17-07-08

Vlaams Parlement

Beste Lezers & blog-ers,

We moeten vaststellen dat het momenteel belangrijker is als verkozenen voor het Vlaams Parlement met vakantie te gaan dan hier in het belgenland te blijven.

Dit onder het toeziend oog van de parlementsvoorzitter Verpoorten en M-Pres. Peeters .

LDD, met name J. Verstrepen, had nochthans gevraagd om wegens de ernstigheid van de huidige politieke toestand, hier in het land te blijven en dit dan ook te bediscussiëren in het parlement. 

Ook onze Vlaamse minister-president acht het niet opportuun om dit nu bespreekbaar te maken in het parlement. 

Maar wanneer is dan wel het moment opportuun? Of weten ze al dat ze een klevende brei gaan uitsmeren en een hele hoop zand gaan gebruiken om in onze ogen te stroöiën, om vooralsnog leterme de gelegenheid te geven om tot volgend jaar de verkiezingen uit te stellen en zo met een groot hoera-geroep of zegeteken op een café-tafel te kennen te geven dat ze nooit hebben toegegeven aan de het "non" van de waalse politiek? Laat ons serieus blijven en laat ons het " gezond verstand " gebruiken.

Het is voor zeker weeral eens zo, dat de bevolking met elkander geen problemen heeft, maar dat het de politiek verkozenen zijn die het alleen maar moeilijk willen maken. En g.. weet waarom toch?

Groetjes

Dany

De commentaren zijn gesloten.