25-09-08

Crisis belgenland

Beste lezers & blog-ers,

Ons land wereldlijk belachelijk gemaakt. Weeral eens.

Na meer 40 jaar huichelarij en bedrog en zelfvoorziening onder het mom van het woordje christelijk, zo de mensen een waas van onbekendheid met verwijzing naar het geloof, voor de ogen schuiven.

Meer dan 15 maanden hetzelfde zinnetje zonder dat er iets gebeurt, " dit land heeft een regering nodig, om constructief te werken aan de economie en de koopkracht".

Het weglopen door leterme bij elke media-confrontatie is een daad van non-respect.

Het naar anderen toeschuiven van een politieke moed die hij niet gevonden heeft en nooit zal vinden.

Hij heeft zijn lessen goed geleerd van alle Martens-en, Tindemans-en, Eyskens-sen, Dehaene-sen, enz... enz.... steeds huichelarij en bedrog en postjeszalverij. Ook in hun zuilen. 

De nervositeit, de onzekerheid en het wantrouwen onder de deelnemende partijen van het zogezegde interim-regeringske sijgt ten top. En er komt nog meer.

Het wantrouwen en ongeloofwaardigheid bij de bevolking bereikt ook al een record, namelijk een 73%, dit volgens een enquete van "de Standaard".

Vandaag, 24-09-2008,  in het Vlaams Parlement hebben enkele fortuinlijke poltici getracht van het VB en LDD over dezelfde kam te scheren. Met een groot vermoeden dat ze onze nieuwe partij het zwijgen willen opleggen zoals ze dat al gedaan hebben met het VB.

Maar men kan moeilijk ongeveer 50% van de kiezers in een "cordon sanitair" stoppen, omdat bepaalde bedreigde partij-virussen het niet kunnen nemen dat iemand vanuit de bevolking hun voorgekauwde koek niet wil slikken.

Wordt steevast vervolgd,

Groetjes

Dany

De commentaren zijn gesloten.