19-02-09

Lubbeek

Beste lezers & blog-ers,

Hedenavond op de gemeenteraad van Lubbeek is dan toch het plan tot bouwmogelijkheden in de kern van Linden verworpen, weliswaar na een paar stevige interventies van gemeenteraadsleden en ook van onze nieuwe LDD-er en schepen Hilke Verheyden.

De NVA had zich geposteerd voor de start van de gemeenteraad en deelde daar dan een pamflet uit.

Waar ik verwonderd van was, is het feit dat de NVA zich van zijn echte kant laat zien, bij monde en schrijven van Davy Suffeleers en Theo Francken, door een paragraaf (zie kopij ervan hieronder), getiteld "onstabiel" te wijden aan onze LDD-schepen Hilke, maar dan wel op een minzame manier, eerder een beledigende manier en op deze schepen neerkijkend met een hoogmoed niet-waardig.

++++

img463

Maar ik troost mij met de volgende gedachte: wanneer iemand die aan politiek wil doen, dus het volk vertegenwoordigen, met zo'n pamflet en daarin zo'n paragraaf, dan heb ik toch een zekerheid en dat is dat de Lubbeekse kiezer weet welk vlees hij heeft in de NVA-kuip. 

Genoeg woorden hier aan besteed.

Het plan voor Linden, meer bepaald het gebied tussen de kerk en het kerkhof, om een bouwsel erop te plaatsen is dus verworpen. De open-vld heeft zich dan nog trachten te uiten bij monde van de burgemeester Vranckx en Hugaerts met de mededeling dat dat gebied ongeveer een 30 jaar geleden gekocht is geweest door de gemeente en dat dit nu wanneer ze het roodgekleurd(volgens gewestplan)houden zonder te hoeven vekavelen en in de fusie-gemeente een ruil zouden voorzien en dan nog bij eventuele toekomstige verkoop een €2.000.000,00 aan waarde zou hebben. Dus zeggen ze , de belastingbetaler van Linden-Lubbeek heeft hiervoor betaald en krijgt dan niets terug, wanneer het nu dan zou groen gekleurd worden dit een verlies van de bovenvermelde waarde.

Een nietszeggende reden van de "burgervader", die de euro's alleen maar zoet , onder het mom dat de belastingbetaler hierbij verliest. En dit terwijl ze ergens in maart een beslissing nemen aangaande de begroting voor 2009 en het beleid ervan dan ook pas zullen beslissen.

Zo, u begrijpt dat het hier ook nodig is dat er een LDD in de gemeente aanwezig zal zijn om orde op zaken te stellen en de burger van in het begin zullen aanhoren.

Groetjes

Dany

De commentaren zijn gesloten.