25-09-08

Dewael zijn leugens

Beste lezers en blog-ers,

Dewael zit in zeer nauwe schoentjes, zelfs helemaal in zijn blootje.

Nochthans is dit dan ook de man die reeds enkele jaren geleden aan de bevolking meedeelde dat de criminaliteit hier in zijn belgenland geen probleem is en dat hij alles onder controle heeft.

Ja die controle kennen we:

- Erdal laten ontsnappen met 32 staatsveiligheidsmensen om haar heen 24u op 24u, en er niets aan doen

- Van de zaak Dutroux heeft hij dan ook zijn meesterwerk gemaakt

- De zaak Belliraj wist hij ook van niets zekers

- Het assielzoekersprobleem krijgt hij ook niet verwezenlijkt

- ......en er zijn er nog

Het is natuurlijk het gemakkelijkste om in eigen rangen/belangen en met het geld van de belastingbetaler zijn eigen groepje te bemoederen en met "cadeautjes" te overladen. Dat is zijn politieke verantwoordelijkheid. Maar hij vergeet vooral dat hij politieke verantwoordelijkheid moet afleggen t.o.v. van de bevolking en zijn enkele kiezers.

Maar twee jaar geleden, wel helpen onze Partijvoorzitter J.M.Dedecker buiten te werken uit de vld en nu nog zoals vorige week in de commissie J.M. smartelijk van leugens te beschuldigen terwijl hij zelf aan het liegen was. 

Zo'n figuur zijn we beter kwijt dan dat hij nog met dat titeltje van minister blijft rondlopen. Want de voorbeelden van anderen weliswaar op andere vlakken (...hopelij...) zijn al meer dan 15 maanden ten toon gesteld.

Een grote leugenbak moet ge leegkappen en het verroeste deel ergens op het stort van de verdorven voorwerpen, dus bij de rest, die ons al decennia lang hebben "onderdrukt" op een sluikse manier.

Groetjes

Dany

SMS-en goekoper

Beste lezers en blog-ers,

Dat het SMS-en vanuit het buitenland goedkoper wordt is een goede zaak, het heeft wel lang geduurd eer ze dat hebben verwezenlijkt. Nu zou nog de andere noodzakelijke verbindingen met "de wereld (.....- eigen land) " goedkoper moeten worden. En ze kunnen het als ze willen, maar de verloningen van de directies en aandeelhouders moet op hoog peil blijven staan. Zeker als de belgische staat hier en daar participaties heeft.

Maar dit is eigenlijk niet wat ik wou zeggen en .... eigenlijk wel.

Wat mij dan hierin voor de "on"nodige onbeantwoorde vragen te voorschijn tovert, is het feit dat de prijs van de zeer noodzakelijke energie op relatief korte tijd is gestegen met arato 35% en dat de lonen maar met 2,5% zijn gestegen, en dan nog wel brutto.

Bij die stijging van 35% mag men de weelderige BTW-tarieven niet vergeten die de staat extra binnenrijft. En bij de loonstijging van 2,5% gaat de staat ook nog eens lopen met de nodige taksen-belastingen en surplus riskeren we dan in een hoger belastingtarief te komen op het volledige loon. Dus iegenlijk hebben we geen 2,5% loonsverhoging dat we voelen in onze netto-portefeuille, maar betalen we in verhouding meer belastingen op het geen we werken.

En toch slaagt de staat erin om €5.000.000.000,00 tekort te komen in de begroting?????????????? Als een zelfstandige of enig ander bedrijf dat voorheeft zijn dezen failliet, maar niet de staat (de regeringsleiders-ministers-e.a.) maar ook zullen zeker het grootste deel van de bevolking dit voelen langs de één of andere weg die we kennen.

En dat Europa zich bezighoud met SMS-jes vanuit het buitenland, daar stel ik mij dan wel serieus grote vragen bij,daar het in "c" een klein onderwerp is. Want ik, net als zoveel anderen gaan niet dikwijls naar het buitenland, waar we ons dan nog eens bezighouden met SMS-jes zenden. Ik en ook de vele anderen houden ons meer bezig met rond te komen met het zeer zwaar getaxeerde leven dat er nu momenteel is. Maar deze prijsverlaging voor SMS-jes zal weeral eens ten goede komen zeker voor de europese parlementariërs en hun familie en hun aanhang.

Daarom is het noodzakelijk dat er zeer dringend en daadwerkelijk een verlaging van de BTW naar 6% voor de energie en de noodzakelijkheid om meer netto van ons huidig loon over te houden.

Want wij kunnen dit niet blijven volhouden als energie gestegen is met 35%, voedselprijs gestegen is met 18%, invoering van euro gestegen is met 4%, stijging van ziekenhuiskosten met +/- 1¨5%, en nog vele andere zaken die jullie ook wel kennen.

