09-02-09

Priviléges op kosten van janneke en mieke

Beste lezers & blog-ers,

Wat al jaaaaaaaaren gebeurt komt nu dan toch eens eindelijk uit. De gewone man/vrouw van de straat moet dan ook eens beseffen wat er zoal gebeurt met hun belastingsgeld en met de stelselmatige verhogingen van gemeentetaksen.

En dit is dan nog maar 1 voorbeeld van de vele andere snoepjes, kijk maar naar provincieraden, commissies, parlementen, studiegroepen, projecten enz... enz.... enz.... .

Men kan eigenlijk stellen dat het grootste deel van onze zuur verdiende eurootjes van de hardwerkende Vlaming(zelfs ook de Waalse werkers) in belastingsgeld en hoge BTW-tarieven wordt omgetoverd tot belastingsgeld-taksen-accijnzen, in feite premies-verlofgeld-15de maand bij het loon van de " volksvertegenwoordigers".

Lees hieronder waarover het gaat:

+++++

Peter Reekmans, partijsecretaris van Lijst Dedecker, hekelde vorige week in Het Nieuwsblad dat de intercommunales jaarlijks 10 miljoen euro betalen aan zitpenningen, plus minstens evenveel aan cadeautjes, diners en snoepreisjes voor de duizenden lokale politici die in raden van bestuur en algemeen vergaderingen zitten. Hij komt uit op een totaal tussen de 10 miljoen en de 25 miljoen euro. 'De politieke hofhouding van de intercommunales in Vlaanderen kost de belastingbetaler evenveel als ons koningshuis.'

Uitgerekend op de dag dat Reekmans zijn ergernis ventileerde, viel bij hem een brief van Infrax in de bus. Infrax is een grote speler op de markt van aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering. De baseline van Infrax is 'niet zichtbaar, wel belangrijk'. Afgevaardigd bestuurder Jo Geebelen meldt aan Reekmans, als gemeenteraadslid van Glabbeek, en aan alle andere gemeenteraadsleden van het honderdtal gemeenten dat Infrax bedient, dat hij zich kan inschrijven voor een gratis gezinabonnement voor Bokrijk.

'U geniet ook vele andere voordelen', schrijft Geebelen. 'Van een boottocht op de Maas tot een korting van 50 procent in Plopsaland in De Panne, en de subtropische zwembaden van Erperheide en de Vossemeren. Van een gratis bezoek aan de Zoo of Planckendael tot een dag exclusief shoppen in Maasmechelen Village. Of waarom geen bezoek aan het Gallo-Romeins museum of het Nederlands Openluchtmuseum (in Arnhem)? Met het Bokrijkabonnement kan 2009 alvast niet meer stuk.'

Reekmans: 'Zo'n abonnement kost 75 euro. Het wordt aangeboden aan 2.639 gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters. Dat geeft een totaal van 197.925 euro.' Natuurlijk is het niet zeker of iedereen ook op dit cadeautje intekent. Maar het kan probleemloos worden doorgegeven: met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Reekmans kon uw verslaggever zich vlotjes abonneren via de wegsite van Infrax.

Infrax nodigt de politici met hun partner uit voor een jaarlijks feest in de Ethias Arena in Hasselt. Reekmans: 'Topvedetten bij de vleet, een walking dinner en drank à volonté tot in de vroege uurtjes. Er komen ieder jaar zeker 3.500 gasten op af. Ik schat dat dit feestje zowat 422.240 euro kost. Natuurlijk kan een receptie of etentje op tijd en stond, maar dan wel met respect voor het vele belastinggeld. Want die vele faveurkes voor derderangspolitici worden doorgerekend in de vorm van hoge distributietarieven aan de consumenten, die hun energiefactuur met moeite of niet kunnen betalen.'

