08-03-09

Verkeerslichten

Beste lezers & blog-ers,

Bij de verkeerslichten aan de Aldi in Lubbeek is het verkeersbord "STOP" kleiner gemaakt en aan de verkeerslichten-paal bevestigd.

Allez , waarvoor mijn dank aan de gemeente.

Het mag ook iets positiefs zijn ten andere.

Groetjes

Dany

11:32 Gepost door Dany Sterckx in Regio Lubbeek en Leuven | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeerslichten, lubbeek, gemeente |  Facebook |

03-03-09

Verkeerslichten

Beste lezers & blog-ers,

De verkeerslichten aan onze ALDI zijn er.

Dat is al een stap in de goede richting. Hopelijk kan dit verbeterd worden, want als men vanuit Lubbeek-dorp komt gereden naar de drukke Staatsbaan rijd, dan ziet men nog een bord met STOP  staan die dan ook nog eens het zicht belemmerd van het desbetreffende verkeerslicht.

Dringend dat stopteken op een hoge paal vervangen door een gehelveerde paal, dat zou beter zijn.

Maar allez het is al in orde.

Groetjes

Dany

19-02-09

Lubbeek

Beste lezers & blog-ers,

Hedenavond op de gemeenteraad van Lubbeek is dan toch het plan tot bouwmogelijkheden in de kern van Linden verworpen, weliswaar na een paar stevige interventies van gemeenteraadsleden en ook van onze nieuwe LDD-er en schepen Hilke Verheyden.

De NVA had zich geposteerd voor de start van de gemeenteraad en deelde daar dan een pamflet uit.

Waar ik verwonderd van was, is het feit dat de NVA zich van zijn echte kant laat zien, bij monde en schrijven van Davy Suffeleers en Theo Francken, door een paragraaf (zie kopij ervan hieronder), getiteld "onstabiel" te wijden aan onze LDD-schepen Hilke, maar dan wel op een minzame manier, eerder een beledigende manier en op deze schepen neerkijkend met een hoogmoed niet-waardig.

++++

img463

Maar ik troost mij met de volgende gedachte: wanneer iemand die aan politiek wil doen, dus het volk vertegenwoordigen, met zo'n pamflet en daarin zo'n paragraaf, dan heb ik toch een zekerheid en dat is dat de Lubbeekse kiezer weet welk vlees hij heeft in de NVA-kuip. 

Genoeg woorden hier aan besteed.

Het plan voor Linden, meer bepaald het gebied tussen de kerk en het kerkhof, om een bouwsel erop te plaatsen is dus verworpen. De open-vld heeft zich dan nog trachten te uiten bij monde van de burgemeester Vranckx en Hugaerts met de mededeling dat dat gebied ongeveer een 30 jaar geleden gekocht is geweest door de gemeente en dat dit nu wanneer ze het roodgekleurd(volgens gewestplan)houden zonder te hoeven vekavelen en in de fusie-gemeente een ruil zouden voorzien en dan nog bij eventuele toekomstige verkoop een €2.000.000,00 aan waarde zou hebben. Dus zeggen ze , de belastingbetaler van Linden-Lubbeek heeft hiervoor betaald en krijgt dan niets terug, wanneer het nu dan zou groen gekleurd worden dit een verlies van de bovenvermelde waarde.

Een nietszeggende reden van de "burgervader", die de euro's alleen maar zoet , onder het mom dat de belastingbetaler hierbij verliest. En dit terwijl ze ergens in maart een beslissing nemen aangaande de begroting voor 2009 en het beleid ervan dan ook pas zullen beslissen.

Zo, u begrijpt dat het hier ook nodig is dat er een LDD in de gemeente aanwezig zal zijn om orde op zaken te stellen en de burger van in het begin zullen aanhoren.

Groetjes

Dany

04-09-08

Bouwblokken te Linden

Beste lezers & blog-ers,

Zoals ik daarnet reeds mededeelde bij het ongeval-artikel, dat er nog vanalles aan de gang is in Lubbeek waarbij de bevolking geen weet van heeft, volgt hier het volgende.

Naar verluid zijn er reeds vergevorderde besprekingen om het gebied tussen de Kerk van Linden en de begraafplaats te voorzien en te gebruiken voor een nieuwbouwproject, zijnde woningblokken en/of appartementen.

In deze zone is een ontspanningszone voor de jeugd, een scoutsterrein, een glascontainerplaats, een voetbalterrein, een parkeergelegenheid voor feestelijke en minder feestelijke gebeurtenissen in de kerk. Het is als het ware een oase van rustgevende prikkels, met nabijgelegen het overblijvende bos van de grote verkaveling en het domein van de graaf.

Het is mij pas vorige week ter ore gekomen, dus ge moet niet vragen met wat de gemeente zich eigenlijk bezighoud. Enfin, niet de gemeente, maar de blauwe burgemeester en zijn college.

