03-03-09

Beurs

Beste lezers & blog-ers,

De beurs zakt weeral. Niets nieuws.

Maar het blijft maar duren en de vraag van die fenomenale winstenjagers de afgelopen decennia blijft maar duren.

Steeds roepen ze ..." help ons aub, want wij hebben geen winsten meer!!!!...." . Dit vragen ze dan aan de regeringen van de bijna alle landen ter wereld.

Eigenlijk stellen ze de vraag, of beter gezegd , roepen ze de hulp in van de belastingbetaler. De belastingbetaler die reeds decennia-lang zware belastingen-BTW-accijnzen-taksen heeft moeten betalen om gewoonweg iets te kunnen bekomen.

Want nu moet je toch eerlijk blijven!

Als de burger een lening doet, moet hij interesten betalen op het geleende bedrag. Deze interesten zijn weliswaar kunstmatige verdiensten op waarden die eventueel bestaan, maar naar ik al maanden hoor, er eigenlijk ook niet meer zijn.

Met het gevolg dat er VEEL TE VEEL KUNSTMATIGE WAARDEN EN GELDEN ZIJN.

NOGMAALS:

==> een land kan een munt uitbrengen alleen als ze er voldoende waarde tegenover steld.( zie vorige artikels)

Maar als die munt bij uitgave op een beurs wordt gecatapulteerd (inkoop en verkoop van munten) dan komen er automatisch een pak kunstmatige waarden bij, door wie?.... Jawel door speculanten!. Want er wordt interest gerekend op de waarde en dat komt erbij.

En dan nog eens de winstdervingen van al diegenen die op de beurs =lees CASINO spelen, groeit totaal buiten zijn proporties.

Er is geen geld bijgemaakt volgens de waarde die ingegeven is en was. Zelfs belgië slaagt erin om op 20 jaar ongeveer 900 ton goud te verpatsen (zie ook vorige artikels).

Welnu, nu zijn die geldwolven aan het bleiten zoals bertje, om hun te helpen.

Moeten wij geen kosten betalen om te mogen genieten van onze bankrekening?

En moeten we geen kosten betalen op elke betaling die willen doen?

En moeten we dan geen taksen betalen op het gespaarde geld als we het willen gebruiken?

En moeten we geen lasten betalen als we eens in familiaal verband erven?

En moeten we niet btw betalen op goederen die we willen aankopen?

enz...enz....

Waar is dat dan in ....-naam heen??????

Wel ! Het is genoeg geweest. Laat hun, nu maar eens een heel pak minder winsten afhalen van die beurzen en die oneindig vele beursindicaties en dergelijke, met bijhorende beursanalysten , die geen beursvoorspelling kunnen, maar wel zeer goed betaalde jobs hebben. Jobs die nooit tot iets hebben uitgehaald of beter gezegd iets fundamenteels hebben gecreeërd.

Ze hebben steeds gezegd dat de beurs wordt bewerkt door speculaties en speculanten, welnu nu zijn die speculanten SPECULOZEN  geworden, en worden verteerd door de basis van onze wereld en dat is het Janneke & Mieke.

Nogmaals zou ik al de mensen die om welke reden dan ook in de moeilijkheden komen op financieel vlak , de hulp inroepen van de regering bij monde van het vragen om bij ons ook geld in het zakje te stoppen.

Lap , dat is eruit zie,

Groetjes

Dany

09-02-09

Autoindustrie en banken

Beste lezers & Blog-ers,

 

Het is toch nogal een circus wat de regeringen willen doen om banken en autoindustrieën recht en overeind te houden.

Bij dit alles vergeten ze de gewone man/vrouw in de straat.

In banken euro's stoppen, bodemloze putten, waarbij de teller van de huidige regering nu op ongeveer €74.000.000.000,00 staat (het erin steken en de verliezen ervan), dat is 2.985.152.600.000 oude belgische franken in andere woorden dat is 2 biljoen 985 miljard 152 miljoen 600 duizend Bfr. Onuitspreekbaar en waar halen ze het.

