04-03-09

Pedofielen

Beste lezers & blog-ers,

De website waarop je in je omgeving kunt nagaan of er al dan niet een pedofiel en/of meerdere pedofielen aanwezig zijn, is geen goede stap vooruit.

Persoonlijk ben ik hier tegen en vind ik het geen adequate oplossing voor het aanpakken van pedofielen.

Het is een materie voor justitie en aanverwante instanties en instellingen, die het nodige moet doen.

Vergeet ook niet dat wanneer iemand veroordeeld wordt of werd, hij/zij dus ook gestraft is en geboet heeft voor zijn/haar daden en dat men dan nooit die personen in het openbaar met de vinger mag wijzen en openbaar rondbazuinen.

Wanneer men dit toelaat, dan heeft men ook het recht te weten waar andere criminelen en strafrechterlijk veroordeelden zich bevinden.

Waar blijven dan de sites waar men kan zien of kan te weten komen of er:

- een inbreker in de buurt woont

- een moordenaar woont

- een terrorist woont

- een huishouden woont waar de man zijn partner mishandeld, of omgekeerd

- druggebruikers wonen

- een overvaller aanwezig is

- drugdealers wonen

- een snelheidsduivel vertoefd

- kindermishandeling aanwezig is in het gezin

- mafiosi wonen

- hoeren en prostitueés wonen en zo misschien ook werken achter de muren

- huisjesmelkers wonen

- mensenhandelaars zijn

- pooiërs gehuisvest zijn

- enz... enz....

Als we dat allemaal weten dan pas wonen we veilig zekers!?!

Dit geeft als resultaat dat we ons gaan bezighouden met tientallen heksenjachten die zeer dikwijls verkeerd zullen aflopen, en niet meer waar we eigenlijk moeten zelf voor instaan en zelf verantwoordelijkheid moeten voor nemen.

Laat dit allemaal over aan justitie en laten we alles in het werk stellen om het juridisch apparaat te verfijnen en te verbeteren.

En vooral: " ... als iedereen het voetpad kuist en rein houd voor eigen deur, dan zal de hele straat proper en netjes zijn...."

Groetjes

Dany

14-02-09

Valentijn

Beste lezers & blog-ers,

Op deze dag genaamd "Valentijnsdag" of "Sint Valentijn" of "Liefkesdag", wat het ook is , wil ik alle koppeltjes en geliefden toch een dag van samenhorigheid toe wensen. Deze is dan ook niet de enige "Valentijnsdag", want er zijn 365 dagen in een jaar. We moeten dan ook onze genegenheid en samenhorigheid en respect tonen aan de alleenstaanden en eenzamen. Deze hebben ook dat recht van respect en genegenheid.

01111

Ook een dag van... en voor respect om elkander. Een dag om de negatieve kantjes te zalven en daar niet telkens op terug te komen. Echt genegen te zijn tegenover elkander.

 blitzderliebe

Ik weet ook dat men niet verliefd en dat men niet het "echte houden van..." kan geven aan elk individu, maar de schakel van respect is hierin dan een belangrijke.

Het leven kent zijn tegenslagen al genoeg, zijn het niet de kleine ziektes of de ongevallen, dan zijn het ook de meer dramatische gebeurtenissen met blijvende gevolgen. pic11

Zelfs in deze tijd van recessie en bankencrisis krijgen we onze slagen waarin we dan toch als man-vrouw of vrouw-vrouw of man-man verder moeten en deze verdere zoektochten naar geluk en stabiliteit het liefst en inzonderheid dat dan ook samen doen.

Want tenslotte " Liefde, genegenheid en respect voor elkander" overwint alles.

Dus "het Gezond Verstand" is hier op deze "liefkesdag" echt van tel en een basis van respect en samenhorigheid.

Moge deze dag dan een positieve aanzet zijn naar " far beyond".

Groetjes

Dany

13-09-08

China e.a.

Beste lezers & blog-ers,

Laat ons eens stoppen met verwijten te sturen naar China. En ik zeg dat niet tegen de gewone burger, maar tegen diegene die ons naar behoren zouden moeten vertegenwoordigen.