Zo, dit gezegd zijnde zal nog een vervolg hebben en krijgen. Hieronder vind u het geargumenteerde bezwaarschrift van alerte burger:

++++

Hierbij wil ik bezwaar aantekenen tegen de volgende voorstellen :

1. het voorstel om de ruimte tussen de Kerkdreef , de Nachtegalenstraat en de kerk te Linden vrij te maken voor woningbouw.

De tekst pg 185 -186 van het GRS: "een concrete mogelijkheid tot verdichting is het gebied aan de Nachtegalenstraat/KerkdreeÍ( I,2 ha). Dit gebied kan aanzien worden als bestaand aanbod in de kern gezien de ligging aan goed uitgeruste wegen. In principe kan het elk moment op de markt komen".

Ten eerste is deze zone een beschermd dorpsgezich,t BS 26-09-T979,kasteelhoeve en kasteel de Beauffort met onmiddellijke omgeving, en dus deel uitmakerid van het beschermd historisch en cultureel patrimonium.

Het plein met de beboste hellingen en het kasteeldomein er rond vormen de charme en benadrukken als ingangspoort het landelijke karakter van ons dorp.

Ten tweede heeft dit plein een grote landschappelijke recreatieve en sociale waarde in ons dorp. Het plein wordt gebruikt door de voetballende jeugd, de scouts,de leewkens, de

speelpleinwerking ouders met kinderen en wandelaars een plaats van vele ontmoetingen.

De toenemende verkaveling en bebouwing van Linden en de toename van jonge gezinnen met kinderen zal de sociale en recreatieve waarde van dit terrein alleen maar doen toenemen.

Als bijkomend argument om dit terrein te behouden als recreatiezone is de mogelijkheid tot sociale controle. Louter door de lagergelegen en open ligging wordt er als het ware een natuurlijke mogelijkheid hiertoe geboden.

Dit plein is al generaties lang ongebouwd gebleven en wordt steeds belangrijker als sociale en recreatieve ontmoetingsplaats daarenboven deel uitmakend van een officieel erkend en

beschermd dorpsgezicht.

Ik zie het daarom ook als een gezamenlijke verantwoordelykheid om deze ruimte te beschermen tegen huizenbouw en het in de huidige toestand en functie te vrijwaren voor onze kinderen.

++++++

Groetjes

Dany

Weeral een Ongeval te Lubbeek

Beste lezers & blog-ers,

Vorige zaterdagvoormiddag 30-08-2008 omstreeks 09.00uur was er weer een ongeval op het gevaarlijke kruispunt met de Geestbeek en de Staatsbaan ter hoogte van Happyland en het café op de hoek.

Een wagen uit de Geestbeek reed de staatsbaan op richting Lubbeek (is voor vele chauffeurs een moeilijke en onoverzichtelijke plaats) en werd aangereden door een vrachtwagen met paarden komende uit de richting Sint-Joris-Winge.

De wagen van de dame werd helemaal rond geslingerd tot op de andere hoek van de de Geestbeek en de vrachtwagen komende uit richting Diest kwam op het tegenliggend rijvak tot stilstand. Gelukkig zonder verdere ongevallen van beide voertuigen, maar het kon erger afgelopen zijn moest het zijn gebeurt in een piekuur op een weekdag.

De vraag die ik reeds lang stel en vele burgers van Lubbeek ook: wat doet de gemeente hieraan. Juist! NIETS!!!!

Ik heb reeds lang gevraagd naar initiatieven van de gemeente om op de twee zeer gevaarlijke kruispunten (deze met Geestbeek en die met een vestiging van een ALDI) ter hoogte van de Gellenberg, maar tot op heden geen antwoord.

De blauwe burgemeester F. Vranckx en zijn schepenen zijn meer geïnteresseerd in nieuwbouwprojecten en cultuurbenoemingen en sport, dan in het veilig stellen van de bevolking.

Reeds meerdere malen heb ik gevraagd om verkeerslichten te plaatsen en voetgangers-faciliteiten om het oversteken op een veilige manier te laten gebeuren.

Maar nee, nog altijd geen antwoord.

Ik ga het nu nog eens doen enerzijds als burger en anderzijds als opstartende LDD-Lubbeek-partij. En ik zal het dan ook opvolgen.

Hij, de freddy, moet niet afkomen met een uitleg van "..... ja maar dat is een provinciebaan, en het is gevraagd aan de provincie......" of what ever. Bij onze LDD is het niet nodig om het de provincieraad te vragen, want wij staan voor een afschaffing van die provincieraden, dus onnodige stappen. Hij is burgervader, of wat dacht hij, en hij moet optreden voor zijn volk en niet tegen zijn volk of met het geld van zijn volk. Het gemeentehuis is al genoeg geldverkwisting geweest, en nog andere zaken. Het is niet belangrijk om op feestjes, voetbal en aanverwante allerlei aanwezig te zijn, maar er te staan voor de bewoners.

Want er is wel degelijk het een en het ander aan de hand. Daar later meer over.

Dus, waar blijven die verkeerslichten op deze zeer drukke baan.

