16-10-08

Bedrijven subsidiëren

Beste lezers & blog-ers,

Allez, de banken hebben hun "zuur verdiende gelden" (terug-)gekregen van de belastingbetaler, die ze al betaald had,  zodanig dat ze verder kunnen teren op hun lauweren en tergelijkertijd fictieve gelden maken. Maar die miljarden euro's, die niet meer uit te drukken zijn in oude belgische frankskens, zetten niet veel zoden aan de dijk, want de beurzen blijven in het rood en zullen in het rood-(verlies) blijven zolang dat hun %-en niet stijgen met meer dan 50%. Maar dat is hun rekening en hun ondernemingsraden moeten daar maar voor opdraaiën.

Met andere woorden, zij moeten worden failliet verklaart en hun eigendommen en spaar te goeden moeten in beslag genomen worden door deurwaarders, zoals ze dat doen bij de gewone man/vrouw die een schuld heeft.

Maar, wat volgt er nu?....

....Nu gaan de bedrijven betaald worden via subsidies en andere steunmaatregelen met ....... jawel ....... nogmaals het belastingsgeld, om het hoofd te kunnen bieden tegen de opkomende recessie en stagnatie van de economie.

Er worden nergens lessen genomen!!!!!!!

ZOLANG DAT DE GEWONE MAN/VROUW, EN ZELFS DIEGENE DIE TOT €3000,00 à €4000,00 VERDIENEN, NIET MINDER WORDEN LASTIG GEVALLEN DOOR ALLERLEI TAKSEN-BELASTINGEN-ACCIJNZEN-BTW ZAL DE ECONOMIE MOEILIJK OF HELEMAAL NIET HEROPLEVEN.

DE GEWONE WERKENDE MAN/VROUW MEER NETTOLOON LATEN OVERHOUDEN.

WANNEER DAT GEBEURT,MEER NETTOLOON,  DAN KAN JAN- EN MIEKE-MODAAL TERUG OP ADEM KOMEN EN KUNNEN ZIJ TERUG GEMAKKELIJKER AAN DE ECONOMIE MEEDOEN, WAT NU NIET HET GEVAL IS.

Hierbij moet er ook dringend werk worden gemaakt van het feit dat men nu als koppel beter kan gaan stempelen of uit het echt scheiden, want dan houd men meer over. Want als je gaat werken moet je je ook verplaatsen en ben je ongeveer 12 uren van huis om een taak te vervullen van 8uren, die dan voor 44% wordt belast. Denk maar aan de kost die we uitgeven aan de belgische staat ==> wij betalen gedurende 8 volle maanden en 5 dagen niets anders dan euro's aan de staat, m.a.w. betalen we van 1 januari tot en met 5 september niets anders dan "boetes-belastingen-taksen-accijnzen-BTW".

Dus de scheiding tussen werkende en werkloze moet eigenlijk groter worden en zoals nu, want de kost om te mogen gaan werken is groter dan de kost die je hebt als gewoon thuis blijft.

Vergeet ook niet dat de dienstencheques een verdoken tewerkstellingspakt is van de gewone/vrouw die in dit systeem zo'n cheques aankoopt, zo is hij of zij zelf werkgever van personen die de belgische staat niet aan het werk krijgt en waar de welbekende waardeloze politici met de pluimen gaan lopen, en zo hun electorale geilheid benadrukken.

Dus, jullie kunnen dit goed lezen: MEER NETTOLOON OVERHOUDEN IS DE ENIGE OPLOSSING OM DE ECONOMIE TERUG AAN DE PRAAT TE KRIJGEN.

Een groot detail bij de werledcrisis is het feit van de stijging van het aantal wereldburgers, dat sedert lange tijd al begint te spruttelen qua voeding en verzorging en eigenlijk nog veel meer.

Groetjes

Dany

 

De commentaren zijn gesloten.