We hebben oohh toch zo mooië chinese meubelen,en die vazen en porcelijn, en al de rotan, en de gevechtssporten, en de grondstoffelijke goedkoop-duur betaalde semi-luxe-artikelen. Maar niet de discipline en samenhorigheid waar de Chinees mee groot geworden is.

Waarom?

Wel, al meerdere decennia is en zijn de westerse bedrijven, waaronder ook diegene die hier in belgië van haar tak maakt tegen het nachtlawaai op Zaventem en dochter is van een verkozene, daar uitgegroeid zijn tot de zogezegde degelijke en andere super-bedrijven op de kap van de kleine Chinees. Ze lieten daar in die streken hun goederen maken en zelfs produceren tegen een zeer zeer miniscuul loontje, om hier in het westerse werelddeel het zeer duur en met zeer grote winstname te verkopen en aan de man/vrouw te brengen. En we zijn daar allemaal ingetrapt en mee bezig geweest. Ook ik, want niemand kon daar aan ontsnappen. Niet dat ik daar nu spijt van heb, maar meer oproep tot verdraagzaamheid onder elkander.

Nu met de Olympische Spelen die ze laten organiseren hebben door China gaan ze protesteren op de verdrukking van de Chinees. Wat ze zelf decennia aan één stuk hebben gedaan gaan ze nu bekritiseren bij diegene waar ze zelf van geprofiteerd hebben. ???????

"De moor verwijt de pot dat hem zwart ziet"

Ik verwijs hier vooral ook wat er in de media tentoon wordt gespreid.

Kijk dan liever eens naar het programma van Martin Heylen op VRT-TV-één, waarbij hij China bezocht heeft en Siberië tweemaal, dan ziet men de andere mens in de bevolking. 

Men mag reageren op bepaalde mensonwaardige zaken, maar dat had men dan al moeten doen meer dan 60 jaar geleden. En als het zo erg was en is, dan had men China niet de toelating moeten en mogen geven om "De Spelen" te organiseren.

Vergeet ook niet dat ze daar met een kennis en cultuur zitten van meer dan 5000jaar en dat in al zijn facetten.

Verwijt de politiek en de vele koningshuizen die hiervan genoten hebben, en niet de Chinees of China op zich. Of maak het hem of haar ook wereldlijk niet moeilijk, want dan ben je niet meer welkom en vice versa.

Dit allemaal terwijl onze "decennia-lange" politieke verkozenen alles in het werk stellen om sociaal te zijn (ik bedoel: electoraal voordelig) door met open armen de gevoelige snaar te bespelen van jan-modaal. Niets verkeerd mee in essentie maar hou het in controle.  

En het is niet China alleen waar de politiekers liggen op te kappen, maar ook het Afrikaans continent. Het Afrikaans continent dat destijds zeer serieus leeggezogen wordt, en nu nog. Zelfs belgische koningen hebben hieraan deelgenomen, om maar te zwijgen van de paterkes. In essentie is het eigenlijk zo dat de Chinese en de Afrikaanse bevolking de roofzuchtige westerse wereld hebben groot gemaakt.

China weten we , maar destijds werden Afrikaanse mensen naar het westen vervoerd op erbarmelijke wijze en daar in die westerse wereld op een nog erbarmelijkere manier in leven gehouden werden ten voordele van de in minderheid-zijnde rijke westerlingen.

Het klinkt allemaal zeer gevaarlijk om dit openlijk te zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de westerse bevolking hier destijds ook tegen was, tegen dergelijke praktijken.

Dit leert ons de geschiedenis. Momenteel is dit ook zo, dat het merendeel van een bevolking van een land er niets aan kan doen dat er enkelingen zijn met macht die het genoegen hebben om zo hun postje te houden en te be-ijveren.

Dus, laat ons allemaal gewoon mens zijn en samenleven, want we hebben eigenlijk toch allemaal dezelfde natuurlijke functie hier op de wereld.

Kijk eerst in eigen boezem en geef dan het goede door aan andere.

