16-02-09

Begrotingstekort

Beste lezers & blog-ers,

Wat de gewone man/vrouw in de straat al meerdere maanden wisten, moet ge in het huidig politiek leven een minister zijn van een 18-maanden ploeterende regering en dan nu een nieuwe regering die de verantwoordelijkheid eens gaat nemen om nu te kunnen zeggen dat het tekort groter is en en zal zijn dan voorspeld enkel weken geleden.

Dat komt er van wanneer men niet luisterd naar het volk, de mensen in het dagelijks leven die het met het karige en zwaar geteisterde loon met belastingen-taksen-accijnzen-BTW moeten ondervinden.

Tevens moeten ze maar hun plan trekken met het duurder worden van alle goederen en levensmiddelen. Het gevolg is dat bij duurder worden van de goederen ook de taksen-accijnzen-BTW-bedragen ook groter worden.

Dus als de producten in het algemeen op twee jaar tijd een 18% stijgen wordt het BTW-bedrag ook groter.

Dus is het gevolg dat de koopkracht van de werkenden met ongeveer 20% daalt en extra-belastend werkt op het nettoloon.

Dus, nog maar eens herhalen:

ZOLANG DE WERKENDE MENSEN NIET MEER NETTOLOON MOGEN OVERHOUDEN DAN NU, ZAL DE ECONOMIE NIET HEROPSTARTEN.

ER MOET VOORAL GESNOEID WORDEN IN DE STAATSUITGAVEN EN VOORAL IN HUN TEVEEL AAN REGERINGEN EN AAN MINISTERS EN AAN PROVINCIES EN VOORAL AAN PRIVILEGES.

Ook dringend nodig zijn de volksraadplegingen, referendum en referenda.

Groetjes

Dany

PS: een factor die we niet mogen vergeten in heel de crisis is de toename van de wereldbevolking.

09-02-09

Autoindustrie en banken

Beste lezers & Blog-ers,

 

Het is toch nogal een circus wat de regeringen willen doen om banken en autoindustrieën recht en overeind te houden.

Bij dit alles vergeten ze de gewone man/vrouw in de straat.

In banken euro's stoppen, bodemloze putten, waarbij de teller van de huidige regering nu op ongeveer €74.000.000.000,00 staat (het erin steken en de verliezen ervan), dat is 2.985.152.600.000 oude belgische franken in andere woorden dat is 2 biljoen 985 miljard 152 miljoen 600 duizend Bfr. Onuitspreekbaar en waar halen ze het.

Maar de hard werkende Vlaming en Waal (en elders in Europa en far beyond) mag geen loonsverhoging krijgen, alleen een indexering in brutto-cijfers waarvan we amper 1,2% overhouden en hier en daar een beetje subsidie. Die subsidie is dan ook wat wij betalen via belastingen, en voor de huidige politiek dienende als siroop voor de bevolking met de bedoeling de indruk te wekken dat ze zogezegd hun "verantwoordelijkheid nemen" (= een woorden-combinatie dat ZEER VEEL gebruikt is zonder betekenis tijdens leterme zijn schoolreis van 18maanden) .

Maar ze zitten wel te roepen dat de koopkracht moet stijgen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze de economie moeten aanzwengelen. Het aanzwengelen begrijpen ze op zo'n manier dat ze alleen de gemakkelijkste weg kiezen, de weg van de portefeuille die niet van hun is, nl. die van de burgers.

Wel. De koopkracht van het janneke en mieke kan alleen maar stijgen wanneer de heren/dames beslissen dat de werknemer meer netto-loon mag overhouden van zijn zuur verdiende eurootjes.

Momenteel is dat loon zodanig in beslag genomen om de veel te vele regeringen voor dit klein landje te bekostigen, de veel te vele ministers voor dit klein landje, de veel te vele staatssecretarissen, de veel te vele provincieraden, de veel te vele commissies, de intercommunalen (kijk vorig artikel i.v.m. snoepreisjes), de veel te dure monopolie-posities van bedrijven, enz...enz....

Maar de banken die moeten worden volgestort met belastingsgeld, ons geld. Ze hebben reeds ons geld op onze rekeningen misbruikt, ze hebben ook al sedert jaaaaaren de kosten van bankrekeningen in rekening gebracht ( lees=> ons geld plaatsen op een rekening omdat dat veilig is, moeten we betalen), ze hebben ook al sedert decennia interesten opgetrokken van ongeoorloofde leningen her en der, ze steevast de directies en hun medewerkers allerhande vette uitbetalingen(= loon buiten proportie van het geleverde "werk"). Enfin het gaat zo maar door.....