'Ontvet de staat door voortaan enkel nog vakschepenen onbezoldigd naar de intercommunales te sturen, zodat daar de belangen van de consumenten met kennis van zaken worden behartigd. Na de verkiezingen van juni zullen wij alleszins pogen vanuit het Vlaams parlement al die cadeaus aan banden te leggen.'

Infrax wordt voorgezeten door Walter Cremers, een SP.A-mandataris uit Lommel. Hij reageert: 'Onze intercommunale levert beter werk dan Electrabel, aan socialere tarieven. Onze zitpenningen zijn perfect transparant, en democratie heeft nu eenmaal zijn prijs. Of de berekeningen van Reekmans over dat Bokrijk-abonnement en ons jaarlijks feest kloppen, kan ik niet meteen nagaan. Maar vergelijk die toetjes met wat er aan duur lobbywerk in de privé gebeurt, en dan zie je meteen dat hij spijkers op laag water zoekt.' 

++++

Het antwoord van Walter Cremers is al overduidelijk dat hij niet wil dat er gekeken wordt en dat er vragen gesteld worden aangaande deze snoepgoedjes, want privé vergelijken met diegene die het volk moeten dienen is een groot verschil. En als deze Cremers W. vind dat zo'n grote bedragen "spijkers zijn op laag water", dan zit er wel degelijk een eigenbelang-risico in alsook van de werking van schepencolleges inzonderheid.

Groetjes

Dany

15-11-08

Struisvogelpolitiek en solidariteit enkel bij het plebs

Beste lezers & blog-ers,

MILJARDEN EURO'S VOOR FORTIS-KBC-DEXIA(J-L-DEHAENE EN GEMEENTEN)- ENZ.....EN HET IS NU NOG NIET GENOEG!!!!!!!!

leterme gebruikt hier de siroop om de spaarders te beschermen, dat is pure "bull-shit", ==> het is enkel om de aandeelhouders te beschermen en alle super-beloningen van allerlei individuen en directies.

VERKWISTTE MILJARDEN EURO'S VOOR ROESTENDE TGV-ABX(SCHOUPPE)-KUNSTAANKOPEN-LH-SUEZ-ELECTRABEL-LUXE PLANNEN VOOR BRUG OVER ANTWERPEN,GEBOUWEN VOOR DE PROVINCIE-ENZ....

En nu nog eens een dotatie-verhoging voor het koningshuis en zijn boelekes (lees hieronder de mededeling van de persdienst LDD):

++++++

Opslag voor de Koning een klap in het gezicht van elke Belg

 

Persbericht 15 november 2008,

 

Lijst Dedecker vindt het bijzonder cynisch dat uitgerekend op dag van de Dynastie bekend raakt dat de dotaties van het Koningshuis dit jaar worden opgetrokken met 6% en voor Prins Laurent zelfs bijna met 10 procent. Dit is des te schrijnender omdat de Koninklijke familie in de afgelopen 2 jaar ook al dubbel zoveel opslag heeft gekregen als de gemiddelde Belg, met 5,3 tot 5,8 procent netto terwijl het gemiddeld brutoloon van een bediende maar met 3,2 procent steeg.

 

Oproep tot solidariteit

 

Daarom roept Lijst Dedecker de Koning en zijn familie op om uit solidariteit en uit plaatsvervangende schaamte op deze feestdag van de dynastie de bevolking een echt cadeau te doen en vrijwillig afstand te doen van deze overdreven opslag.

 

Jean-Marie Dedecker: “We leven met zijn allen in een crisistijd, aan de gewone mensen wordt gevraagd om de looneisen absoluut te beperken, de kleine spaarders zitten verlegen voor de toekomst van hun spaarcenten, en de koopkracht van iedereen is aan het dalen. En dan geeft de regering Leterme aan dat poppentheater in Laken een dubbele indexopslag. Drie maand vooruit betaald! Wie kan daar van dromen? Natuurlijk staat die opslag in de wet, en is de indexberekening daarin voordeliger. Maar het is juist de schande dat de regering die wet niet verandert. Zo kan ook een einde gemaakt worden aan de dotaties van Laurent en Astrid, en aan de ongebreidelde pensioenopslag van Fabiola.”

