15-11-08

11-11-Vieringen

Beste lezers & blog-ers,

Op de 11 novenmber-viering ter nagedachtenis van de gesneuvelden van WO1 en ook van WO2, was zelfs de koning niet aanwezig. Hij vond het nodig om een bezoek te brengen aan India en andere, met in zijn aanwezigheid belgische bedrijfs-"leiders".

Zelfs dat greintje van respect mankeert bij de koning om de gestorvenen voor zijn land destijds, te herdenken en mee op deze vieringen aanwezig te zijn als blijk van respect en van medeleven.

Maar ja ........ het plebs telt niet mee, alleen als hij nog een beetje extra dotatie moet hebben, en alleen als wij allemaal moeten solidair zijn met de congo, het land waar zijn voorvaderen ook welig getierd hebben en zich niet ontdaan hebben van enigerlei potjes die nu nog altijd niet mogen geopend worden. Het land congo is al meeeeeeeeeeerdere decennia leeggezogen langs alle wegen.

Wij, het plebs, moeten ook solidair zijn met Irak, Iran, Afganistan, Tibet, Vietnam, Sumatra, Afrika, Zuid-Amerika, en vele andere bevolkingen, niet te vergeten zijn de vele overstromingen, aardbevingen, stormen, hurricanes, en ander natuurtalent. Alleen de de vroegere en de huidige politiekers gaan met de pluimen lopen, want wat er gezegd; "....ziet eens diene politieker doet toch iets voor die mensen, ik zal daar eens op stemmen zie....". Hij/zij wordt verkozen en mag zetelen en mag ook het woord van de bevolking niet vertegenwoordigen........ en wij moeten op onze tanden bijten.

Let wel ! Ik zeg wel degelijk "let wel" : " op zich heb ik daar niets op tegen, vermits ik mijzelf ook opstel als solidair-zijnde, maar vooral wat mij in mijn omgeving in de gemeenten of in het land gebeurt en noodzakelijk is".

Maar het kan niet zijn dat wij allen gedurende 8 maanden en 6 dagen onafgebroken belastiingen-taksen-BTW-accijnzen-boetes-RSZ moeten betalen om schamel verder geholpen te worden op pensioen-leeftijd en bij invaliditeit en bij ziekte, EN DAN NOG  solidair zijn met mensen die zelf het slachtoffer zijn van hun plaatselijke politiek en geloof, waar onze westerse politiekers graag naar toe gaan om een praatje te slaan, een handje te schudden en de westerse industrieën toelaten om daar hun productie-eenheden te vestigen op de kap van die bevolking en met een hongerloon voor die mensen. Want dan kunnen ze hier in het westen die producten tegen exuberante prijzen vijlen en zichzelf verrijken, OOK  op de kap van onze werknemers. Want als ze niet genoeg aandelen kunnen laten opbrengen voor hun super-verloningen gaan ze naar Aziatische oorden om daar een verdoken slavenarbeid op til te zetten.

Dus: koning had de "front" om op hotel te zitten in india op 11-11-2008, heeft zijn "boeleke" hier laten handjes schudden, en strijkt nu nog eens een extra dotatie op.

Ge moet maar durven.

En wij?....... ja dat weten jullie nu wel zekers......!!!!

Toch mijn groeten

Dany

 

De commentaren zijn gesloten.