22-03-09

Politiekers

Beste lezers & blog-ers,

Hoog tijd dat we met LDD de doorsnee man/vrouw vanuit de basis laten spreken. De man/vrouw van de straat heeft eigenlijk veel meer voeling en ook ervaring met de realiteit, dan de politiekers van de afgelopen decennia.

Een heel groot deel van die politiekers is verkozen geraakt door het feit dat ze enerzijds een universitair of hoge school opleiding hebben genoten, en anderzijds door het feit dat ze op financieel vlak meer armslag kregen, er eigenlijk beter financieel voor zaten. Met dit ene financiele voordeel hebben er velen zich kunnen op een eerste plaats zetten om verkozen te worden, daarentegen kon de gewone man , die in se niet minder mondig was zich niet in voorrang plaatsen. "..... want het is toch zo mooi als men altijd overal kan heengaan en ook de kosten ervan kan dragen...".

En het is ook een zeer groot ingebakken beeld dat personen met een dik diploma al voor ze hun mond opendoen, reeds de positieve interacties opeisen van hun zijn.

Maar die of diegenen heeft/hebben dan ook nooit het bewijs geleverd om iets degelijks te kunnen doen. Zie maar bijvoorbeeld de "beursgoeroes" en analysten, jawatte, niemand kan de toekomst voorspellen. Ze hebben alleen maar aandacht aan eigenbelang en eigenwinst, en het gaat niet alleen over deze groep van personen, maar in andere sectoren is het idem dito.

Want een politieker wordt automatisch afgeschermd door zijn titel en de macht dat daar is aan gegeven zonder echt verantwoordelijk te zijn voor zijn daden (politieke onschendbaarheid bijvoorbeeld).

De mondige en van realiteit bewuste burger is daarom ook altijd de mond gesnoerd geweest, en mocht zich enkel uitten op een congres of in het kieshokje, met het gevolg dat er eigenlijk niet terdege werd geresulteerd. Maar hier in belgië mag hij zich niet uitspreken over een bepaalde zaak. Via een referendum of volksraadpleging mag dat dan wel, want we moeten dan ook de democratie eerbiedigen en ons neerleggen bij het resultaat van een meerderheid. Niet zoals het hier in belgië gebeurt: steeds het zinnetje " geen commentaar...." "...achter gesloten deuren...."

Iedere studie heeft zijn kennis-pakket, maar de praktijk is wel duidelijk anders.

Men kan jurist zijn of advocaat, maar dan weet men nog niet welke wetten er moeten gemaakt worden. Men kan ingenieur zijn en geweldige tekeningen en berekeningen maken, maar de rentabiliteit ervan loopt dikwijls verkeerd. Enz .... Enz.....

Het gevaar dat financieel beteren zich meer verbonden voelen met de macht van het geld, gewild of niet, heeft tot effect dat er voorbij de realiteit wordt gelopen. En het bijkomende is dat deze personen dan ook hun uiterste best zullen doen om een zeer grote hoeveelheid wetten naar hun hand te zetten. Want zij kunnen en mogen immers geen gevaar lopen.

Tevens mogen die ook allerlei zetels bekleden en titels aanwenden in verschillende bestuursorganen. Bij mijn weten kan een chirurg zich op hetzelfde moment bezighouden met het uit tekenen van een gebouw. Of kan een postbode zich niet op dezelfde moment als truckchauffeur met vrachtwagen verplaatsen.

Ik wil alleen maar zeggen dat het teveel aan postjes zetelen, zoals politiekers dan nog ook in een raad van bestuur zitten bij een bank en/of verzekeringsmaatschappij, of dat een burgemeester dan nog als zelfstandige zijn bedrijf leid, of een senator dan nog eens burgemeester kan zijn en tergelijkertijd in één of andere intercommunale zetelen. Dit alles overgoten met een sausje van zitpenningen en vergoedingen en priviléges. Terwijl de man/vrouw in de straat zeer zwaar belast wordt op zijn arbeid.

Ik zou ook graag €100.000,00 belastingen betalen, want dan weet ik dat ik er nog €200.000,00 over heb om te leven. Met dien verstande dat het brood en de biefstuk en het pintje voor iedereen hetzelfde kost, maar met een loon van amper €1.600,00 per maand en met een gezin zal het moeilijker zijn om dagdagelijks het brood te kopen en het pintje te drinken.