Groetjes

Dany

01-05-08

Dotatie koningshuis

Beste lezers & blog-ers,

Hedenavond in het VRT-programma VOLT zei ene Buyse dat de dotatie naar het koningshuis gerechtvaardigd is.

En weten jullie ook waarom? Volgens diezelfde heer hebben wij zelf het koningshuis gekozen als naamkaartje voor het land waar wij allen in wonen.

Ik weet 1 ding voor zeker: niemand of niemand heeft mij ooit de keuze gelaten en/of gegeven om een koingshuis als naamkaartje te hebben.

Ik denk niet dat de belgische bevolking ooit via een verkiezing in de mogelijkheid is geplaatst om voor of tegen het koningshuis te kiezen.

Wat kletst die man nu uit zijn nek.

Het is de "adel " van eeuwen geleden die zich zelf heeft geplaatst op een troontje, omdat dat leuk staat en omdat zij meer geld en macht hadden om dit te doen.

Wat betreft de dotatie. OK, dat de koning en de konigin een dotatie krijgen, tot daar aan toe. Maar een heel deel aan de kinderen en kleinkinderen doneren , dat is meer dan een brug te ver.

Ik zoek het nog wel eens verder uit, maar dit was mijn eerste reactie op wat ik gehoord had hedenavond.

Groetjes

Dany 

01:03 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dotatie, koningshuis |  Facebook |

10-04-08

Pleegouders

Beste lezers & blog-ers,

Naar aanleiding van het VRT-programma VOLT, waarin gesproken werd over pleeggezinnen, het volgende door mijzelf als belangrijk beschouwd.

Na jaren en meerdere regeringen dit aangekaart te hebben om een betere en efficiëntere regeling te treffen voor de pleegouders en de pleegkinderen, staan ze nu nog altijd ver af van een oplossing. Er moet dan ook nu dringend werk van gemaakt worden.

Wat ikzelf belangrijk vind en het ook zal verdedigen en meenemen in mijn politieke visie in het geheel van pleegzorg, is het vormen van een kader. Dit kader kan zeer correct ingevuld woden door het verlenen van een statuut aan de pleegouders.

Tenslotte zijn zij het, die voor die kinderen de opvoeding op zich nemen, wat de echte biologische ouders om welke reden dan ook niet kunnen-mogen en/of willen doen.

De pleegouders staan dan ook voor alles in zoals ze moeten doen bij eigen kinderen. En het pleegkind is dan toch ook gedomicilieerd op het adres van de pleegouders.

Men mag niet vergeten dat een kind steeds het slachtoffer is van wat er met zijn biologische ouders gebeurt. Daarom ook dat deze pleegzorg een uitweg is voor dat kind naar een betere toekomst.

Wat ik wil verdedigen is dus een soort statuut:

- dat die pleegouders niet monddood worden gemaakt

- dat in het statuut staat dat ze dezelfde rechten krijgen voor dat pleegkind als bij hun echte kinderen wat betreft de beslissingen te nemen qua school-geloof-opvoeding algemeen.

- er een weg moet gevonden worden om het kindergeld van het pleegkind tot bij de pleehouders te laten komen, voor de periode van opvang.

- dat de pleegouders op alle vlak van gelijk welke beslissingen ze nemen of moeten nemen op opvoedkundig vlak, ze dan ook juridisch en wetmatig recht van spreken hebben.

- dat de pleegouders dan ook de mogelijkheid hebben en krijgen om het pleegkind mee in te schrijven in hun ziekenfonds. Zoals wij zeggen " ...hij/zij staat in mijne boek...". Alsof het hun eigen biologisch kind zou zijn.

- dat de pleegouders niet voor een voldongen feit komen te staan wanneer de biologische moeder-vader plots voor de deur staan en het kind opeisen.

- dat de pleegouders, die eigen kinderen hebben, ook de stap kunnen zetten naar een inschrijving als kroostrijk gezin", om zo dan toch ook van verscheidene kortingen kunnen genieten.

