08-04-08

Lubbeek, verkeersongeval

Beste lezers & blog-ers,

Het verkeersongeval van tweetal weken geleden op de Staatsbaan (bij Happyland) is nog maar eens een bewijs dat de veiligheid op dit punt ver zoek is. Het betreft daar ook een kruispunt van 1 driebaansvak met twee zijstraten waarvan 1 richting een grote handelszaak bediend en een achterliggende wijk, en de andere zijstraat is er dan ook een drukke die naar Holsbeek leid.

De blauwe burgemeester van dienst met zijn aanhang en ook de oppositie zijn er niet in geslaagd om toch een verkeersverbetering door te duwen, zijnde verkeerslichten om enerzijds de mobiele gebruikers van het driebaansvak erop te wijzen dat ze een dorp binnenrijden en een moeilijk kruispunt naderen. Voor de mobiele gebruikers, zwak of sterk,komende van de zijstraten is het geen easy-job om zich of te vervoegen op de steenweg, of de steenweg over te rijden of over te steken.

De voetgangers en fietsers en motards moeten zeer goed uit kijken en een hele hoop geduld opbrengen om deze steenweg te gebruiken en/of over te steken.

Daarom wil ik nogmaals de burgemeester Vranckx en zijn gemeentebestuur erop wijzen dat er toch zeer dringend een oplossing hierin komt door het zo vlug mogelijk plaatsen van verkeerslichten en de nodige roodlicht-flitsers. Maar zeker niet de stap zetten om de snelheids-flitspalen te plaatsen.

Nochthans heb ik reeds een 10-tal maanden geleden een schrijven gestuurd naar het  gemeentebestuur van Lubbeek, met betrekking tot deze gevaarlijke kruispunten en wat hun aanpak is en wat de voorkeur geniet. Maar ....... jawel.....'jullie weten het ook al"..... Ik heb tot op vandaag nog altijd geen antwoord gehad.

En dat ze niet afkomen met bekende zinnetjes van : ......"we hebben het ter studie en zijn er mee bezig...." of " ....we moeten het aan de provincie voorleggen...." of ".... het is een Vlaamse aangelegenheid..." of ".... de federale regering moet er zijn goedkeuring voor geven....." of ".....we gaan het laten evalueren...." enz...enz..... Liefst directe en klare taal.

Hetzelfde geld dan ook voor het kruispunt amper 500meter verder met de aanwezigheid van een ALDI op deze steenweg en die is dan ook rechtover de hoofdstraat van Lubbeek die naar het centrum leid en ook het gemeentehuis passeerd. Een zeer druk punt en voor iedereen een zeer gevaarlijke situatie, met ook de aanwezigheid van een bushalte.

Ook bij dit gevaarlijk punt heeft de burgemeester en zijn aanhang alleen maar gedacht aan "commerce" en niet aan de veiligheid van en voor zijn inwoners en weggebruikers.

Dit zijn dan nog maar twee punten die dan wel de eigenlijke interesse en bezigheid van de open-VLD en zijn gemeentebestuur aantonen. 

 

......"wordt vervolgt"......

Groetjes

Dany

 

De commentaren zijn gesloten.