Samenvattend wil ik gewoon zeggen, dat het hoog tijd is dat het janneke en mieke eens spreekt zonder gebonden te zijn aan ivoren torens of andere zuilen-situaties.

 Groetjes

Dany

26-12-08

Mijn Kerstwens

Beste lezers & blog-ers,

Ik heb mij een tijdje afgezonderd van mijn blog, dit vooral door het politieke en vooral het financiële tumult. Het volgen van wat er gebeurde was geen probleem op zich maar om daar dagdagelijks een blog-reactie op te zetten zou eigenlijk leiden naar een soort "gezaag over iets, boordevol voornemens en misleidende zogezegde verantwoordelijke acties om de spaarders en de werkende te beschermen, dit uit de nek gekletst door een zwerm politiekers die al meer dan 18 maanden trachtten een leidiggevende ne een sturende en stuwende regering te vormen". Maar ..... ja !!!! Jullie kennen het resultaat al(.... wat ik al had voorspeld de eerste maand na de vorige verkiezingen)

Maar niets is minder waar.

Tot op vandaag zijn de zogezegde reddingsacties nog altjd slachtoffers aan het maken.

De koning heeft dat ook verduidelijkt in zijn Kerstboodschap. In deze boodschap kwam eigenlijk naar voor dat de Koning het vertrouwen in de huidige politiek en die van de afgelopen 18 maanden een beetje verloren was, want de Koning sprak nu op 24-12-2008 de Hoop uit op een verbetering in de zin van toch meer constructiever te werken en om samen aan de politieke kar te trekken, met als inhoud de staatshervorming-de autonomie der gewesten en het welzijn van de burgers.

Tevens heeft de Koning ook de woorden van Betancourt geciteerd om het belang van samenhorigheid van de huidige bevolking, zijnde Vlamingen en Walen, te versterken. En dat klopt ook inderdaad, want in essentie hebben de Vlaamse en de Waalse "jantjes en miekes = man/vrouw van de straat" niets tegen elkander, maar is en wordt het serieus opgeblazen in comunautaire perikelen, die er eigenlijk niet zijn. Daarmee wil ik ook niet zeggen dat er een wanverhouding is op economisch en financieel vlak, maar dat is iets dat de kiezer niet gewild heeft, maar vooral gemaakt werd door de geilheid naar macht en eigenbelang van bepaalde partijën.

Daarom ook mijn Kerstwens:

Laat ons nu eens eindelijk wakker worden en onze echte samenhorigheid en menselijkheid gebruiken dat aangevuld wordt met het gezond verstand dat we eigenlijk allemaal bezitten op ieders niveau en naar ieders vermogen en kunnen. Wanneer we deze krachten bundelen dan komen we er wel uit en zijn we niet meer ten prooi van machtsvertoon, voorgekauwde koek en de hunker naar macht en geld van diegene die het plebs( de bevolking = de man/vrouw van de straat) laten werken ten voordelen van hun winsten.

Prettige Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar, vol met gezond verstand en goede gezondheid.

Het allerbeste en Groetjes

Dany

16-10-08

Bedrijven subsidiëren

Beste lezers & blog-ers,

Allez, de banken hebben hun "zuur verdiende gelden" (terug-)gekregen van de belastingbetaler, die ze al betaald had,  zodanig dat ze verder kunnen teren op hun lauweren en tergelijkertijd fictieve gelden maken. Maar die miljarden euro's, die niet meer uit te drukken zijn in oude belgische frankskens, zetten niet veel zoden aan de dijk, want de beurzen blijven in het rood en zullen in het rood-(verlies) blijven zolang dat hun %-en niet stijgen met meer dan 50%. Maar dat is hun rekening en hun ondernemingsraden moeten daar maar voor opdraaiën.

Met andere woorden, zij moeten worden failliet verklaart en hun eigendommen en spaar te goeden moeten in beslag genomen worden door deurwaarders, zoals ze dat doen bij de gewone man/vrouw die een schuld heeft.

Maar, wat volgt er nu?....

....Nu gaan de bedrijven betaald worden via subsidies en andere steunmaatregelen met ....... jawel ....... nogmaals het belastingsgeld, om het hoofd te kunnen bieden tegen de opkomende recessie en stagnatie van de economie.