- dat gedurende de periode de pleegouders het pleegkind in hun gezin hebben dit dan ook aldusdanig kunnen forfaitair inbrengen in de belastngen zoals hun eigen kind

Zo dit zijn enkele noodzakelijkheden die kunnen doorgevoerd en/of ter discusie liggen en worden om het probleem van de pleegouders te vergemakkelijken en zo dan ook meer ouders en/of koppels in de gelegenheid te brengen om de vele kinderen voor een opvoedkundig en  een positieve toekomstige levenswandel te kunnen voorzien.  

Groetjes

Dany

03:50 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pleeggezin, ouders, belastingen |  Facebook |

25-12-07

Goeddoel-acties

Beste lezers & blog-ers,

Home-Boompjesweekend" koop een boompje" Boompjesweekend

m4l_slot_0712242

 

Op deze kerstdag wil ik dan toch ook de organisaties en vooral de vrijwilligers voor "kom op tegen kanker" en " Music for life" met hun zeer goed resultaat feliciteren voor het gedane werk voor betreffende doelen. Raar maar waar heb ik voor deze twee doelen ook mijn duitje in het zakje gedaan, het was niet groot , maar het is er één.

Sta mij toe er nogmaals op te wijzen, dat de intenties, de gedachten, de moed, het doeltreffende ervan van de vrijwilligers, niet of te nimmer mag gebruikt worden of laten gebruiken door en voor politiek electoraal belang door enkele haai-achtige politiekers.

Want het is door hun mis-toedoen en mis-handelingen, dat vele burgers de sociale snaar die aanwezig is in elk van ons laten gelden om toch altijd maar weer de sociaal zwakkeren uit de nood te helpen. Waarvoor mijn oprechte appreciatie.

Maar als onze regeringen en die van Europa gewoon eens rechtstreeks de regeringen van die verre landen eens echt aanpakten zonder daar een oorlog uit te voeren, maar op adequate manier behandelen, dan zou het nog veel normaler gaan en zijn met die mensen in de arme gebieden. Elke rijkdom is daar aanwezig , maar niet waar hij moet zijn.

Groetjes

Dany

02:46 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrijwilligers, acties, europa |  Facebook |

22-12-07

Agressie

Beste lezers & blog-ers,

Agressie tiert welig in al zijn facetten en heeft vooral een zwaar effect op de nietsvermoedende, rustige en geen kwaaddoende personen. Want je moet of je familieleden moeten het maar meemaken dat je gewoon bestolen-vermoord-verkracht-vernederd wordt voor een beetje of vele euro's. Ook de pedofilie is alom te verkennen en vooral walgelijk. De agressie in een huishouden zoals vrouw-kinder- en dierenmishandeling, het valt zeer weinig voor dat er een manmishandeling is, maar dat is er ook.

Gedood, gemarteld en gepijnigd worden door geloof of racisme of ideologie of fantasie, ik weet niet wat allemaal, is niet wat er van een mens verwacht wordt, die toch een bepaalde grijze massa heeft dat kan gebruikt worden om iets te evalueren-in te schatten-te begrijpen. Ofwel heb ik dit allemaal verkeerd voor, maar ik denk het niet.

We moeten allemaal samenleven door elkander te respecteren in persoon. Want respect is het hoogste dat er bestaat en is hetgeen dat de basis vormd naar de menselijkheid waar we allemaal naar hunkeren en roepen. Niet bezig zijn met futiliteiten en andere onzekere woordspelingen. Met elkander praten en luisteren en de mogelijkheid om te praten en te luisteren dan ook tenvolle benutten.

Maar ja.... dit alles heeft een geschiedenis die zijn oorsprong vind, denk ik persoonlijk,  in de evolutie van de maatschappij de laatste eeuwen.

Maar .... vooral de laatste twee eeuwen en in zonderheid de laatste veerti/dertig jaar. In deze decennia is de versnelling op allerlei vlak zo nog eens versneld op zich dat er eigenlijk door de ontstane verhoging van de wereldbevolking en de ontstane luxe, een heel deel door allerlei stress-situaties en de hunker naar macht/geld zichzelf zijn voorbij-gelopen met alle onnodige vernielingen tot gevolg. Wat dan neer komt op het gezegde "...over lijken gaan..." zowel fysisch als psychisch bedoeld.