 

Regeringpartijen bedriegen de Vlamingen

De royaltyspecialisten van CD&V en Open VLD, zoals senator Van Den Driessche of minister Van Quickenborne hebben er al jaren de mond vol van dat het Koningshuis te veel geld kost. Maar als het er op aan komt gaan ze netjes op de knieën voor de macht van het koninklijk Hof.

Jean-Marie Dedecker: “De Vlaamse regeringspartijen verschuilen zich achter een commissie in de Senaat, om de dotaties te bekijken. Maar die werkgroep bestaat als sinds 2002 en is nog niet bijeen geweest. Het is duidelijk dat de Vlaamse kiezers opnieuw met een kluitje in het riet worden gestuurd. Net zoals met de zogezegde staatshervorming van de CD&V. Als het er op aan komt, als het dus over geld gaat,  vallen de Vlaamse regeringsleiders door de mand, en zegeviert het Fransgezinde Belgique à papa. Of het nu over de uitverkoop van onze banken gaat, of over de ongehoorde opslag van de Saxen Coburgs.”

+++++

EN WIJ MAAR ZWETEN EN ZWOEGEN EN WRINGEN OM ONS VAN DE HOOGST NOODZAKELIJKE LEVENSMIDDELEN TE VOORZIEN.

"WANNEER GAAN WE EENS WAKKER WORDEN OM ANDERE POLITIEK TE VOEREN EN MENSEN VANUIT DE BASIS VAN HET BESTAAN AAN POLITIEK LATEN DOEN EN HET ECHTE VOLK TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN."

Groetjes

Dany 

17-10-08

Belastingsgeld

Beste lezers & blog-ers,

Nog iets om te weten waar ons belastingsgeld heegaat, ...euh ....zeer zeker is heen gegaan, buiten alle taksen-accijnzen-belastingen-btw om:

==> Univ van Gent met een Veiligheidsadvisseur van verhofstad. Lees onderstaand artikel via "Belga":

***** De Universiteit Gent kreeg in totaal
616.538,79 euro voor de expertise en verblijfs- en verplaatsingsonkosten
van hoogleraar strafrecht Brice De Ruyver als veiligheidsadviseur van de
vorige premier, Guy Verhofstadt. Dat berekende Vlaams Belang-Kamerlid
Alexandra Colen op basis van het antwoord van huidig premier Yves Leterme
op haar schriftelijke vraag.
   Uit het overzicht van de jaarlijkse betalingen aan de Gentse
universiteit blijkt dat 2005 en 2006 de duurste jaren waren met
respectievelijk 120.997,37 euro en 114.872,85 euro. In 2000, het eerste
jaar dat Verhofstadt een beroep deed op De Ruyver als veiligheidsadviseur,
kostte het advies een kleine 40.000 euro. De jaren nadien steeg dat bedrag
geleidelijk van 58.750 euro in 2001 tot 86.000 euro in 2004. In het
verkiezingsjaar 2007 werd de rekening van de Gentse universiteit met
46.829,73 euro gespijsd. De Ruyver bleef ook veiligheidsadviseur in de
regering-Verhofstadt III. In het eerste kwartaal van 2008 kostte het
advies zo'n 21.000 euro.
   Of deze adviezen mondeling dan wel schriftelijk gegeven werden, en of
er nog een spoor van terug te vinden is, kreeg Colen niet te weten van
Leterme. "Deze adviezen waren bestemd voor mijn voorganger en zijn me niet
overgemaakt", deelt de eerste minister mee./.AHO/(LOD)

*********

Zo, dat weten we ook weeral bovenop we laatste jaren en maanden allemaal zijn te weten gekomen.

