13-09-08

China e.a.

Beste lezers & blog-ers,

Laat ons eens stoppen met verwijten te sturen naar China. En ik zeg dat niet tegen de gewone burger, maar tegen diegene die ons naar behoren zouden moeten vertegenwoordigen.

We hebben oohh toch zo mooië chinese meubelen,en die vazen en porcelijn, en al de rotan, en de gevechtssporten, en de grondstoffelijke goedkoop-duur betaalde semi-luxe-artikelen. Maar niet de discipline en samenhorigheid waar de Chinees mee groot geworden is.

Waarom?

Wel, al meerdere decennia is en zijn de westerse bedrijven, waaronder ook diegene die hier in belgië van haar tak maakt tegen het nachtlawaai op Zaventem en dochter is van een verkozene, daar uitgegroeid zijn tot de zogezegde degelijke en andere super-bedrijven op de kap van de kleine Chinees. Ze lieten daar in die streken hun goederen maken en zelfs produceren tegen een zeer zeer miniscuul loontje, om hier in het westerse werelddeel het zeer duur en met zeer grote winstname te verkopen en aan de man/vrouw te brengen. En we zijn daar allemaal ingetrapt en mee bezig geweest. Ook ik, want niemand kon daar aan ontsnappen. Niet dat ik daar nu spijt van heb, maar meer oproep tot verdraagzaamheid onder elkander.

Nu met de Olympische Spelen die ze laten organiseren hebben door China gaan ze protesteren op de verdrukking van de Chinees. Wat ze zelf decennia aan één stuk hebben gedaan gaan ze nu bekritiseren bij diegene waar ze zelf van geprofiteerd hebben. ???????

"De moor verwijt de pot dat hem zwart ziet"

Ik verwijs hier vooral ook wat er in de media tentoon wordt gespreid.

Kijk dan liever eens naar het programma van Martin Heylen op VRT-TV-één, waarbij hij China bezocht heeft en Siberië tweemaal, dan ziet men de andere mens in de bevolking. 

Men mag reageren op bepaalde mensonwaardige zaken, maar dat had men dan al moeten doen meer dan 60 jaar geleden. En als het zo erg was en is, dan had men China niet de toelating moeten en mogen geven om "De Spelen" te organiseren.

Vergeet ook niet dat ze daar met een kennis en cultuur zitten van meer dan 5000jaar en dat in al zijn facetten.

Verwijt de politiek en de vele koningshuizen die hiervan genoten hebben, en niet de Chinees of China op zich. Of maak het hem of haar ook wereldlijk niet moeilijk, want dan ben je niet meer welkom en vice versa.

Dit allemaal terwijl onze "decennia-lange" politieke verkozenen alles in het werk stellen om sociaal te zijn (ik bedoel: electoraal voordelig) door met open armen de gevoelige snaar te bespelen van jan-modaal. Niets verkeerd mee in essentie maar hou het in controle.  

En het is niet China alleen waar de politiekers liggen op te kappen, maar ook het Afrikaans continent. Het Afrikaans continent dat destijds zeer serieus leeggezogen wordt, en nu nog. Zelfs belgische koningen hebben hieraan deelgenomen, om maar te zwijgen van de paterkes. In essentie is het eigenlijk zo dat de Chinese en de Afrikaanse bevolking de roofzuchtige westerse wereld hebben groot gemaakt.

China weten we , maar destijds werden Afrikaanse mensen naar het westen vervoerd op erbarmelijke wijze en daar in die westerse wereld op een nog erbarmelijkere manier in leven gehouden werden ten voordele van de in minderheid-zijnde rijke westerlingen.

Het klinkt allemaal zeer gevaarlijk om dit openlijk te zeggen, maar ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de westerse bevolking hier destijds ook tegen was, tegen dergelijke praktijken.

Dit leert ons de geschiedenis. Momenteel is dit ook zo, dat het merendeel van een bevolking van een land er niets aan kan doen dat er enkelingen zijn met macht die het genoegen hebben om zo hun postje te houden en te be-ijveren.

Dus, laat ons allemaal gewoon mens zijn en samenleven, want we hebben eigenlijk toch allemaal dezelfde natuurlijke functie hier op de wereld.

Kijk eerst in eigen boezem en geef dan het goede door aan andere.

Groetjes

Dany

De commentaren zijn gesloten.