15-05-08

Dotaties en toplonen

Beste lezers & blog-ers,

Wat J.M. Dedecker heden zei in het vragenuurtje van het parlement is meer dan terecht. En dan nog het nietszeggend antwoord van vandeurzen en reynders. Het is en was al even nietszeggend dan wat leterme sedert 11 maanden trachtte en nog tracht te doen door een regeringske van mijn voeten te maken die alleen maar verder boert en niets degelijks onderneemt om de koopkracht en het werkelijk loon van de hardwerkende vlaming te ondersteunen.

Nee ze laten gewoon toe dat diegenen die reeds €400.000,00 hebben er nog eens €30.000,00 bij krijgen (is maar 1 voorbeeld van de velen). En dan het koningshuis dat meer index-aanpassing bijtrekt dan het gewone gezin in de straat. Wat zeg ik ........ wij, belastingbetaler, moeten hen allemaal extra betalen van onze duur en zuur verdiende "eurootjes".

Mensen het wordt echt nodig dat u eens een partij als de onze laat meeregeren, zodanig dat wij degelijk onze doelstellingen tot aan de man/vrouw/gezin kunnen brengen. De partijstandpunten hierin kan u op de officiële Dedecker-site volgen en lezen.

Het is gewoon zo, om onze koopkracht terug te laten krijgen moet arbeid minder bestraft en gestraft worden . De exuberante loonsverhogingen van titelpersoontjes die gewoonweg geen enkele verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheden dragen, zelfs niet als ze herstructureren of personeel ontslaan omdat ze minder winsten maken of herstructureren of failliet gaan. Maar wel de gewone man/vrouw/gezin worden wel op onze verantwoordelijkheden terechtgewezen met alle gevolgen vandien.

vervotte, als ex-syndicalist van Sabena en ook nooit iets gezien van die Sabena-perikelen, moest nu ook in het vragenuurtje antwoorden op vragen i.v.m. de toplonen. Ik weet niet, maar ik denk niet, dat ze dat degelijk gaat doen, het zal even nietszeggend zijn zoals bij vandeurzen en reynders.

Ik zal deze avond nakijken en zaterdag ook het relaas volgen.

Zo, laat ons gewoon arbeid minder bestraffen en top-bonusjes een halt toe roep, als ook voor de koninklijke en royale dotaties die we voorschieten en betalen.

Groetjes nog,

Dany

De commentaren zijn gesloten.