Er worden nergens lessen genomen!!!!!!!

ZOLANG DAT DE GEWONE MAN/VROUW, EN ZELFS DIEGENE DIE TOT €3000,00 à €4000,00 VERDIENEN, NIET MINDER WORDEN LASTIG GEVALLEN DOOR ALLERLEI TAKSEN-BELASTINGEN-ACCIJNZEN-BTW ZAL DE ECONOMIE MOEILIJK OF HELEMAAL NIET HEROPLEVEN.

DE GEWONE WERKENDE MAN/VROUW MEER NETTOLOON LATEN OVERHOUDEN.

WANNEER DAT GEBEURT,MEER NETTOLOON,  DAN KAN JAN- EN MIEKE-MODAAL TERUG OP ADEM KOMEN EN KUNNEN ZIJ TERUG GEMAKKELIJKER AAN DE ECONOMIE MEEDOEN, WAT NU NIET HET GEVAL IS.

Hierbij moet er ook dringend werk worden gemaakt van het feit dat men nu als koppel beter kan gaan stempelen of uit het echt scheiden, want dan houd men meer over. Want als je gaat werken moet je je ook verplaatsen en ben je ongeveer 12 uren van huis om een taak te vervullen van 8uren, die dan voor 44% wordt belast. Denk maar aan de kost die we uitgeven aan de belgische staat ==> wij betalen gedurende 8 volle maanden en 5 dagen niets anders dan euro's aan de staat, m.a.w. betalen we van 1 januari tot en met 5 september niets anders dan "boetes-belastingen-taksen-accijnzen-BTW".

Dus de scheiding tussen werkende en werkloze moet eigenlijk groter worden en zoals nu, want de kost om te mogen gaan werken is groter dan de kost die je hebt als gewoon thuis blijft.

Vergeet ook niet dat de dienstencheques een verdoken tewerkstellingspakt is van de gewone/vrouw die in dit systeem zo'n cheques aankoopt, zo is hij of zij zelf werkgever van personen die de belgische staat niet aan het werk krijgt en waar de welbekende waardeloze politici met de pluimen gaan lopen, en zo hun electorale geilheid benadrukken.

Dus, jullie kunnen dit goed lezen: MEER NETTOLOON OVERHOUDEN IS DE ENIGE OPLOSSING OM DE ECONOMIE TERUG AAN DE PRAAT TE KRIJGEN.

Een groot detail bij de werledcrisis is het feit van de stijging van het aantal wereldburgers, dat sedert lange tijd al begint te spruttelen qua voeding en verzorging en eigenlijk nog veel meer.

Groetjes

Dany

 

11-06-08

Koopkracht daalt niet

Beste lezers & blog-ers,

Ja ik zal het maar bekennen, we liegen en we liegen allemaal. Enfin ik weet niet, maar wat verschijnt er in het nieuws : "De koopkracht daalt niet"

Die koopkracht die niet daalt situeert zich meer en meer bij de verdieneners van arato €5.000,00 per maand en meer, veel meer. Want dezen voelen het niet dat een brood bijna €2,00 kost en dat de stookolie over de 40 Bfr/liter aan het gaan is, als ook de andere noodzakelijke producten die met +/-22% gestegen zijn.

Ik wil niet zeggen dat de veelverdieners een heel pak moeten inleveren, het is hun gegund (toch diegenen die het verworven en verdiend hebben), maar het is de regering van ons land die moet ingrijpen om zijn basis-bevolking te ondersteunen. Niet door een stookolie-fantasietje à la freya, maar degelijk door zeker de accijnzen met een groot stuk te verlagen en mede ook de BTW. Het is de regering die moet snoeiën in de veel te vele regeringskes en gewesten en provincieraden dat we hier hebben. 

Cijfers van nu vergelijken met cijfers van 25 jaar geleden is nogal vergezocht, eigenlijk over de grens , met alleen een bedoeling op het politiek niveau en het beeld van belgië toch positief te houden. Iedereen weet dat men 25jaar geleden zogezegd veel meer kon doen. En de vergelijking met het uurloon van vroeger en van nu moet u ook in een ander perspectief zien en niet zoals het nu uitgebeeld wordt met een GPS-toestel in het TV-nieuws. 25 jaar geleden was het 1983, nog geen 40jaar na de tweede wereldoorlog.