Deels heeft onze generatie daar ook een schuld aan, maar er lijkt een stagnering te komen in die zucht en hunker naar.... 

Willen we dit alles nog verbeteren, misschien omkeren en de stagnering handhaven, dan is het de taak ten eerste van de ouders en daarbij gesteund door het onderwijs om de opvoeding onzer discipelen aan te scherpen en bij te schaven van bij de geboorte en de start van het pril geluk.

Kinderen opvoeden begint van in de wieg juist na de geboorte en niet als ze al een jaar of 8 of 10 zijn. Opvoeding van kinderen is zoals we dat eigenlijk doen met puppy's en andere jonge diertjes, hun belonen wanneer ze iets goed en/of correct doen en niet zoals nu in vele huishoudens ze belonen op voorhand om hun maar rustig te houden en om van hun gezeur(Lees:...vragen naar iets.) en gejammer(lees:....andere voorkeuren.) en ook niet "luisteren naar" een kind.

Daarom ook zou er een degelijk opvoedkundig-inhoudelijk gesprek moeten komen voor die twee personen die gaan samenwonen/huwen vooraleer ze aan de voortplanting beginnen. Net zoals men nu tegenwoordig eerst met één of andere dierenkweker moet gaan praten om uit te maken of het aanschaffen van een dier wel kan en waarbij diegen die een dier willen aanschaffen de nodige basis heeft/hebben en aanwezig is  om desbetreffend dier een levenswaardig bestaan te gunnen.

Maar ja, bij voorbaat praten over een goede basis voor de kindjes, en dit zeggen en/of trachten te doen is een zeer delicate zaak, des te meer dit in de sfeer zit van mensenrechten - privacy - en misschien een verborgen onkunde.

Terzake, het is in ieder geval een noodzakelijkheid dat we allen eens terug met de beide voeten op de grond staan en onze verantwoordelijkheid opnemen ten dienste van de discipelen die we voortbrengen.

Het is natuurlijk ook een feit dat diegene die de nodige euro's hebben ook het grootste risico hebben om hun discipelen de zijriviertjes des levens te laten bevaren, met bekende resultaten.

Kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld zoals die van Hollywood (e.a. grote filmnetten): scheidingen, drugs, zelfmoorden, omkoperijen, neerkijken op het plebs. Bij sport en muziek is dit ook identiek. maar ook niet vergeten wat er in het wereldje van koningshuizen allemaal gebeurt is en nog gebeurt.

Conclusie: wanneer men een titeltje heeft en men heeft daarbij nog de nodige euro's, dan denken velen dat ze ofwel een top-dinges zijn ofwel dat ze alles mogen en dat alles te koop is.

Begrijp me niet verkeerd, er zitten er ook goede bij, die zeer nauwgezet met hun gezin omgaan, hun jeugdigen bijstaan, de medemensen helpen waar nodig, enz.... Ze zijn allemaal zeker niet over 1 kam te scheren, dat weet ik ook wel, maar het effect van spiegelen is zeer groot. Het is dan ook een deel onze fout om daar vlotjes en vollen-bak in te trappen.

Maar er moet wel degelijk iets gedaan worden aan het hebben van respect voor de soortgenoten. Dus beginnen we daarmee eerst en vooral in onze eigen omgeving, zoals we dat nu ook moeten doen met het milieu.

==> " wanneer ieder zijn stukje voetpad net houd, dan is de hele straat rein...." en dit is niet alleen bedoelend voor het milieu of om je gemeente schoon te houden, maar eerder bedoelend voor het respect van één ieder voor één ieder.

Ik hoop dat ik dit niet te lang heb gemaakt , maar ik vond toch om dit eens te melden en aan te halen zonder de één of andere jezus of allah te zijn.

Groetjes

Vreugedevolle en vredes-noodzakelijke wensen

Dany

01:25 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scholen, ouders, euro s, respect, dieren |  Facebook |