Het is niet voor mogelijk te houden dat de toenmalige politici (**Fientje Moerman, bijv.) en diegene van de laatste 16 maanden zo met de belastingbetaler zijn euro's smijten en hun voorzien van al het nodige waar ze toch niets mee doen of willen doen maar wel hun postje mee aankleden.

Want de zeer vele en alle geldopslorpende studies die ze aan hun favoriete profs en/of zogezegde specialisten uitdeelden en lieten doen, hebben geen zoden aan de dijk gebracht. Zeker niet voor ons de " Hardwerkende Vlaming".

Groetjes

Dany

07-10-08

Dehaene-Dexia

Beste lezers & blog-ers,

Lap, we hebben het aan ons broek. Een politieke benoeming met een cvp-kaart-kleur.

De ......euh's en de oh's en de .....geen commentaar's.... die hij uitspreekt bij lezingen (????) kunnen €20.000,00 kosten, en daarmee is hij de beste betaalde belgische speecher.

Vergeet niet, deze Dehaene:

-

- Lerhaut & Hauspie en co, met door hem geïnstalleerd dorpje "Language Village" waar amper een bewoner is, laat staan dat er terdege handel is. En waarbij hij destijds eens vlug over en het weer is geweest naar de USA.

- Dioxine-crisis, met zijn buitenissige gevolgen en veel nodeloos leed, faillisementen, diersterfte, enz.....

- Zetelt bij Inbev en heeft per vergadering ongeveer €1700,00 en op jaarbasis +/-€75.000,00.

- Zetelt nog in talrijke andere bestuursraden met de nodige onnodige euro's in zijn loonzakje

- Europees heeft hij ook zeteltjes

- Burgemeester van Vilvoorde geweest, eerste minister geweest

- Oplap onderhandelaar geweest voor het huidig interim-regeringske

- Zeteltjes en postjes worden weeral verdeeld onder elkander en met een cvp-kleur, zie ook wat vervotteke gedaan heeft

- enz....

Wel dit allemaal geeft mijns inziens geen vertrouwen in het goed functioneren van deze persoon en van een bank, laat staan dat ze dat al ooit hebben gedaan. Men kan niet 13 in een dozijn functies bekleden met de nodige ontvangsten.

Zo, het is weeral eens gebeurt, nu weten we wat leterme bedoeld wanneer hij zegt dat hij spaarders wil beschermen. In dit geval is het overduidelijk.

Groetjes

Dany

13:01 Gepost door Dany Sterckx in politiekers | Permalink | Commentaren (0) | Tags: inbev, speecher, l h, burgemeester, loonzakje |  Facebook |

25-09-08

Dewael zijn leugens

Beste lezers en blog-ers,

Dewael zit in zeer nauwe schoentjes, zelfs helemaal in zijn blootje.

Nochthans is dit dan ook de man die reeds enkele jaren geleden aan de bevolking meedeelde dat de criminaliteit hier in zijn belgenland geen probleem is en dat hij alles onder controle heeft.

Ja die controle kennen we:

- Erdal laten ontsnappen met 32 staatsveiligheidsmensen om haar heen 24u op 24u, en er niets aan doen

- Van de zaak Dutroux heeft hij dan ook zijn meesterwerk gemaakt

- De zaak Belliraj wist hij ook van niets zekers

- Het assielzoekersprobleem krijgt hij ook niet verwezenlijkt

- ......en er zijn er nog

Het is natuurlijk het gemakkelijkste om in eigen rangen/belangen en met het geld van de belastingbetaler zijn eigen groepje te bemoederen en met "cadeautjes" te overladen. Dat is zijn politieke verantwoordelijkheid. Maar hij vergeet vooral dat hij politieke verantwoordelijkheid moet afleggen t.o.v. van de bevolking en zijn enkele kiezers.