Maar de hard werkende Vlaming en Waal (en elders in Europa en far beyond) mag geen loonsverhoging krijgen, alleen een indexering in brutto-cijfers waarvan we amper 1,2% overhouden en hier en daar een beetje subsidie. Die subsidie is dan ook wat wij betalen via belastingen, en voor de huidige politiek dienende als siroop voor de bevolking met de bedoeling de indruk te wekken dat ze zogezegd hun "verantwoordelijkheid nemen" (= een woorden-combinatie dat ZEER VEEL gebruikt is zonder betekenis tijdens leterme zijn schoolreis van 18maanden) .

Maar ze zitten wel te roepen dat de koopkracht moet stijgen en dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en dat ze de economie moeten aanzwengelen. Het aanzwengelen begrijpen ze op zo'n manier dat ze alleen de gemakkelijkste weg kiezen, de weg van de portefeuille die niet van hun is, nl. die van de burgers.

Wel. De koopkracht van het janneke en mieke kan alleen maar stijgen wanneer de heren/dames beslissen dat de werknemer meer netto-loon mag overhouden van zijn zuur verdiende eurootjes.

Momenteel is dat loon zodanig in beslag genomen om de veel te vele regeringen voor dit klein landje te bekostigen, de veel te vele ministers voor dit klein landje, de veel te vele staatssecretarissen, de veel te vele provincieraden, de veel te vele commissies, de intercommunalen (kijk vorig artikel i.v.m. snoepreisjes), de veel te dure monopolie-posities van bedrijven, enz...enz....

Maar de banken die moeten worden volgestort met belastingsgeld, ons geld. Ze hebben reeds ons geld op onze rekeningen misbruikt, ze hebben ook al sedert jaaaaaren de kosten van bankrekeningen in rekening gebracht ( lees=> ons geld plaatsen op een rekening omdat dat veilig is, moeten we betalen), ze hebben ook al sedert decennia interesten opgetrokken van ongeoorloofde leningen her en der, ze steevast de directies en hun medewerkers allerhande vette uitbetalingen(= loon buiten proportie van het geleverde "werk"). Enfin het gaat zo maar door.....

Wel! Met de autoindustrie is het van het zelfde laken een broek.

Jaaaaaarenlang winsten gemaakt met auto's te duur te verkopen zodanig dat het janneke en mieke ook nog verplicht waren te lenen bij de banken. Jaaaaaarenlang tierig geleefd met vetbetaalde jobs als directie en ondernemingsraden en vertegenwoordigers en het uitbouwen van naar luxe ruikende etalages. Daarbij komt nog dat ze steevast aandelen plaatsten op de beurs om zo nog eens supplementair geld binnen te rijven en god weet waarom dan nog eens bij de verscheidene regeringen gingen aankloppen om steun bij de opleiding van werknemers, extra-steun bij verdere uitbouw van de werkplaatsen, enz.... enz....

Voor mijn part mogen ze gewoon failliet gaan zoals een kleine zelfstandige dat moet doen wanneer hij in moeilijkheden zit, maar dan moeten die titel-personen ook met de nare gevolgen zitten zoals ook de kleine zelfstandige dat dan achteraf moet meemaken. Want wanneer men failliet gaat om god weet welke reden dan wordt men altijd behandeld als een midadiger van de hoogste klasse. Want geld moet er altijd zijn, de rest niet.

En niet dat die directieleden gewoon vrijuit gaan en verder kunnen welig tieren op de kap van de belastingbetaler.

Daarom is het misschien goed dat ook wij, de gewone burger, steun vragen aan de regering, want een heleboel gezinnen zitten in moeilijkheden en er komen er elke dag nog bij.

Als het ware het belastingsgeld terugvragen dat we teveel hebben betaald. Wij kunnen en mogen dat als volwaardige kiezers, want tenslotte betalen we via belastingen-taksen-accijnzen-BTWtarieven hun loon en hun pleziertochtjes.