Groetjes

Dany

17-07-08

Kapitaalsverhogingen

Beste lezers & blog-ers,

Naar het voorbeeld van de grote wereldbeurzen, is men op gemeentelijk vlak ook al bezig, hetzij wel niet in zo'n hoeveelheden,..... maar toch.

Wanneer iemand aan een gemeente, zoals in Holsbeek/Glabbeek nu, vraagt om een kapitaalsverhoging voor zijn bedrijf (crematorium) ergens in te planten , dan mag men zomaar eventjes 2 à 3 miljoen EURO bij vragen bovenop de €4.500.000,00 dat men wil investeren.

Maar die €3.000.000,00 extra is alleen maar omdat het bedrijf een site heeft toegewezen gekregen op landbouwgrond en dat daarom de toegang tot het bedrijf niet optimaal is, dit volgens J.Roggen.

Amaai nog nie, dat moet nogal een toegangsweg worden zeg, een toegangsweg zonder bultjes zeker of toch niet, met prachtige afwatering en met hoogtechnologisch licht zodanig dat de spelende kinderen op de speelstraat in de zomer en in de winter zeer goed zichtbaar zullen en kunnen zijn. Misschien ook voorzien van geluidswerende omwallingen om de natuur niet teveel te storen alsook de buren niet tot last te zijn.

€3.000.000,00 ==> is 121.019.700 oude Belgische frankskens, is dan ook komende van de gemeentebelastingen die worden geïnd bij de inwonende burgers via de personenbelasting, bouwlasten, rijtaks, huisvuilbelasting, reclamebelasting, kadastrale lasten, enz....enz...

Wel wel wel , wat men nog allemaal horen en moet men binnenkort nog meemaken, ik zal eens een kijkje gaan nemen in mijn gemeente.

PS: ik kan daarom ook hierin de gedachte steunen van Reekmans P. en ook zijn gevatheid/alertheid.

Groetjes

Dany

08-04-08

Lubbeek, verkeersongeval

Beste lezers & blog-ers,

Het verkeersongeval van tweetal weken geleden op de Staatsbaan (bij Happyland) is nog maar eens een bewijs dat de veiligheid op dit punt ver zoek is. Het betreft daar ook een kruispunt van 1 driebaansvak met twee zijstraten waarvan 1 richting een grote handelszaak bediend en een achterliggende wijk, en de andere zijstraat is er dan ook een drukke die naar Holsbeek leid.

De blauwe burgemeester van dienst met zijn aanhang en ook de oppositie zijn er niet in geslaagd om toch een verkeersverbetering door te duwen, zijnde verkeerslichten om enerzijds de mobiele gebruikers van het driebaansvak erop te wijzen dat ze een dorp binnenrijden en een moeilijk kruispunt naderen. Voor de mobiele gebruikers, zwak of sterk,komende van de zijstraten is het geen easy-job om zich of te vervoegen op de steenweg, of de steenweg over te rijden of over te steken.

De voetgangers en fietsers en motards moeten zeer goed uit kijken en een hele hoop geduld opbrengen om deze steenweg te gebruiken en/of over te steken.

Daarom wil ik nogmaals de burgemeester Vranckx en zijn gemeentebestuur erop wijzen dat er toch zeer dringend een oplossing hierin komt door het zo vlug mogelijk plaatsen van verkeerslichten en de nodige roodlicht-flitsers. Maar zeker niet de stap zetten om de snelheids-flitspalen te plaatsen.

Nochthans heb ik reeds een 10-tal maanden geleden een schrijven gestuurd naar het  gemeentebestuur van Lubbeek, met betrekking tot deze gevaarlijke kruispunten en wat hun aanpak is en wat de voorkeur geniet. Maar ....... jawel.....'jullie weten het ook al"..... Ik heb tot op vandaag nog altijd geen antwoord gehad.

En dat ze niet afkomen met bekende zinnetjes van : ......"we hebben het ter studie en zijn er mee bezig...." of " ....we moeten het aan de provincie voorleggen...." of ".... het is een Vlaamse aangelegenheid..." of ".... de federale regering moet er zijn goedkeuring voor geven....." of ".....we gaan het laten evalueren...." enz...enz..... Liefst directe en klare taal.

Hetzelfde geld dan ook voor het kruispunt amper 500meter verder met de aanwezigheid van een ALDI op deze steenweg en die is dan ook rechtover de hoofdstraat van Lubbeek die naar het centrum leid en ook het gemeentehuis passeerd. Een zeer druk punt en voor iedereen een zeer gevaarlijke situatie, met ook de aanwezigheid van een bushalte.

Ook bij dit gevaarlijk punt heeft de burgemeester en zijn aanhang alleen maar gedacht aan "commerce" en niet aan de veiligheid van en voor zijn inwoners en weggebruikers.

Dit zijn dan nog maar twee punten die dan wel de eigenlijke interesse en bezigheid van de open-VLD en zijn gemeentebestuur aantonen. 

 

......"wordt vervolgt"......

Groetjes

Dany