEMAAL NIET HEROPLEVEN.

DE GEWONE WERKENDE MAN/VROUW MEER NETTOLOON LATEN OVERHOUDEN.

WANNEER DAT GEBEURT,MEER NETTOLOON,  DAN KAN JAN- EN MIEKE-MODAAL TERUG OP ADEM KOMEN EN KUNNEN ZIJ TERUG GEMAKKELIJKER AAN DE ECONOMIE MEEDOEN, WAT NU NIET HET GEVAL IS.

Hierbij moet er ook dringend werk worden gemaakt van het feit dat men nu als koppel beter kan gaan stempelen of uit het echt scheiden, want dan houd men meer over. Want als je gaat werken moet je je ook verplaatsen en ben je ongeveer 12 uren van huis om een taak te vervullen van 8uren, die dan voor 44% wordt belast. Denk maar aan de kost die we uitgeven aan de belgische staat ==> wij betalen gedurende 8 volle maanden en 5 dagen niets anders dan euro's aan de staat, m.a.w. betalen we van 1 januari tot en met 5 september niets anders dan "boetes-belastingen-taksen-accijnzen-BTW".

Dus de scheiding tussen werkende en werkloze moet eigenlijk groter worden en zoals nu, want de kost om te mogen gaan werken is groter dan de kost die je hebt als gewoon thuis blijft.

Vergeet ook niet dat de dienstencheques een verdoken tewerkstellingspakt is van de gewone/vrouw die in dit systeem zo'n cheques aankoopt, zo is hij of zij zelf werkgever van personen die de belgische staat niet aan het werk krijgt en waar de welbekende waardeloze politici met de pluimen gaan lopen, en zo hun electorale geilheid benadrukken.

Dus, jullie kunnen dit goed lezen: MEER NETTOLOON OVERHOUDEN IS DE ENIGE OPLOSSING OM DE ECONOMIE TERUG AAN DE PRAAT TE KRIJGEN.

Een groot detail bij de werledcrisis is het feit van de stijging van het aantal wereldburgers, dat sedert lange tijd al begint te spruttelen qua voeding en verzorging en eigenlijk nog veel meer.

Groetjes

Dany

 

25-09-08

SMS-en goekoper

Beste lezers en blog-ers,

Dat het SMS-en vanuit het buitenland goedkoper wordt is een goede zaak, het heeft wel lang geduurd eer ze dat hebben verwezenlijkt. Nu zou nog de andere noodzakelijke verbindingen met "de wereld (.....- eigen land) " goedkoper moeten worden. En ze kunnen het als ze willen, maar de verloningen van de directies en aandeelhouders moet op hoog peil blijven staan. Zeker als de belgische staat hier en daar participaties heeft.

Maar dit is eigenlijk niet wat ik wou zeggen en .... eigenlijk wel.

Wat mij dan hierin voor de "on"nodige onbeantwoorde vragen te voorschijn tovert, is het feit dat de prijs van de zeer noodzakelijke energie op relatief korte tijd is gestegen met arato 35% en dat de lonen maar met 2,5% zijn gestegen, en dan nog wel brutto.

Bij die stijging van 35% mag men de weelderige BTW-tarieven niet vergeten die de staat extra binnenrijft. En bij de loonstijging van 2,5% gaat de staat ook nog eens lopen met de nodige taksen-belastingen en surplus riskeren we dan in een hoger belastingtarief te komen op het volledige loon. Dus iegenlijk hebben we geen 2,5% loonsverhoging dat we voelen in onze netto-portefeuille, maar betalen we in verhouding meer belastingen op het geen we werken.

En toch slaagt de staat erin om €5.000.000.000,00 tekort te komen in de begroting?????????????? Als een zelfstandige of enig ander bedrijf dat voorheeft zijn dezen failliet, maar niet de staat (de regeringsleiders-ministers-e.a.) maar ook zullen zeker het grootste deel van de bevolking dit voelen langs de één of andere weg die we kennen.

En dat Europa zich bezighoud met SMS-jes vanuit het buitenland, daar stel ik mij dan wel serieus grote vragen bij,daar het in "c" een klein onderwerp is. Want ik, net als zoveel anderen gaan niet dikwijls naar het buitenland, waar we ons dan nog eens bezighouden met SMS-jes zenden. Ik en ook de vele anderen houden ons meer bezig met rond te komen met het zeer zwaar getaxeerde leven dat er nu momenteel is. Maar deze prijsverlaging voor SMS-jes zal weeral eens ten goede komen zeker voor de europese parlementariërs en hun familie en hun aanhang.