Zo dit moest er even uit ,

Groetjes

Dany

 

15-10-08

Onmiskenbare macht

Beste lezers & blog-ers,

Ik moet het weeral eens herhalen dat de macht van het geld zijn gelijke niet kent.

Alles voor de aandeelhouders (klein of groot) terwijl ze weten dat wanneer men een aandeel van een bedrijf aankoopt men met risico's zitten. De ene keer gaat het goed en de andere keer, zoals nu, gaat het niet goed. Maar dit is de basis aan spelregels.

Als de regering de banken reeds jaaaaaaren lang zomaar heeft toegelaten om van alles en nog wat te verrichten, loopt dat eens op een dag verkeerd af. We zien wel nu.

Bedrijven laten ze herstructureren en failliet gaan, maar een bank "Oh nee...dat mag niet...", en zeker de aandeelhouders niet.

Gevolg, weeral vragen:

- wat doen en hebben de banken met ons geld dat we op een rekening staan hebben gedaan reeds jaaaaaaaaren lang. Ik weet het ! .... zeer dure en overweldigende gebouwen geplaatst, vette lonen, met geld in het rond zwaaiën tot ver in de "out-back" van onze wereldbol, enz.....

- vragen die banken aan ons of ze mogen geld lenen aan andere banken, laat staan dat banken al iets vragen aan ons. Ja ze vragen de kaartkosten, rekeningkosten, de onder-nul-interesten, de uittrekselkosten, de bewerkingskosten, enz..... 

- het geld kunstmatig en fictief  laten aangroeiën (zie mijn vorige artikels hierin)

- het ontoelaatbare doen om geld te lenen aan een andere bank zonder dat men zelf de gelden heeft, maar met vele kleine lettertjes, waar een kat haar jongen niet in vind

- de onnodige en exuberante sponsoringen en festiviteiten die ze aftrekbaar maken van hun zogezegde inkomsten, inclusief de lonen en boni en vergoedingen van " de raad van bestuur" en zelfs hun lageren die 1-2-3 trapjes lager zitten. Om maar te zwijgen wat de evrdieners zijn op de buers en beursanalisten.

- bijkomende politieke benoemingen waar men dan niet aankan, want ze zijn beschermd, net zoals de politiekers.

- enz...enz....

Een bank is van origine een systeem/persoon of dergelijke dat geld dat je verdient door werken of door zelfstandigheid in bewaring neemt, om het alzo te beschermen tegen diefstal-verlies-beschadiging. Dat er daarvoor iets wordt gevraagd dat is nog te doen, maar niet zoals het de laatste decennia is gegaan. Eerst was er de rekening openen, dan wat later de bankkaart (om de veiligheid??), dan de bewerkingen, VISA, Master-Card, betalingen naar buitenland, enz.... allemaal die ons ook telken maal extra kosten opleverden en niet aftrekbaar waren en zijn voor de werknemers.

Dat is de essentie van een bank. Het zijn wij die dan mee moeten beslissen wat er gebeurt met ons geld bij enige aangroei van de klanten, en niet zij.

Ik zou dan al willen voorstellen dat elk gezin en dat elke handelaar bij de staat gaat aankloppen voor een financiële injectie om bij niet genoeg liquiditeit toch verder te kunnen doen en om het vertrouwen van de klant terug te winnen. Want een persoon die bepaalde schulden heeft en daardoor genoteerd staat heeft en kan geen vertrouwen aanmaken. Nee, deze personen, momenteel ongeveer 2.500.000 personen die genoteerd staan, worden zwaarder bestraft dan echte criminelen. Deze personen worden aanzien als criminelen, want de gevolgen en beboetingen spreken voor zich. Dezen die smijten ze op straat met de arm de wet, die dan nog eens zeer duur is en waarbij ze dan het hele hebbe en hou-en meenemen om er toch maar geld te kunnen van maken.

Hierin doet de politiek ook niets en hebben ze niets gedaan.

