22-12-07

Agressie

Beste lezers & blog-ers,

Agressie tiert welig in al zijn facetten en heeft vooral een zwaar effect op de nietsvermoedende, rustige en geen kwaaddoende personen. Want je moet of je familieleden moeten het maar meemaken dat je gewoon bestolen-vermoord-verkracht-vernederd wordt voor een beetje of vele euro's. Ook de pedofilie is alom te verkennen en vooral walgelijk. De agressie in een huishouden zoals vrouw-kinder- en dierenmishandeling, het valt zeer weinig voor dat er een manmishandeling is, maar dat is er ook.

Gedood, gemarteld en gepijnigd worden door geloof of racisme of ideologie of fantasie, ik weet niet wat allemaal, is niet wat er van een mens verwacht wordt, die toch een bepaalde grijze massa heeft dat kan gebruikt worden om iets te evalueren-in te schatten-te begrijpen. Ofwel heb ik dit allemaal verkeerd voor, maar ik denk het niet.

We moeten allemaal samenleven door elkander te respecteren in persoon. Want respect is het hoogste dat er bestaat en is hetgeen dat de basis vormd naar de menselijkheid waar we allemaal naar hunkeren en roepen. Niet bezig zijn met futiliteiten en andere onzekere woordspelingen. Met elkander praten en luisteren en de mogelijkheid om te praten en te luisteren dan ook tenvolle benutten.

Maar ja.... dit alles heeft een geschiedenis die zijn oorsprong vind, denk ik persoonlijk,  in de evolutie van de maatschappij de laatste eeuwen.

Maar .... vooral de laatste twee eeuwen en in zonderheid de laatste veerti/dertig jaar. In deze decennia is de versnelling op allerlei vlak zo nog eens versneld op zich dat er eigenlijk door de ontstane verhoging van de wereldbevolking en de ontstane luxe, een heel deel door allerlei stress-situaties en de hunker naar macht/geld zichzelf zijn voorbij-gelopen met alle onnodige vernielingen tot gevolg. Wat dan neer komt op het gezegde "...over lijken gaan..." zowel fysisch als psychisch bedoeld.

Deels heeft onze generatie daar ook een schuld aan, maar er lijkt een stagnering te komen in die zucht en hunker naar.... 

Willen we dit alles nog verbeteren, misschien omkeren en de stagnering handhaven, dan is het de taak ten eerste van de ouders en daarbij gesteund door het onderwijs om de opvoeding onzer discipelen aan te scherpen en bij te schaven van bij de geboorte en de start van het pril geluk.

Kinderen opvoeden begint van in de wieg juist na de geboorte en niet als ze al een jaar of 8 of 10 zijn. Opvoeding van kinderen is zoals we dat eigenlijk doen met puppy's en andere jonge diertjes, hun belonen wanneer ze iets goed en/of correct doen en niet zoals nu in vele huishoudens ze belonen op voorhand om hun maar rustig te houden en om van hun gezeur(Lees:...vragen naar iets.) en gejammer(lees:....andere voorkeuren.) en ook niet "luisteren naar" een kind.

Daarom ook zou er een degelijk opvoedkundig-inhoudelijk gesprek moeten komen voor die twee personen die gaan samenwonen/huwen vooraleer ze aan de voortplanting beginnen. Net zoals men nu tegenwoordig eerst met één of andere dierenkweker moet gaan praten om uit te maken of het aanschaffen van een dier wel kan en waarbij diegen die een dier willen aanschaffen de nodige basis heeft/hebben en aanwezig is  om desbetreffend dier een levenswaardig bestaan te gunnen.

Maar ja, bij voorbaat praten over een goede basis voor de kindjes, en dit zeggen en/of trachten te doen is een zeer delicate zaak, des te meer dit in de sfeer zit van mensenrechten - privacy - en misschien een verborgen onkunde.

Terzake, het is in ieder geval een noodzakelijkheid dat we allen eens terug met de beide voeten op de grond staan en onze verantwoordelijkheid opnemen ten dienste van de discipelen die we voortbrengen.

Het is natuurlijk ook een feit dat diegene die de nodige euro's hebben ook het grootste risico hebben om hun discipelen de zijriviertjes des levens te laten bevaren, met bekende resultaten.

Kijk wat er allemaal gebeurt in de wereld zoals die van Hollywood (e.a. grote filmnetten): scheidingen, drugs, zelfmoorden, omkoperijen, neerkijken op het plebs. Bij sport en muziek is dit ook identiek. maar ook niet vergeten wat er in het wereldje van koningshuizen allemaal gebeurt is en nog gebeurt.

Conclusie: wanneer men een titeltje heeft en men heeft daarbij nog de nodige euro's, dan denken velen dat ze ofwel een top-dinges zijn ofwel dat ze alles mogen en dat alles te koop is.

Begrijp me niet verkeerd, er zitten er ook goede bij, die zeer nauwgezet met hun gezin omgaan, hun jeugdigen bijstaan, de medemensen helpen waar nodig, enz.... Ze zijn allemaal zeker niet over 1 kam te scheren, dat weet ik ook wel, maar het effect van spiegelen is zeer groot. Het is dan ook een deel onze fout om daar vlotjes en vollen-bak in te trappen.

Maar er moet wel degelijk iets gedaan worden aan het hebben van respect voor de soortgenoten. Dus beginnen we daarmee eerst en vooral in onze eigen omgeving, zoals we dat nu ook moeten doen met het milieu.

==> " wanneer ieder zijn stukje voetpad net houd, dan is de hele straat rein...." en dit is niet alleen bedoelend voor het milieu of om je gemeente schoon te houden, maar eerder bedoelend voor het respect van één ieder voor één ieder.

Ik hoop dat ik dit niet te lang heb gemaakt , maar ik vond toch om dit eens te melden en aan te halen zonder de één of andere jezus of allah te zijn.

Groetjes

Vreugedevolle en vredes-noodzakelijke wensen

Dany

01:25 Gepost door Dany Sterckx in Met elkander leven en omgaan | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scholen, ouders, euro s, respect, dieren |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.