10-04-08

Pleegouders

Beste lezers & blog-ers,

Naar aanleiding van het VRT-programma VOLT, waarin gesproken werd over pleeggezinnen, het volgende door mijzelf als belangrijk beschouwd.

Na jaren en meerdere regeringen dit aangekaart te hebben om een betere en efficiëntere regeling te treffen voor de pleegouders en de pleegkinderen, staan ze nu nog altijd ver af van een oplossing. Er moet dan ook nu dringend werk van gemaakt worden.

Wat ikzelf belangrijk vind en het ook zal verdedigen en meenemen in mijn politieke visie in het geheel van pleegzorg, is het vormen van een kader. Dit kader kan zeer correct ingevuld woden door het verlenen van een statuut aan de pleegouders.

Tenslotte zijn zij het, die voor die kinderen de opvoeding op zich nemen, wat de echte biologische ouders om welke reden dan ook niet kunnen-mogen en/of willen doen.

De pleegouders staan dan ook voor alles in zoals ze moeten doen bij eigen kinderen. En het pleegkind is dan toch ook gedomicilieerd op het adres van de pleegouders.

Men mag niet vergeten dat een kind steeds het slachtoffer is van wat er met zijn biologische ouders gebeurt. Daarom ook dat deze pleegzorg een uitweg is voor dat kind naar een betere toekomst.

Wat ik wil verdedigen is dus een soort statuut:

- dat die pleegouders niet monddood worden gemaakt

- dat in het statuut staat dat ze dezelfde rechten krijgen voor dat pleegkind als bij hun echte kinderen wat betreft de beslissingen te nemen qua school-geloof-opvoeding algemeen.

- er een weg moet gevonden worden om het kindergeld van het pleegkind tot bij de pleehouders te laten komen, voor de periode van opvang.

- dat de pleegouders op alle vlak van gelijk welke beslissingen ze nemen of moeten nemen op opvoedkundig vlak, ze dan ook juridisch en wetmatig recht van spreken hebben.

- dat de pleegouders dan ook de mogelijkheid hebben en krijgen om het pleegkind mee in te schrijven in hun ziekenfonds. Zoals wij zeggen " ...hij/zij staat in mijne boek...". Alsof het hun eigen biologisch kind zou zijn.

- dat de pleegouders niet voor een voldongen feit komen te staan wanneer de biologische moeder-vader plots voor de deur staan en het kind opeisen.

- dat de pleegouders, die eigen kinderen hebben, ook de stap kunnen zetten naar een inschrijving als kroostrijk gezin", om zo dan toch ook van verscheidene kortingen kunnen genieten.

- dat gedurende de periode de pleegouders het pleegkind in hun gezin hebben dit dan ook aldusdanig kunnen forfaitair inbrengen in de belastngen zoals hun eigen kind

Zo dit zijn enkele noodzakelijkheden die kunnen doorgevoerd en/of ter discusie liggen en worden om het probleem van de pleegouders te vergemakkelijken en zo dan ook meer ouders en/of koppels in de gelegenheid te brengen om de vele kinderen voor een opvoedkundig en  een positieve toekomstige levenswandel te kunnen voorzien.  

Groetjes

Dany

03:50 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pleeggezin, ouders, belastingen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.