Nu in één keer hebben ze miljarden euro's, dat eigenlijk van de belastingbetaler komt, om zo maar te geven om het bedrijf "bank" te laten functioneren, maar Sabena laten ze feilliet gaan, DHL jagen ze weg en de arbeider mag niet meer dan 2,5% extra loonsverhoging krijgen wegens niet toelaatbaarheid-haalbaarheid aangezien de economische moeilijkheid. Dit is je reinste waanzin zeker tegenover de gewone man/vrouw.

Dat ze die miljarden geven en/of verdelen aan noodzakelijke verloningen bij de werknemers, zoals daar zijn:

- alle verplegend personeel

- brandweer

- postbodes

- vrachtwagenbestuurders

- reinigingsdiensten

- politie

- cipiers

- onderwijs

- mindervaliden, maar dan de echte

Deze mensen zouden meer verloont moeten worden dan nu momenteel gebeurt. Want deze mensen staan altijd klaar voor de medemens en moeten door weer en wind het nodige doen.

En niet de CEO's en de raden van bestuur en aanverwante organen.

Groetjes

Dany 

06-10-08

Beurzen opkopen

Beste lezers & blog-ers,

Er moet zeer dringend een halt geroepen worden tegen de exuberante macht van het geld.

Terwijl de banken door hun eigen fouten, onbekwaamheden en egoïsmen van de titel-persoontjes,  machtswellust, eigen-belang, zelf-verrijking de steun vragen van de regeringen uit alle landen ter wereld," in weze is het het belastinggeld van de zeer grote basis van de economie "wij werkende personen" en ook van de zelfstandigen en bedrijven", dan gaan de beurzen en hebben de beurzen nog het lef om elkander liggen op te kopen.

Allemaal zonder onze medezeggensschap of zonder ons te consulteren/raadplegen. Tevens is dit ook een verwijzing naar volksraadplegingen, die ook noodzakelijk zijn, want de verkozenen krijgen toch na 15 maanden geen oplossing gevonden.

Nee .... zij doen maar, want ze hebben toch de macht.

Wat is er momenteel!

Wel de N.Y.S.E. is op jacht naar de aziatische beurs te Tokyo om die in te lijven onder 1 noemer, zelfs nadat ze een pap te brokken hebben in  EURONEXT.

Maar voor de EURONEXT is er een kaper op de kust, misschien wel meerdere want dat wordt niet gezegd, dat is de Duitse beurs.

Wel wel wel , het gaat maar gewoon door op onze nek.

Zullen we maar allemaal met z'n allen naar het OCMW gaan en naar de vele advocaten om schuldbemiddelingen te vragen, ze zijn toch goed bezig, ....euh om het hunne (het welbekende geld) te nemen. 

Desnoods is het misschien aangewezen om ook in hongerstaking te gaan, om toch leterme en de rest zijnhun tutterke(s) uit zijn/hun mondje(s) te halen en te leren op het potje zijn/hun "kleine boodschapjes" te doen. Maar dat laatste aanleren zal wel enige jaren vergen, zodanig zelfs dat we z'n pampertje nog steeds drie tot vier-maal daags moeten blijven verwisselen. 

Dit zullen en kunnen we pas doen nadat we ons loon, voor de werkende onder ons en zelfs ook voor de werklozen e.a., in een loonzakje hebben gekregen.

Want dat is de enige remedie om de banken( lees = raad van bestuur-ceo-aandeelhouders) niet in verleiding te brengen om foutieve/overdreven/onnodige leningen af te sluiten voor verre landen met een duistere achtergrond, want dan moeten ze wel zwijgen. En dan kan ook geen enkele werkgever ons verplichten om een rekening te hebben bij een bank. Wanneer dit gebeurt dan zullen ze wel meer doen voor de bevolking en inzonderheid voor de werkenden.