Toch nog maar eens meegeven,

Groetjes

Dany

12:24 Gepost door Dany Sterckx in Energie & milieu | Permalink | Commentaren (2) | Tags: sms, electrabel, luminus, belastingen, btw, europa |  Facebook |

Carrefour

Beste lezers en blog-ers,

Wat betreft de Carrefour, dat zag ik ook al een aantal jaren aankomen.

Want ikzelf, mijn gezin, gaat reeds jaaaaren naar de Colruyt, en sedert enkele maanden ook meer en meer naar de Lidll en de Aldi. Om de gekende redenen.

Gewoon naar de Colruyt omdat daar geen directies zijn die persé in een zeer mooie winkel hun verantwoordlijkheid ten toon willen spreiden. Nee. Ik wou en wil nu nog gewoon mijn goederen kopen en niet alle luxe van reclame-getinte artikels. Voor ons moet dat niet zeer mooi opgestapeld staan en in zeer mooie rekken aangeboden worden. Wanneer dit gebeurt in zo van die zeer mooie GB-s of Carrefours, dan is de prijs van een product altijd duurder, want de luxe rekenen ze toch door aan de klant, alsook hun vette pree's.

Dus ik verwacht dat in januari 2009 de Carrefour het land zal verlaten of op zijn minst een zeer zware herstructurering doen, die weeral eens op de nek gaat komen van jan-mieke-modaal, met alle gevolgen vandien.

Maar dat is niet erg, want volgens de cd-v en open-vld gaat de econimie goed.

Volgens diezelfde leugenpaleizen blijft de werkloosheid dalen.

Wordt ook vervolgd,

Groetjes

Dany

00:41 Gepost door Dany Sterckx in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële Fraude

Beste lezers en blog-ers,

Eindelijk worden ze wakker om ook eens de groot-verdieners van de banken die erin geslaagd zijn om het zeeeeeeer veeeeeeele kustmatig geld aan te pakken.

Het kan niet normaal zijn dat directie-leden zomaar miljoenen euro's verdienen gewoon op de kap van jan-mieke-modaal.

Ik heb er al over gesproken reeds meer dan 8jaar geleden.

In deze blog heb ook reeds meermaals dit probleem aangekaart.(zie mijn andere artikeles)

Maar nu eindelijk starten ze een onderzoek in de USA naar de failliet-gaande banken, die de crisis dan ook bewerkstelligen. Maar dit mogen ze hier ook gaan doen.

Want men vergeet onder andere de KB-Lux-affaire, Dexia, Generale bank, enz... De meer dan overdreven, om niet te moeten zeggen de buitenissige sponsoring in het F1-milieu van een zekere ING-bank.  

Er vallen heel wat koppen heden ten dage, dit door het volharden van LDD bij zaken die niet door de beugel kunnen en nu in de postjes-ziekte wat er heerst boven onze hoofden. Dit is natuurlijk maar één van de ziektekiemen.

En moet men geld vinden om de werknemer meer netto-loon te laten overhouden, dan moet men handelen en de provincie-raden afschaffen, alsook de 5 regeringen met hun ministers, alsook de senaat. En als men hier al begint dan hebben we nog gelden.

Wordt ook vervolgt,

Groetjes

Dany

00:29 Gepost door Dany Sterckx in De macht van het geld | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kb-lux, nettoloon, provincieraad, regeringen |  Facebook |

Crisis belgenland

Beste lezers & blog-ers,

Ons land wereldlijk belachelijk gemaakt. Weeral eens.

Na meer 40 jaar huichelarij en bedrog en zelfvoorziening onder het mom van het woordje christelijk, zo de mensen een waas van onbekendheid met verwijzing naar het geloof, voor de ogen schuiven.

Meer dan 15 maanden hetzelfde zinnetje zonder dat er iets gebeurt, " dit land heeft een regering nodig, om constructief te werken aan de economie en de koopkracht".

Het weglopen door leterme bij elke media-confrontatie is een daad van non-respect.

Het naar anderen toeschuiven van een politieke moed die hij niet gevonden heeft en nooit zal vinden.

Hij heeft zijn lessen goed geleerd van alle Martens-en, Tindemans-en, Eyskens-sen, Dehaene-sen, enz... enz.... steeds huichelarij en bedrog en postjeszalverij. Ook in hun zuilen. 

De nervositeit, de onzekerheid en het wantrouwen onder de deelnemende partijen van het zogezegde interim-regeringske sijgt ten top. En er komt nog meer.

Het wantrouwen en ongeloofwaardigheid bij de bevolking bereikt ook al een record, namelijk een 73%, dit volgens een enquete van "de Standaard".

Vandaag, 24-09-2008,  in het Vlaams Parlement hebben enkele fortuinlijke poltici getracht van het VB en LDD over dezelfde kam te scheren. Met een groot vermoeden dat ze onze nieuwe partij het zwijgen willen opleggen zoals ze dat al gedaan hebben met het VB.

Maar men kan moeilijk ongeveer 50% van de kiezers in een "cordon sanitair" stoppen, omdat bepaalde bedreigde partij-virussen het niet kunnen nemen dat iemand vanuit de bevolking hun voorgekauwde koek niet wil slikken.