Daarom is het noodzakelijk dat er zeer dringend en daadwerkelijk een verlaging van de BTW naar 6% voor de energie en de noodzakelijkheid om meer netto van ons huidig loon over te houden.

Want wij kunnen dit niet blijven volhouden als energie gestegen is met 35%, voedselprijs gestegen is met 18%, invoering van euro gestegen is met 4%, stijging van ziekenhuiskosten met +/- 1¨5%, en nog vele andere zaken die jullie ook wel kennen.

Toch nog maar eens meegeven,

Groetjes

Dany

12:24 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (2) | Tags: sms, electrabel, luminus, belastingen, btw, europa |  Facebook |

13-09-08

Electriciteit

Beste lezers & blog-ers,

Dat de prijzen in een monopoliserende houding van de producenten maar verhogen dat wisten we al. En dat zal niet door de huidige interim-regering veranderd worden. Ze hebben er teveel aan.

U moet mij eens trachten te verklaren waarom de noodzakelijke electriciteit in de huidige levens-maatschappij een BTW-tarief moet bezitten van 21%.

Een belasting over de toegevoegde waarde.

En dan nog één van 21%, dat is €21,00 per €100,00 dat wij verbruiken, en dan betaald men €121,00.

€100,00 = 4033,99 oude belgische frankskens

€21,00  = 847,1379 oude belgische frankskens

Samen is dat 4881,1279 of bijna 5.000 Bfr.

En dan zijn de vooruitzichten van de begroting nog negatiever, zelfs met een tekort van ..... hou u vast €5.000.000.000,00 ==> 201.699.500.000. Bfr.

Als ik het goed begrijp betekent dit volgens de slogan " de vervuiler betaald of de gebruiker betaald", dat deze persoon al de nodige taksen-belastingen-en dergelijke heeft betaald, en niet nog eens moet beboet worden met de vele andere inningen hierop. Dus is er eigenlijk een dubbele belasting.

Wanneer men dan de politieke moed echt zou hebben, maar leterme is hier al meer dan een jaar naar op zoek en hij vind het nog niet, om iets voor de burger te doen dan zou men dat al op 6% brengen en dat is dan 242,0394 Bfr., een verschil van 605,0985 Bfr.

Wat dan nog erbij komt zijn alle taksen en accijnzen en belastingen voor allerlei Kyoto's, producties, transport, en andere likkende potten.

Wij zijn hier alleen maar de dupe van, en wij moeten hun betalen zodanig dat zij wel voortkunnen.

Ik besef ook dat al hetgeen je verbruikt moet betaald worden, maar niet in deze exuberante waarden/normen/modaliteiten.

Besef ook goed dat de huidige duurder geworden eletriciteitsprijs door de olie-prijsstijgingen nog altijd niet zijn verlaagd door de huidige stand van de olieprijs naar 101,05$, dat is meer dan 40,00$ minder dan goed vier maanden geleden. En 40,00$ betekent €28,09 huidige stand.

Dus de prijzen zouden nu moeten gaan dalen, en eigenlijk ook gelijk moeten dalen in de laatste drie maanden. Maar nee, ze hebben daar een speciaal veiligheidssysteem voor bedacht. Het duurder worden van de olie geeft direct, ja zelfs het s'anderendaags een gevolg, maar niet de daling. Want hier moeten ze nog een beetje beurs-achtig kunnen speculeren en winsten boeken op de kap van de verbruiker, de kleine man/vrouw. Dit is hetzelfde met wat de vorige regeringen en huidige interim-regering gedaan hebben en doen, namelijk het welgekende "click-systeem" dat alleen maar wil zeggen : " wanneer het zo"?????" stijgt dan kan men pas een vermindering van maar zoveel "??????" instellen, maar de prijs moet dan wel boven de €1,50 uitkomen arato 17%. En alleen het bedrag dat daar bovenkomt is onderhevig aan die prijsvermindering en niet de volle €1,50.

Dus daarom pleiten we voor ten eerste al een BTW-tarief van 6% op electricteit.

Zo, dat was dat

Groetjes

Dany

Uitleg ==> De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting op het verbruik. Het is dus de eindverbruiker die de belasting draagt, d.w.z. de consument die een levering of een dienst ontvangt.