Groetjes

Dany

04-10-08

Bank-crisis en zijn gevolgen

Beste lezers & blog-ers,

De crisis is nog niet gedaan, want wat ik de laatste dagen allemaal hoor gaat van: .... wij hebben onze verantwoordelijkheid hierin genomen,twee dagen om een akkord, snel gereageerd, ik moest nog een begroting samenstellen,  Amro terug naar Nederland, België krijgt 16miljard euro, we danken onze klanten voor het blijvend vertrouwen, en al diegene die de laatste dagen en weken zich hebben ingezet, Fortis is uit het rood, in het geheim gepraat, de spaarders zijn gerust, het zal te voelen zijn, maar we voeren belastingsvermindering, er is alleen Fortis-belgië, alleen de gezonde, we hebben specialisten gesproken, het was te duur, we hebben onze bezorgdheid geuit door adequaat te handelen, enz.... enz.....

!!!!Siroop, verzinsels, uit de nek-kletserij, electorale doelen, naast de eigenlijk bron en oorzaak zitten te palaveren, enz....!!!!

Dit, en deze banksector is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, DHL behouden, SN belgisch te houden, het gas via Zeebrugge in handen te houden, het dorpje Doel leefbaar te houden, degelijke afwateringen te maken, Val-Saint-Lambert, BTW-verlagingen op energie en stookolie-prijzen, wachtlijsten weg te werken, rechtspraak te verbeteren, voor veel mensen de ziekenhuisfacturen behandelen, personeel aan te werven voor ziekenzorg en de verpleging in het algemeen, en nog vele andere.......

Vergeet ook niet dat leterme en reynders ook nog op zoek zijn naar die €6.500.000.000,00, dat bedrijven nog steeds bij bosjes failliet gaan, dat de verkoop van allerlei goederen en artikelen daalt en blijft dalen, dat we met dienstencheques (€7,00 zelf betalen dan belastingsvermindering en dan nog eens de staat die +/-€16,00 bijpast, dus wij betalen het loon van diegenen die dienstencheque-werk hebben) om anderen nog meer aan het werk te kunnen krijgen, dat de staatshervorming nog na vele decennia moet bewerkt worden, dat BHV ook nog moet behandeld worden, de huidige regering zal dan ook een heleboel aanpassingen op onze nek maken.

En dan maar jammeren/showen, en siroopsmerende zinnen de wereld insturen om aan de bevolking duidelijk maken dat de huidige leden van het interim-regeringske wel degelijk het nodige doen om de koopkracht van de burger te verstevigen.

De huidige financiële injecties die bovenop de Ford-VW-DeLijn-SUEZ-NMBS-SN-en nog veel meer-subsidies werden en worden gegeven aan banken om uit de crisis te komen is geen goede beslissing op lange termijn. Want de macht van het geld wordt hierdoor versterkt, want het is het geld(= interesten) dat de basis van de mensheid in een wurggreep houd. Dit gebeurt dan ook nog eens bovenop de vele accijnzen-taksen-BTW-belastingen en subsidies die her en der worden uitgestrooid.

==> een gezin en/of zelfstandige in problemen door een jarenlange aangroeiënde crisis en de geilheid naar macht, krijgt en krijgen geen financiële injectie, maar worden terstond gewurgd door allerlei juridische ingrepen om maar zo vlug mogelijk aan dat geld te geraken, zonder rekening te houden met enig begrip.

+++ zeer dringende noodzaak aan het uitbenen van onze 5 regeringen en de 10 provincieraden, maar in eerste instantie zeer sterk herstructureren op een gelijkaardige manier wat de werkende bevolking ondergaat bij herstructureringen+++++

Maar het steld dan ook vele vragen:

- welke kennis hebben die beurs-analisten in feite als ze nog niet eens zien aankomen dat dit kon en moest gebeuren, en ze moeten het niet alleen op de Amerikaanse banken steken. Ze moesten meer hun aandacht houden aan de belgische markt dan aandeelbelust en zichzelf verrijkend te doen gelden. De waarborgen niet uitspreiden over andere risico's.