Wel! Met de autoindustrie is het van het zelfde laken een broek.

Jaaaaaarenlang winsten gemaakt met auto's te duur te verkopen zodanig dat het janneke en mieke ook nog verplicht waren te lenen bij de banken. Jaaaaaarenlang tierig geleefd met vetbetaalde jobs als directie en ondernemingsraden en vertegenwoordigers en het uitbouwen van naar luxe ruikende etalages. Daarbij komt nog dat ze steevast aandelen plaatsten op de beurs om zo nog eens supplementair geld binnen te rijven en god weet waarom dan nog eens bij de verscheidene regeringen gingen aankloppen om steun bij de opleiding van werknemers, extra-steun bij verdere uitbouw van de werkplaatsen, enz.... enz....

Voor mijn part mogen ze gewoon failliet gaan zoals een kleine zelfstandige dat moet doen wanneer hij in moeilijkheden zit, maar dan moeten die titel-personen ook met de nare gevolgen zitten zoals ook de kleine zelfstandige dat dan achteraf moet meemaken. Want wanneer men failliet gaat om god weet welke reden dan wordt men altijd behandeld als een midadiger van de hoogste klasse. Want geld moet er altijd zijn, de rest niet.

En niet dat die directieleden gewoon vrijuit gaan en verder kunnen welig tieren op de kap van de belastingbetaler.

Daarom is het misschien goed dat ook wij, de gewone burger, steun vragen aan de regering, want een heleboel gezinnen zitten in moeilijkheden en er komen er elke dag nog bij.

Als het ware het belastingsgeld terugvragen dat we teveel hebben betaald. Wij kunnen en mogen dat als volwaardige kiezers, want tenslotte betalen we via belastingen-taksen-accijnzen-BTWtarieven hun loon en hun pleziertochtjes.

Zo dit moest er even uit ,

Groetjes

Dany

 

13-09-08

Electriciteit

Beste lezers & blog-ers,

Dat de prijzen in een monopoliserende houding van de producenten maar verhogen dat wisten we al. En dat zal niet door de huidige interim-regering veranderd worden. Ze hebben er teveel aan.

U moet mij eens trachten te verklaren waarom de noodzakelijke electriciteit in de huidige levens-maatschappij een BTW-tarief moet bezitten van 21%.

Een belasting over de toegevoegde waarde.

En dan nog één van 21%, dat is €21,00 per €100,00 dat wij verbruiken, en dan betaald men €121,00.

€100,00 = 4033,99 oude belgische frankskens

€21,00  = 847,1379 oude belgische frankskens

Samen is dat 4881,1279 of bijna 5.000 Bfr.

En dan zijn de vooruitzichten van de begroting nog negatiever, zelfs met een tekort van ..... hou u vast €5.000.000.000,00 ==> 201.699.500.000. Bfr.

Als ik het goed begrijp betekent dit volgens de slogan " de vervuiler betaald of de gebruiker betaald", dat deze persoon al de nodige taksen-belastingen-en dergelijke heeft betaald, en niet nog eens moet beboet worden met de vele andere inningen hierop. Dus is er eigenlijk een dubbele belasting.

Wanneer men dan de politieke moed echt zou hebben, maar leterme is hier al meer dan een jaar naar op zoek en hij vind het nog niet, om iets voor de burger te doen dan zou men dat al op 6% brengen en dat is dan 242,0394 Bfr., een verschil van 605,0985 Bfr.

Wat dan nog erbij komt zijn alle taksen en accijnzen en belastingen voor allerlei Kyoto's, producties, transport, en andere likkende potten.

Wij zijn hier alleen maar de dupe van, en wij moeten hun betalen zodanig dat zij wel voortkunnen.

Ik besef ook dat al hetgeen je verbruikt moet betaald worden, maar niet in deze exuberante waarden/normen/modaliteiten.

Besef ook goed dat de huidige duurder geworden eletriciteitsprijs door de olie-prijsstijgingen nog altijd niet zijn verlaagd door de huidige stand van de olieprijs naar 101,05$, dat is meer dan 40,00$ minder dan goed vier maanden geleden. En 40,00$ betekent €28,09 huidige stand.

