04-02-08

E-Bay

Beste lezers & blog-ers,

Zouden we ongelijk hebben om niet op E-Bay allerlei dingen en zaken te kopen? Nee , natuurlijk niet. We hebben geen ongelijk.

Wat wil je? Dat we in deze zeer dure levensomstandigheden en vooral als werkenden met alles moeten rekening houden wat betreft belastingen-BTW-accijnzen-taksen-milieutaksen-verkeersboetes-enz......

De vorige regeringen en zelfs het huidig interim-regeringske zijn en zullen er in slagen om alles en nog wat te belasten-takseren-beboeten.

Vooreerst:

- DE belastingen, belasting betalen om te mogen werken en te gaan werken.

- De provincielasten voor een nutteloze instelling, die alleen maar veel kost en niets echt realiseerd. Zelfs de gouverneur die geen pand heeft, maar privé mensen ontvangt krijgt hiervoor een netto-vergoeding van €1.700,00 per maand bovenop zijn loon van +/-€6.500,00/maand en ALLE andere priviléges. Met die premie zijn dat al 3 gezinnen die verder geholpen kunnen worden met ons belastingsgeld.

- De gemeentebelastingen om te mogen wonen-werken-autorijden-afval problematiek-onderwijs in uw gemeente waar u gedomicilieerd bent.

- DE BTW, belasting op de toegevoegde waarde, ja watte!!!!! Voor mij zijn dat taksen en belastingen op hetgeen iemand koopt dat geproduceerd is door iemand waar alleen de staat ook nog iets moet op hebben. Leg mij uit waarom, dat een producent die goederen aankoopt om iets te vervaardigen(met de nodige kosten) daar nog eens BTW moet bijrekenen aan een persoon die dat product wil kopen???????????? De staat rijft dus eerst de belastingen binnen van de producent, dan de BTW door iemand die dat wil kopen, en dan nog eens de belastingen bij die iemand om dat hij gaat werken?????????? Amaai nog nie, en dan komen ze nog niet toe, want heden hebben ze €3.500.000.000,00 tekort. Dat is 141.189.650.000 Bfr. van in de tijd. ==> HONDERD EEN EN VEERTIG MILJARD, of reken ik verkeerd.

- De BTW is op alles wat wij kopen en/of aanschaffen en willen doen, m.a.w. dat is 21% op alles.

- Auto kopen betekent 21% BTW, inverkeerstelling, veel accijnzen voor brandstof, extra betalen voor diesel , ook extra betalen om aan het milieu mee te doen door LPG installatie, taks om te rijden, verkeersboetes buiten proportie, taks op de verzekering, zeer dure omniumverzekering, enz.... Dit geld ook voor de transport, maar dan nog een heel deel wettelijkheden erbij.

- Sociale bijdragen en extra-belastende inhoudingen op eindejaarspremie's, vakantiegelden, extra-sociale inhoudingen, enz....

- Taksen en belastingen op de muziek en/of film, zijnde Sabam, en dan nog eens voor de uitvoerders "De billijke vergoeding", niet tegenstaande dat we CD's kopen met taksen erop en ook de BTW, naar de bioscoop gaan, naar concerten gaan, films kopen met de nodige lasten en taksen. Om al deze taksen en belastingen kunnen de artiesten, op enkele uitzonderingen, bijna amper aan de bak komen. Dan vraag ik mij af==> Waar gaat al dat geld naartoe???????

- Wil men een tuinhuisje plaatsen, of een venstertje anders zetten, een terras maken, een vijver, een zwemdokje maken, enz..... dan moeten we eerst toelatingen vragen en vooral dan wordt je meer getaxeerd.

- Huisvuilbelastingen ten eerste, voor het ophalen, aan de gemeente, dan tegenwoordig nog een aan verbruiksbelasting volgens gewicht, en dan nog eens een gecontroleerde PMD-zak vol met plastiek-achtige goederen, en dan nog eens het containerpark. Men zal niet het idee op werpen om terug naar de vroegere jaren te gaan met het systeem van een soort statiegeld. De wetten en de producenten verplichten ons om goedren aan te kopen met een hele boel verpakkingsmateriaal. Dus is er op de goederen eerst een BTW-tarief, dan een belasting op huisvuil, dan nog eens een supplementaire vergoeding voor de verwerking ervan, dan nog eens een soort van verdoken milieutaks, enz.........

- Voor electriciteit en water is het van het zelfde laken een broek. Terwijl natuurlijk de electriciteits-maatschappijën enorme, maar dan ook enorme winsten maken. En daarboven op nog eens serieus strenger worden op het verbruik. Via al die bijkomende taksen maken de dezen de extra winsten daar ze die ontvangen gelden uit zetten en beursgenoteerd zijn, en wij verbruikers kunnen dat niet. Want wij als gewone werkenden/niet-werkenden mogen bij wet geen winsten maken op andermans geld.

Tot hier de lasten, maar ik kan nog een hele epistel neerpoten van wat wij allemaal moeten betalen om te kunnen krijgen waar ze allemaal hunzelf mee verrijken vooral dan de uitzinnige creaties van politieke regeringen en ambten en infrastructuren. Laat zij dan eens het voorbeeld geven.

Wacht nog even en dan weet men wat het verenigd europa nog op onze nek gaat duwen.

Groetjes

Dany

19:00 Gepost door Dany Sterckx in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lpg, gouverneur, gemeentebelasting, rijtaks, btw, loon, accijnzen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.