- waarom gaan de CEO's nu allemaal lopen, of zijn ze iets anders van plan?

- waarom hebben ze dan diezelfde injectie of toch een deel ervan niet terug gegeven aan de belastingbetaler, aan de personen lijdend aan koopkrachtverlies? Te meer daar de koopkracht gedaald is. Want wanneer men gedurende de jaren steeds minder netto overhoud door het overreglementeren en taxeren van allerlei wetten die er alleen om eletorale redenen bijkomen.

- dat de speculanten en de massa aan aandelen hun eigenlijke natuur laten zien, zijnde winst maken op de kap van anderen met het creëren van kunstmatig geld via de interesten-regelingen. Zij zijn baas over een bedrijf en niet de werknemer en de bedrijfsverantwoordelijken.

- de zogenaamde "topmensen en CEO's" weten juist zoveel als de gewone man/vrouw in de straat met dit verschil dat ze enorm veel verloning krijgen dat ze zichzelf geven.

- het belastingsgeld dat betaald wordt door iedereen wordt hiervoor gebruikt, wat wil zeggen dat onze gelden waar we voor werken gebruikt wordt om een faillisement van een bank, dit is belangrijker dan Sabena met 12.000 werknemers redden, tegen te houden van diegene die ons geld zogezegd in bewaring neemt, van diegene die meer dan de werkende vlaming-waal hun onbekwaamheid bewezen hebben om het ontstaan van dat soort débacles en.

- de politekers die hierdoor dan ook bewijzen dat ze zelf geen interesse, geen vooruitziendheid hadden en inschattingen konden doen aangaande de handel en wandel van banken

- nu, in de aanloop van de volgende verkiezingen en wegens de eigen regeringscrisis dat ze zelf ook hebben georganiseerd,  wordt deze crisis en de bijhorende acties van geldinjecties dan ook gebruikt om de kiezers een beeld voor te houden van ......" kijk wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij willen de mensen geruststellen dat hun geld veilig is, de spaarders moeten beschermd worden, ....." en nog van dat alles, een echte grote sirooppot werd geopend om de dalende kiesresultaten van de meerderheidspartijën op te vijzelen.

..... en nog veel van die zaken.

Eén ding hoop ik, dat de mensen niet in deze electorale val en vallen trappen, want wij zullen vroeg of laat toch het gelag betalen van ons belastingsgeld dat wordt aangewend om geldwolven, zijnde de banken en verzekeringsmaatschappijën, in het zadel te houden.

Misschien terug opteren naar het oude "loonzakje", want deze crisis is nog niet gedaan en zal ons laten gevoelen.

Groetjes

Dany

25-09-08

Financiële Fraude

Beste lezers en blog-ers,

Eindelijk worden ze wakker om ook eens de groot-verdieners van de banken die erin geslaagd zijn om het zeeeeeeer veeeeeeele kustmatig geld aan te pakken.

Het kan niet normaal zijn dat directie-leden zomaar miljoenen euro's verdienen gewoon op de kap van jan-mieke-modaal.

Ik heb er al over gesproken reeds meer dan 8jaar geleden.

In deze blog heb ook reeds meermaals dit probleem aangekaart.(zie mijn andere artikeles)

Maar nu eindelijk starten ze een onderzoek in de USA naar de failliet-gaande banken, die de crisis dan ook bewerkstelligen. Maar dit mogen ze hier ook gaan doen.

Want men vergeet onder andere de KB-Lux-affaire, Dexia, Generale bank, enz... De meer dan overdreven, om niet te moeten zeggen de buitenissige sponsoring in het F1-milieu van een zekere ING-bank.  

Er vallen heel wat koppen heden ten dage, dit door het volharden van LDD bij zaken die niet door de beugel kunnen en nu in de postjes-ziekte wat er heerst boven onze hoofden. Dit is natuurlijk maar één van de ziektekiemen.