Dus de prijzen zouden nu moeten gaan dalen, en eigenlijk ook gelijk moeten dalen in de laatste drie maanden. Maar nee, ze hebben daar een speciaal veiligheidssysteem voor bedacht. Het duurder worden van de olie geeft direct, ja zelfs het s'anderendaags een gevolg, maar niet de daling. Want hier moeten ze nog een beetje beurs-achtig kunnen speculeren en winsten boeken op de kap van de verbruiker, de kleine man/vrouw. Dit is hetzelfde met wat de vorige regeringen en huidige interim-regering gedaan hebben en doen, namelijk het welgekende "click-systeem" dat alleen maar wil zeggen : " wanneer het zo"?????" stijgt dan kan men pas een vermindering van maar zoveel "??????" instellen, maar de prijs moet dan wel boven de €1,50 uitkomen arato 17%. En alleen het bedrag dat daar bovenkomt is onderhevig aan die prijsvermindering en niet de volle €1,50.

Dus daarom pleiten we voor ten eerste al een BTW-tarief van 6% op electricteit.

Zo, dat was dat

Groetjes

Dany

Uitleg ==> De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting op het verbruik. Het is dus de eindverbruiker die de belasting draagt, d.w.z. de consument die een levering of een dienst ontvangt.

18-07-08

Olieprijzen

Beste lezers & blog-ers,

Een vat ruwe olie van 159liter kostte gisteren en eergisteren nog ongeveer +/- 130$ en dat is geen 142$, wat onze benzineprijzen steeds maar doet verhogen. Maar niet de verlaging van de benzine-prijzen wanneer de olie dan eens +/-130$ staat.

En 1$ = €0,63 en €1= 1,5858$

Dus 130$ = €81,98 of 3307,065002 oude Belgische frankskens

Ik zegt en ik herhaal het steeds, om de prijs te verlagen kan alleen de regering onmiddellijk ingrijpen door de accijnzen te verlagen en niet met click-systemen of minimum-aankopen of wat dan ook, maar dadelijk. De accijnzen-inning is hier in het onbestuurbaar land meer dan hoog genoeg voor hun adelijke en titel-bezittende personen hun vermogen te sieren.

Maar ja .... een land dat een interim-regering heeft en die ligt te zeveren over koetjes en kalfjes,  kan en wil niet ingrijpen.

Nee nog liever een klein schilderijtje aanschaffen door €742.000 te betalen via de Vlaamse Gemeenschap met aan het roer bertje.

€742.000 = 29.932.205,8 oude Belgische frankskens

Groetjes

Dany

17:12 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vlaamse gemeenschap, bertje, accijnzen, dollar, euro |  Facebook |

10-06-08

Energieprijzen

Beste lezers & blog-ers,

Wat ikzelf al meer dan twee jaar geleden gezegd en overal verkondigd heb begint nu steeds meer en meer naar boven te komen.

Zie wat de bedrijven doen ==> vluchten

Zie wat truckchauffeurs doen ==> blokkades, en ik hoop echt dat de belgische truckers dit ook eens doen en dat wij met z'n allen eens een paar dagen niet gaan tanken.

Zie wat de ambtenaren doen ==> protestactie

Zie wat werknemers in het algemeen moeten doen om eens €20 brutto-opslag te krijgen, zoals de NMBS nu die een akkoord hebben om loonsverhoging van €1000,00 brutto gespreid over 3 jaar, terwijl directielid een loonsverhoging krijgt van €10.000,00 bovenop wat hij al heeft en onder de ogen van het "ingeke"vervotte dat zelfs als syndicalist nog niks heeft gekunnen terwijl ze daar ook stekenblind was en nu nog is.

Het volgende:

- dat regeringen liever niets anders doen dan taksen-accijnzen-BTW-belastingen innen wordt nu meer en meer duidelijk voor meer dan helft van de belgische bevolking.

-  dat regeringen niet willen inkrimpen om alzo de bevolking bij te staan, is ook al bewezen door het creëeren van extra-ministerposten en nog veel meer.

- dat ze geen oren hebben naar de bevolking bewijst leterme al een jaar

- de belastingsvermindering is nog altijd niet inwerking 

- enz enz enz.....