Eerlijk. In het algemeen genomen hebben we het hier in belgië niet slecht, dat klopt. Maar de onredelijkheid, het belasten en taxeren, en de vele reglementeringen en wetten, en dan nog het hoge BTW-regime en discussies geven wel ander beeld , laat staan een ander gevoel.

Maar toch is niet te ontkennen dat het niet echt goed gaat:

- economie spruttelt

- vele lonen van noodzakelijke beroepen zijn en blijven nog altijd ondergewaardeerd, die van de onnodige beroepen integendeel stijgen jaarlijks arato 15% en dat van de hard-werkende-Vlaming maar amper 2% brutto.

- veel te hoge belasting op het loon en vooral op de arbeid

- teveel rechten en rechtsmiddelen aan het geld

- respectloosheid en egoïsme stijgen

- bijna 300 knelpuntberoepen

- meer dan 2.000.000 mensen die het moeilijk tot zeer moeilijk hebben

- we leven teveel naar de goesting van belasting-taksen-accijnzen-BTW

- bedrijven die uitwijken en failliet gaan

Dit alles heeft een gevolg richting agressie en onmenselijkheid, het terug verdedigen van het eigen en dan niet zoals 25jaar geleden.

Herinner u nog het liedje "mijn dorp" en ook nog gerelateerde spreekwoorden, dan komt men er wel uit en begrijpen we het best waar het om te doen is.

Groetjes

Dany

17:56 Gepost door Dany Sterckx in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mijn dorp, koopkracht, agressie, spreekwoorden |  Facebook |

05-01-08

Gemeentebelastingen

Beste lezers & blog-ers,

Het bedrog van de gemeentebelastingen en bijhorigheden is een feit. En het "FEIT" was al gestart begin 2007 met een instructie op regeringsniveau aan de gemeenten om (ik citeer) " ....geen belastingverhoging te behandelen in de gemeeteraad en het ook niet te voorzien vooraf de verkiezingen van 10-06-2007..."

Liegen en bedriegen is een werkwijze van de vorige regeringen en dan bedoel ik ook al de vorige regeringen. De beloftes die ze doen tijdens de verkiezingen komen nooit in werkelijkheid, alleen omdat ze de verkiezingen gebruiken uit electorale geilheid.

Na Herent, in de gemeenteraad van gisteren, verhoogd deze ook weeral de gemeentebelastingen.

Het bedrog is des te erger daar partijën in hun verkiezingsslogans daar geen woord hebben over gerept. Ook niet de beloftes van de vorige regering met open-vld en spa-spirit qua belastingsvermindering. Het is en blijft een belachelijke en bedriegelijke leugen wat ze voor de verkiezingen en in hun regeringsverklaringen durven aankondigen.

De gemeentebelastingen gaan omhoog net zoals alle noodzakelijkheden van de burger.

Het ergste is, vind ik, waarom een gemeente belastingen moet heffen op je loon, op je eigendom op je wagen. Je hebt dat toch allemaal al betaald via personenbelasting, bedrijfsvoorheffingen, BTW, accijnzen, taksen, milieutaksen, extra sociale bijdragen, enz......

Groetjes

Dany

03:04 Gepost door Dany Sterckx in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

C4, zoals bij de werknemers

Beste lezers & blog-ers,

leterme heeft drie herexamens gehad en geen regering kunnen vormen.

Hij is nu in het interimregeringske vice-president, minister van begroting, minister van mobiliteit, minister van institutionele hervormingen.

Amaai nog nie. Ik ben het serieus moe, of zoals ene keulen heeft gezegd, "ik ben het spuugzat", dat die heren blijven potlikken, onschendbaar blijven, blijven leugens verkopen  en blijven titels creeëren op de kap van de burger/kiezer.

Als een gewone werknemer, de man-vrouw aan de basis van het hele economie-systeem  op alle fronten(want zij doen het niet en wij krijgen er geen bedanking voor) dit doet op de werkvloer, dan ligt of beter gezegd dan vliegt die er met zijn k....n buiten. En hierbovenop wordt deze werknemer nogmaals bestraft met een schorsing van de RVA. Dus geen loon voor die weken/maanden. maar de heren-vrouwen onderhandelaars hebben geen C4 op zak maar nog maar eens titeltje erbij.