En moet men geld vinden om de werknemer meer netto-loon te laten overhouden, dan moet men handelen en de provincie-raden afschaffen, alsook de 5 regeringen met hun ministers, alsook de senaat. En als men hier al begint dan hebben we nog gelden.

Wordt ook vervolgt,

Groetjes

Dany

00:29 Gepost door Dany Sterckx in De macht van het geld | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kb-lux, nettoloon, provincieraad, regeringen |  Facebook |

13-09-08

Electriciteit

Beste lezers & blog-ers,

Dat de prijzen in een monopoliserende houding van de producenten maar verhogen dat wisten we al. En dat zal niet door de huidige interim-regering veranderd worden. Ze hebben er teveel aan.

U moet mij eens trachten te verklaren waarom de noodzakelijke electriciteit in de huidige levens-maatschappij een BTW-tarief moet bezitten van 21%.

Een belasting over de toegevoegde waarde.

En dan nog één van 21%, dat is €21,00 per €100,00 dat wij verbruiken, en dan betaald men €121,00.

€100,00 = 4033,99 oude belgische frankskens

€21,00  = 847,1379 oude belgische frankskens

Samen is dat 4881,1279 of bijna 5.000 Bfr.

En dan zijn de vooruitzichten van de begroting nog negatiever, zelfs met een tekort van ..... hou u vast €5.000.000.000,00 ==> 201.699.500.000. Bfr.

Als ik het goed begrijp betekent dit volgens de slogan " de vervuiler betaald of de gebruiker betaald", dat deze persoon al de nodige taksen-belastingen-en dergelijke heeft betaald, en niet nog eens moet beboet worden met de vele andere inningen hierop. Dus is er eigenlijk een dubbele belasting.

Wanneer men dan de politieke moed echt zou hebben, maar leterme is hier al meer dan een jaar naar op zoek en hij vind het nog niet, om iets voor de burger te doen dan zou men dat al op 6% brengen en dat is dan 242,0394 Bfr., een verschil van 605,0985 Bfr.

Wat dan nog erbij komt zijn alle taksen en accijnzen en belastingen voor allerlei Kyoto's, producties, transport, en andere likkende potten.

Wij zijn hier alleen maar de dupe van, en wij moeten hun betalen zodanig dat zij wel voortkunnen.

Ik besef ook dat al hetgeen je verbruikt moet betaald worden, maar niet in deze exuberante waarden/normen/modaliteiten.

Besef ook goed dat de huidige duurder geworden eletriciteitsprijs door de olie-prijsstijgingen nog altijd niet zijn verlaagd door de huidige stand van de olieprijs naar 101,05$, dat is meer dan 40,00$ minder dan goed vier maanden geleden. En 40,00$ betekent €28,09 huidige stand.

Dus de prijzen zouden nu moeten gaan dalen, en eigenlijk ook gelijk moeten dalen in de laatste drie maanden. Maar nee, ze hebben daar een speciaal veiligheidssysteem voor bedacht. Het duurder worden van de olie geeft direct, ja zelfs het s'anderendaags een gevolg, maar niet de daling. Want hier moeten ze nog een beetje beurs-achtig kunnen speculeren en winsten boeken op de kap van de verbruiker, de kleine man/vrouw. Dit is hetzelfde met wat de vorige regeringen en huidige interim-regering gedaan hebben en doen, namelijk het welgekende "click-systeem" dat alleen maar wil zeggen : " wanneer het zo"?????" stijgt dan kan men pas een vermindering van maar zoveel "??????" instellen, maar de prijs moet dan wel boven de €1,50 uitkomen arato 17%. En alleen het bedrag dat daar bovenkomt is onderhevig aan die prijsvermindering en niet de volle €1,50.

Dus daarom pleiten we voor ten eerste al een BTW-tarief van 6% op electricteit.

Zo, dat was dat

Groetjes

Dany

Uitleg ==> De belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is een belasting op het verbruik. Het is dus de eindverbruiker die de belasting draagt, d.w.z. de consument die een levering of een dienst ontvangt.