Daarom ook dat twee van onze verkozenen, namelijk Vijnck en De Maght, vroeg in het jaar een resolutie hebben ingediend om de BTW van 21% naar 6% te brengen.

Mensen, het wordt hoogtijd, wat zeg ik , ZEER HOOG TIJD, dat we de nu leidende politiekers eens uit hun slaap halen en helemaal aan de onderste trap terug zetten om hun loon trachten op te bouwen, zoals wij dat nu verplicht zijn.

Zo,

Groetjes

Dany 

18:11 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: btw, leterme, accijnzen, taksen, bevolking, vervotte, nmbs |  Facebook |

23-05-08

Olie en olieprijs

Beste lezers & blog-ers,

Ik heb de laatste weken al vanalles gehoord wat betreft het oorzakelijk verband naar de stijging van de olieprijs, maar nooit het echte.

Het gaat zo:

- destijds stijging van de dollar, maar prijs daalt niet bij de lage dollar

- zeer dure €

- oorlog Irak

- 9/11

- Kerncentrales in Iran

- meer vraag bij de Chinezen

- moedwillig weinig productie van het aantal liters olie per dag

- schepen die worden tot 4 à 6 weken op zee stil gelegd om het meest geschikte moment af te wachten op de beurs

- speculanten die dan dit en dan dat uit hun mouw toveren

- dan ene Katrina-storm daar

- dan een tsunami ginder

- een voorspelling van orkaanexperten

- nu nog wachten op het verslag van het IEA, dan is het dek helemaal van de dam

- enz...enz....enz....

Met die verschillen dat het op de gewone man zijn nek komt en dat die luxe in het kwadraat betaald aan de olieproducenten en de oliehandelaars en de olieinvesteerders.

Maar verdomme geen enkele regering die hun taksen en accijnzen wil minderen , maar dan bedoel ik ook serieus minderen.

Want er kan benzine geleverd worden aan de pomp voor maar 8 oude Belgische franken. Dit volgens meerdere olieraffinaderijën.

Wij de gewone man/vrouw zitten met politiekers, die in de zogezegde meerderheid zitten, die nog niet durven hun tanden te laten zien tegen die geldwellustelingen, dit alleen maar om hun bevolking te beschermen hiertegen.

Nee , nog liever nog maar eens extra-taksen bijlappen op europees vlak, gewoon om het eigen nestje te onderhouden.

Laat ze eens 1 dag de olie die ze ophalen eens zelf stockeren.

Of beter....

Laat ons eens met z'n allen 1 dag niet tanken. ........

En dan enkele jaren geleden had de verhofstad nog gezegd en belooft om de kerncentrales stil te leggen vanaf 2015, dan is het helemaal gedaan. Maar wat ik mij dan afvraag waarom de mensen in zo'n larie en apekoek trappen, zelfs blindelings. Net hetzelfde als bij letterme, voor de verkiezing beloven, dan 800000 kiezers krijgen en bijna een jaar verder nog altijd geen "patat geschild, laat staan dat de diegenen die voor op hem hebben gestemd al een friet hebben gekregen

Dit tot hier

Groetjes

Dany

16:24 Gepost door Dany Sterckx in De macht van het geld | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, accijnzen, europa, kernenergie, beurs |  Facebook |

04-02-08

E-Bay

Beste lezers & blog-ers,

Zouden we ongelijk hebben om niet op E-Bay allerlei dingen en zaken te kopen? Nee , natuurlijk niet. We hebben geen ongelijk.

Wat wil je? Dat we in deze zeer dure levensomstandigheden en vooral als werkenden met alles moeten rekening houden wat betreft belastingen-BTW-accijnzen-taksen-milieutaksen-verkeersboetes-enz......

De vorige regeringen en zelfs het huidig interim-regeringske zijn en zullen er in slagen om alles en nog wat te belasten-takseren-beboeten.

Vooreerst:

- DE belastingen, belasting betalen om te mogen werken en te gaan werken.

- De provincielasten voor een nutteloze instelling, die alleen maar veel kost en niets echt realiseerd. Zelfs de gouverneur die geen pand heeft, maar privé mensen ontvangt krijgt hiervoor een netto-vergoeding van €1.700,00 per maand bovenop zijn loon van +/-€6.500,00/maand en ALLE andere priviléges. Met die premie zijn dat al 3 gezinnen die verder geholpen kunnen worden met ons belastingsgeld.