Wordt steevast vervolgd,

Groetjes

Dany

24-09-08

Kartel in gemeentes

Beste lezers en blog-ers,

De eerste barsten zijn al gelegd bij de plaatselijke gemeentelijke politiekers van de NV-A. Dit door het niet kunnen aanvaarden van de werkelijk leugenachtige praktijken van cd-v en hun hoog in het vaandel dragende slogan, zijnde "verloochenen wat we zelf niet kunnen waarmaken en/of vinden".

Ik zeg u dat hiermee de cv-p al meer dan 40jaar mee bezig is en daarin volhard.

Enfin dit gezegd zijnde komt er nog wel een vervolg en zelfs meer dan één.

Groetjes

Dany

13-09-08

China e.a.

Beste lezers & blog-ers,

Laat ons eens stoppen met verwijten te sturen naar China. En ik zeg dat niet tegen de gewone burger, maar tegen diegene die ons naar behoren zouden moeten vertegenwoordigen.

We hebben oohh toch zo mooië chinese meubelen,en die vazen en porcelijn, en al de rotan, en de gevechtssporten, en de grondstoffelijke goedkoop-duur betaalde semi-luxe-artikelen. Maar niet de discipline en samenhorigheid waar de Chinees mee groot geworden is.

Waarom?

Wel, al meerdere decennia is en zijn de westerse bedrijven, waaronder ook diegene die hier in belgië van haar tak maakt tegen het nachtlawaai op Zaventem en dochter is van een verkozene, daar uitgegroeid zijn tot de zogezegde degelijke en andere super-bedrijven op de kap van de kleine Chinees. Ze lieten daar in die streken hun goederen maken en zelfs produceren tegen een zeer zeer miniscuul loontje, om hier in het westerse werelddeel het zeer duur en met zeer grote winstname te verkopen en aan de man/vrouw te brengen. En we zijn daar allemaal ingetrapt en mee bezig geweest. Ook ik, want niemand kon daar aan ontsnappen. Niet dat ik daar nu spijt van heb, maar meer oproep tot verdraagzaamheid onder elkander.

Nu met de Olympische Spelen die ze laten organiseren hebben door China gaan ze protesteren op de verdrukking van de Chinees. Wat ze zelf decennia aan één stuk hebben gedaan gaan ze nu bekritiseren bij diegene waar ze zelf van geprofiteerd hebben. ???????

"De moor verwijt de pot dat hem zwart ziet"

Ik verwijs hier vooral ook wat er in de media tentoon wordt gespreid.

Kijk dan liever eens naar het programma van Martin Heylen op VRT-TV-één, waarbij hij China bezocht heeft en Siberië tweemaal, dan ziet men de andere mens in de bevolking. 

Men mag reageren op bepaalde mensonwaardige zaken, maar dat had men dan al moeten doen meer dan 60 jaar geleden. En als het zo erg was en is, dan had men China niet de toelating moeten en mogen geven om "De Spelen" te organiseren.

Vergeet ook niet dat ze daar met een kennis en cultuur zitten van meer dan 5000jaar en dat in al zijn facetten.

Verwijt de politiek en de vele koningshuizen die hiervan genoten hebben, en niet de Chinees of China op zich. Of maak het hem of haar ook wereldlijk niet moeilijk, want dan ben je niet meer welkom en vice versa.

Dit allemaal terwijl onze "decennia-lange" politieke verkozenen alles in het werk stellen om sociaal te zijn (ik bedoel: electoraal voordelig) door met open armen de gevoelige snaar te bespelen van jan-modaal. Niets verkeerd mee in essentie maar hou het in controle.  

En het is niet China alleen waar de politiekers liggen op te kappen, maar ook het Afrikaans continent. Het Afrikaans continent dat destijds zeer serieus leeggezogen wordt, en nu nog. Zelfs belgische koningen hebben hieraan deelgenomen, om maar te zwijgen van de paterkes. In essentie is het eigenlijk zo dat de Chinese en de Afrikaanse bevolking de roofzuchtige westerse wereld hebben groot gemaakt.

China weten we , maar destijds werden Afrikaanse mensen naar het westen vervoerd op erbarmelijke wijze en daar in die westerse wereld op een nog erbarmelijkere manier in leven gehouden werden ten voordele van de in minderheid-zijnde rijke westerlingen.

Het klinkt allemaal zeer gevaarlijk om dit openlijk te zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de westerse bevolking hier destijds ook tegen was, tegen dergelijke praktijken.

Dit leert ons de geschiedenis. Momenteel is dit ook zo, dat het merendeel van een bevolking van een land er niets aan kan doen dat er enkelingen zijn met macht die het genoegen hebben om zo hun postje te houden en te be-ijveren.

Dus, laat ons allemaal gewoon mens zijn en samenleven, want we hebben eigenlijk toch allemaal dezelfde natuurlijke functie hier op de wereld.

Kijk eerst in eigen boezem en geef dan het goede door aan andere.

Groetjes

Dany