Maar twee jaar geleden, wel helpen onze Partijvoorzitter J.M.Dedecker buiten te werken uit de vld en nu nog zoals vorige week in de commissie J.M. smartelijk van leugens te beschuldigen terwijl hij zelf aan het liegen was. 

Zo'n figuur zijn we beter kwijt dan dat hij nog met dat titeltje van minister blijft rondlopen. Want de voorbeelden van anderen weliswaar op andere vlakken (...hopelij...) zijn al meer dan 15 maanden ten toon gesteld.

Een grote leugenbak moet ge leegkappen en het verroeste deel ergens op het stort van de verdorven voorwerpen, dus bij de rest, die ons al decennia lang hebben "onderdrukt" op een sluikse manier.

Groetjes

Dany

18-07-08

 

Beste lezers & blog-ers,

Onderstaande uit "Het laatste Nieuws"

niet te geloven:

+++++

Federaal parlement vraagt meer geld wegens inflatie en index

Kamer en Senaat hebben de regering hun budgettaire verzuchtingen overgemaakt voor 2009. De Kamer rekent op een verhoging van de dotatie met 5,5 procent, de Senaat met 4,04 procent. Dat is vandaag bij de quaestuur van de Senaat vernomen.

De verhoging heeft te maken met de inflatie en de personeelskosten, die als gevolg van de automatische indexering ook stegen. De sterkere stijging van de begroting van de Kamer heeft alles te maken met een hoger aantal nieuw gepensioneerden die beroep doen op de pensioenkas van de Kamer. (belga/lb)

18/07/08 16u18
++++++
En wij maar wroeten en wringen om het einde van de maand te halen. En we kunnen alleen maar rekening houden met indexeringen en indexaanpassingen van het loon en dan nog eens is het brutto.
Maar het parlement mag dat zomaar vragen en nemen uit de kas van de belastingbetaler.
Wij moeten staken en actie ondernemen willen wij een 4% loonsverhoging. Maar dan zijn de directies van de bedrijven boos en vinden dat niet toelaatbaar dat we daarvoor staken. Maar dat ze wel buitenissige préé's hebben dan moet gewoon maar kunnen.
Hoog tijd dat de hardwerkende Vlaming meer netto overhoud van zijn gepresteerde arbeid ten dienste van de vette euro's.
Groetjes
Dany

16:33 Gepost door Dany Sterckx in politiekers | Permalink | Commentaren (0) | Tags: senaat, index, brutto, staken |  Facebook |

Ontslag geweigerd

Beste lezers & blog-ers,

De koning weet raad!

Hij zend drie personen uit om nu eens eindelijk de sleutel te vinden om de staat te kunnen hervormen, maar dan wel op een zeer vertrouwelijke basis, want het is echt nodig dat ze nu eens gaan praten na 13 maanden spelen in de kinderopvang.

Hij is gerust, het feest kan nu maandag verder gaan terwijl de drie tot op het einde van de maand tijd hebben om hun rapportje af te leveren.

Voila , iedereen blij, behalve de kiezer. Het Vlaams Parlement mag op vakantie.

En ......

Terwijl mag leterme verder knutselen . Ja ...met wat eigenlijk?

Enfin! De bevolking is weeral eens in het ootje genomen.

De koning, wat mag die dan ook weeral?

- niet met politiek bezig houden

- eerste minister en het parlement moeten alles lezen of ten minste op de hoogte zijn en gesteld worden wat hij allemaal gaat verkondigen

- een parlement en/of de eerste minister moet naar de koning gaan om zijn ontslag te geven, ik dacht dat de kiezers de werkgevers waren van het parlement.

- aha, ik weet het ......KB-'s tekenen

- en nog wel iets zekers.....

Enfin, van mij mag die persoon het titeltje houden van koning te zijn, maar het is allemaal echt niet nodig.

Groetjes

Dany

01:00 Gepost door Dany Sterckx in politiekers | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koning, vlaams parlement, kiezers |  Facebook |