- De gemeentebelastingen om te mogen wonen-werken-autorijden-afval problematiek-onderwijs in uw gemeente waar u gedomicilieerd bent.

- DE BTW, belasting op de toegevoegde waarde, ja watte!!!!! Voor mij zijn dat taksen en belastingen op hetgeen iemand koopt dat geproduceerd is door iemand waar alleen de staat ook nog iets moet op hebben. Leg mij uit waarom, dat een producent die goederen aankoopt om iets te vervaardigen(met de nodige kosten) daar nog eens BTW moet bijrekenen aan een persoon die dat product wil kopen???????????? De staat rijft dus eerst de belastingen binnen van de producent, dan de BTW door iemand die dat wil kopen, en dan nog eens de belastingen bij die iemand om dat hij gaat werken?????????? Amaai nog nie, en dan komen ze nog niet toe, want heden hebben ze €3.500.000.000,00 tekort. Dat is 141.189.650.000 Bfr. van in de tijd. ==> HONDERD EEN EN VEERTIG MILJARD, of reken ik verkeerd.

- De BTW is op alles wat wij kopen en/of aanschaffen en willen doen, m.a.w. dat is 21% op alles.

- Auto kopen betekent 21% BTW, inverkeerstelling, veel accijnzen voor brandstof, extra betalen voor diesel , ook extra betalen om aan het milieu mee te doen door LPG installatie, taks om te rijden, verkeersboetes buiten proportie, taks op de verzekering, zeer dure omniumverzekering, enz.... Dit geld ook voor de transport, maar dan nog een heel deel wettelijkheden erbij.

- Sociale bijdragen en extra-belastende inhoudingen op eindejaarspremie's, vakantiegelden, extra-sociale inhoudingen, enz....

- Taksen en belastingen op de muziek en/of film, zijnde Sabam, en dan nog eens voor de uitvoerders "De billijke vergoeding", niet tegenstaande dat we CD's kopen met taksen erop en ook de BTW, naar de bioscoop gaan, naar concerten gaan, films kopen met de nodige lasten en taksen. Om al deze taksen en belastingen kunnen de artiesten, op enkele uitzonderingen, bijna amper aan de bak komen. Dan vraag ik mij af==> Waar gaat al dat geld naartoe???????

- Wil men een tuinhuisje plaatsen, of een venstertje anders zetten, een terras maken, een vijver, een zwemdokje maken, enz..... dan moeten we eerst toelatingen vragen en vooral dan wordt je meer getaxeerd.

- Huisvuilbelastingen ten eerste, voor het ophalen, aan de gemeente, dan tegenwoordig nog een aan verbruiksbelasting volgens gewicht, en dan nog eens een gecontroleerde PMD-zak vol met plastiek-achtige goederen, en dan nog eens het containerpark. Men zal niet het idee op werpen om terug naar de vroegere jaren te gaan met het systeem van een soort statiegeld. De wetten en de producenten verplichten ons om goedren aan te kopen met een hele boel verpakkingsmateriaal. Dus is er op de goederen eerst een BTW-tarief, dan een belasting op huisvuil, dan nog eens een supplementaire vergoeding voor de verwerking ervan, dan nog eens een soort van verdoken milieutaks, enz.........

- Voor electriciteit en water is het van het zelfde laken een broek. Terwijl natuurlijk de electriciteits-maatschappijën enorme, maar dan ook enorme winsten maken. En daarboven op nog eens serieus strenger worden op het verbruik. Via al die bijkomende taksen maken de dezen de extra winsten daar ze die ontvangen gelden uit zetten en beursgenoteerd zijn, en wij verbruikers kunnen dat niet. Want wij als gewone werkenden/niet-werkenden mogen bij wet geen winsten maken op andermans geld.

Tot hier de lasten, maar ik kan nog een hele epistel neerpoten van wat wij allemaal moeten betalen om te kunnen krijgen waar ze allemaal hunzelf mee verrijken vooral dan de uitzinnige creaties van politieke regeringen en ambten en infrastructuren. Laat zij dan eens het voorbeeld geven.

Wacht nog even en dan weet men wat het verenigd europa nog op onze nek gaat duwen.

Groetjes

Dany

19:00 Gepost door Dany Sterckx in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lpg, gouverneur, gemeentebelasting, rijtaks, btw, loon, accijnzen |  Facebook |