19-06-08

Jobstudenten

Beste lezers & blog-ers,

Dat diegenen die willen werken en dan ook werken alsmaar meer worden gestraft stellen we zeer duidelijk en willen we dan ook meer netto-loon laten overhouden. Dus geen loonsverhogingen t.o.v. de werkgever, maar gewoon en puur meer netto in de geldbeugel.

Daarom ook het probleem van de jobstudenten dat momenteel ook alsmaar stijgt. En weeral eens geen enkele federale regering erin slaagt om met een toekomstvisie daaraan te sleutelen, zodanig dat deze jobstudenten op een correcte wijze worden vergoed voor hun arbeid, maar ook geen rem zetten op de huidige 46 dagen dat ze maar mogen werken aan een schamele brutto-loon.

Hiervoor heeft onze verkozene Martine De Maght het probleem aan de bel gehangen, en niet de eerste keer.

Hieronder Martine haar uitleg en verwijzingen:

+++++

Zwartwerk jobstudenten: “Huidig systeem voldoet niet aan de eisen van de jobstudent”

Voor Martine De Maght, kamerlid van Lijst Dedecker (LDD), bewijst de enquête van Randstad vandaag dat het systeem van studentenarbeid dringend aangepast moet worden. In het huidig systeem mag men 23 dagen tijdens de zomermaanden werken en 23 dagen erbuiten. “Een systeem dat door niemand als eenvoudig en flexibel wordt ervaren,” stelt De Maght. “Dat bewijst het feit dat het aantal jobstudenten dat in het zwart werkt de afgelopen twee jaar is gestegen van 11% naar 17%. Het huidig systeem voldoet niet langer aan de moderne eisen van de jobstudent en de werkgever.”De Maght stelt daarom voor het systeem van de studentenarbeid aan te passen en een plafond in te voeren gebaseerd op het verdiende brutoloon.De Maght: “Een jobstudent moet jaarlijks 7.500 euro bruto kunnen verdienen, zonder dat hij hiervoor gestraft wordt. Er is zowel bij studenten als bij werkgevers vraag naar een vereenvoudiging en een versoepeling van het huidig systeem.” De jobstudent zou in het systeem dat De Maght voorstelt tijdens de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen kunnen werken wanneer hij wil met sterk verlaagde sociale bijdragen. Een vrijheid die het huidig systeem niet biedt en waarvan de cijfers vandaag bewijzen dat het gevolg is dat 17% van de jobstudent in het zwartwerk vlucht.De student moet in samenspraak of op eigen initiatief organiseren dat het plafondbedrag van 7.500 euro bruto niet wordt overschreden.De Maght: “Gebeurt dit toch, dan geldt de huidige wetgeving die bepaalt dat de werknemersbijdrage wordt verhoogd tot 13,07%. Op dat ogenblik verliest de jobstudent ook zijn rechten op kinderbijslag en studietoelagen.”Met dit systeem beschikt zowel werkgever als jobstudent over voldoende vrijheid.

Voor de jobstudent kan de vrijheid van werken zelfs een motivatie zijn om langer te studeren. Ook de werkgever blijft gemotiveerd om zijn tijd en energie te stoppen in studenten omdat het een goedkopere werkkracht blijft,” zegt De Maght.

De kritiek dat het systeem laaggeschoolden uit de markt zal prijzen weerlegt Martine De Maght. “Werkgevers klagen nu al steen en been dat ze geen personeel vinden. Die kritiek gaat dus niet op. In totaal werken zo'n 300.000 studenten als jobstudent. Het zou zonde zijn deze groep niet flexibeler te laten werken in een economie die smeekt om personeel. Zowel studenten als werkgevers worden er beter van,” besluit Martine De Maght.  +++++++ Dit is dan ook het bewijs dat LDD zich op vele terreinen, zoniet alle, wil dat het stroeve en het huidig nadelig-zijnde systeem van regeren, geen brug te ver is voor ons.GroetjesDany 

15:41 Gepost door Dany Sterckx in Werk | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jobstudent, economie, systeem, brutto, ldd |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.