Dus, hoeveel te minder je doet hoeveel te meer loon en armslag-ruimte je hebt.

De bovenaan vermelde persoon met zijn onderhandelaars heeft en hebben gedurende 7 maanden wel loon gekregen om uiteindelijk tot niets te komen. Niets te bekomen wat een hele bevolking gevraagd heeft op 10-06-2007.

Het wordt hoogtijd dat een situatie zoals deze van de laatste maanden eens goed afgestraft wordt via volgende verkiezingen, of worden de belgen-vlamingen-walen niet wakker. Het is over onze euro-centjes dat die mannen-vrouwen daar in Brussel beslissen.

En dan nu dat staatstekort van 0,3%, zijn de kosten voor die 7maanden, ..... laat mij a.u.b. niet lachen.

Gegroet, en tot een wakker moment,

Dany

 

02:56 Gepost door Dany Sterckx in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: c4, interim |  Facebook |

22-12-07

Het 2007-soap-gedicht

Beste lezers & blog-ers,

Hierna volgt een gedicht, ikzelf uit mijn mouw geschud als reactie op de klucht en gebaseerd op de gebeurtenissen bij de regerings"vormingen" van de laatste, pak weg, zeven maand, en dan nog maar alleen een interim-regeringkje hebben, die ons weeral vele extra's gaat kosten.

"Regeringsvorming-soap anno 2007"

"...... Jeuhhhh....Joepie...... we zijn gewonnen, laat ons op tafel dansen en helden zijn..... tralalalallala...."

" ......Oooohhhhhh......spijtig..... en wij zijn verloren, laat ons gauw blablabla verkondigen...en .....jankjankjank....."

"....... kiezersvertrouwen dragen we nauw aan het hart en ook verantwoordelijkheid.......maar geen voorbarig commentaar.......hahahahahaha......"

"....... wij als tranenden genieten ook van het vertrouwen en nemen verantwoordelijkheid op.......slik....snif...."

".......koning...keizer...admiraal....proficiat zeggen die daar allemaal......hahahahaha...."

"...... een jobke hier een jobke daar...... de winnaar zijn is echt waar..... en misschien ook zwaar...."

" ......laat me gaan, laat me gaan, want ik praat zodat je me niet zal verstaan....."

" ...... lang leve sereniteit, lang leve.... het duurt nog maar even....."

" ...... geheim, oooh geheim, wat is het fijn om daar in te zijn....."

"......verantwoordelijk hier... verantwoordelijk daar ...... de postjes zijn nog niet gaar....."

"......oh eenzame, oh eenzame ....nee niet met alle tezame....."

" .....interim is goed , interim is fijn ....als wij er maar bij mogen zijn....."

"......willen jullie dit of willen jullie dat ...vraag het maar om het even wat....."

" ......eureka..., het is van da...., het is geboren.... eigenlijk van lang tevoren...."

"....'k weet nie hoe 'k weet niet wa ..... maar ik wil ook een pla(t)....."

"......non , ...non ...... ik heb geen spijt zeker nie voor wie het benijd ....."

"......voor de kerst in het paleiskribbeke is het interimmeke....."

" ......in de nieuwjaarsbrief staat geschreven,....dat we niet zonder paashaas zullen leven....."

".....

Dit een als amenvatting van 7 maanden niets doen, alleen maar gemekker-geblaat-nietszeggendewoorden-, want we mochten toch nooit iets weten, geen onderwerp, geen plaats , geen indruk van vergadering, geen TV-beelden. Nee we mogen niet hun ivoren torentje, hoe onstabiel dan ook, filmen en/of vervoegen.

Naar het schijnt moet het zeer moeilijk zijn om via journalisten aan de bevolking iets laten weten of toch aan diegene die hun een mandaat hebben gegeven iets degelijks mede te delen en/of op de hoogte te houden.

Zo. Ik zou zeggen, het is zeker geen hoogstaand werk, maar voel u niet te min om eventueel een aanvulling-zinnetje bij te schrijven.

Groetjes

Dany

02:16 Gepost door Dany Sterckx in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |