22-03-09

Politiekers

Beste lezers & blog-ers,

Hoog tijd dat we met LDD de doorsnee man/vrouw vanuit de basis laten spreken. De man/vrouw van de straat heeft eigenlijk veel meer voeling en ook ervaring met de realiteit, dan de politiekers van de afgelopen decennia.

Een heel groot deel van die politiekers is verkozen geraakt door het feit dat ze enerzijds een universitair of hoge school opleiding hebben genoten, en anderzijds door het feit dat ze op financieel vlak meer armslag kregen, er eigenlijk beter financieel voor zaten. Met dit ene financiele voordeel hebben er velen zich kunnen op een eerste plaats zetten om verkozen te worden, daarentegen kon de gewone man , die in se niet minder mondig was zich niet in voorrang plaatsen. "..... want het is toch zo mooi als men altijd overal kan heengaan en ook de kosten ervan kan dragen...".

En het is ook een zeer groot ingebakken beeld dat personen met een dik diploma al voor ze hun mond opendoen, reeds de positieve interacties opeisen van hun zijn.

Maar die of diegenen heeft/hebben dan ook nooit het bewijs geleverd om iets degelijks te kunnen doen. Zie maar bijvoorbeeld de "beursgoeroes" en analysten, jawatte, niemand kan de toekomst voorspellen. Ze hebben alleen maar aandacht aan eigenbelang en eigenwinst, en het gaat niet alleen over deze groep van personen, maar in andere sectoren is het idem dito.

Want een politieker wordt automatisch afgeschermd door zijn titel en de macht dat daar is aan gegeven zonder echt verantwoordelijk te zijn voor zijn daden (politieke onschendbaarheid bijvoorbeeld).

De mondige en van realiteit bewuste burger is daarom ook altijd de mond gesnoerd geweest, en mocht zich enkel uitten op een congres of in het kieshokje, met het gevolg dat er eigenlijk niet terdege werd geresulteerd. Maar hier in belgië mag hij zich niet uitspreken over een bepaalde zaak. Via een referendum of volksraadpleging mag dat dan wel, want we moeten dan ook de democratie eerbiedigen en ons neerleggen bij het resultaat van een meerderheid. Niet zoals het hier in belgië gebeurt: steeds het zinnetje " geen commentaar...." "...achter gesloten deuren...."

Iedere studie heeft zijn kennis-pakket, maar de praktijk is wel duidelijk anders.

Men kan jurist zijn of advocaat, maar dan weet men nog niet welke wetten er moeten gemaakt worden. Men kan ingenieur zijn en geweldige tekeningen en berekeningen maken, maar de rentabiliteit ervan loopt dikwijls verkeerd. Enz .... Enz.....

Het gevaar dat financieel beteren zich meer verbonden voelen met de macht van het geld, gewild of niet, heeft tot effect dat er voorbij de realiteit wordt gelopen. En het bijkomende is dat deze personen dan ook hun uiterste best zullen doen om een zeer grote hoeveelheid wetten naar hun hand te zetten. Want zij kunnen en mogen immers geen gevaar lopen.

Tevens mogen die ook allerlei zetels bekleden en titels aanwenden in verschillende bestuursorganen. Bij mijn weten kan een chirurg zich op hetzelfde moment bezighouden met het uit tekenen van een gebouw. Of kan een postbode zich niet op dezelfde moment als truckchauffeur met vrachtwagen verplaatsen.

Ik wil alleen maar zeggen dat het teveel aan postjes zetelen, zoals politiekers dan nog ook in een raad van bestuur zitten bij een bank en/of verzekeringsmaatschappij, of dat een burgemeester dan nog als zelfstandige zijn bedrijf leid, of een senator dan nog eens burgemeester kan zijn en tergelijkertijd in één of andere intercommunale zetelen. Dit alles overgoten met een sausje van zitpenningen en vergoedingen en priviléges. Terwijl de man/vrouw in de straat zeer zwaar belast wordt op zijn arbeid.

Ik zou ook graag €100.000,00 belastingen betalen, want dan weet ik dat ik er nog €200.000,00 over heb om te leven. Met dien verstande dat het brood en de biefstuk en het pintje voor iedereen hetzelfde kost, maar met een loon van amper €1.600,00 per maand en met een gezin zal het moeilijker zijn om dagdagelijks het brood te kopen en het pintje te drinken.

Samenvattend wil ik gewoon zeggen, dat het hoog tijd is dat het janneke en mieke eens spreekt zonder gebonden te zijn aan ivoren torens of andere zuilen-situaties.

 Groetjes

Dany

08-03-09

Verkeerslichten

Beste lezers & blog-ers,

Bij de verkeerslichten aan de Aldi in Lubbeek is het verkeersbord "STOP" kleiner gemaakt en aan de verkeerslichten-paal bevestigd.

Allez , waarvoor mijn dank aan de gemeente.

Het mag ook iets positiefs zijn ten andere.

Groetjes

Dany

11:32 Gepost door Dany Sterckx in Regio Lubbeek en Leuven | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeerslichten, lubbeek, gemeente |  Facebook |

Kom op tegen kanker

Beste lezers & blog-ers,

De overheid zou er veel beter aan doen om "Kom op tegen kanker" financieel te steunen met dezelfde hoeveelheid aan gelden als ze dat doen voor de banken, lees aandeelhouders.

Dan pas zouden de onderzoekers sneller echte stappen vooruit kunnen zetten en zou de overheid een onderzoek niet alleen bekijken als winstportefeuille. Zo bekijken ze het nu, want dat brengt niet op en er is geen winst mee te maken, want het is toch maar "janneke & mieke", het plebs genaamd. 

Het is een solidariteit die weeral eens vanuit de gewone man/vrouw in de straat moet naar voor gebracht worden, want anders gebeurt er niets voor zieken, en nu vooral niet voor onze kinderen, waar de politiek wel hoog mee op loopt en het wel bekende woordjes gebruiken dat " verantwoordelijkheid nemen" noemt.

Een zeer dikke proficiat aan Frank Deboosere en zijn voltallig team.

Dat er iets van samenhorigheid blijft leven hebben we alleen maar te danken aan de het "janneke en mieke".

Kan Lippens niet een schenking doen via zijn geïnde bonussen, of "den haan van Vilvoorde" met zijn vele vergoedingen via Inbev-Dexia-en lezingen (verdiensten arato €75.000,00 per jaar), of Votron met zijn €5.000.000.000,00-bonus, of die loonsverhogingen bij de NMBS, en nog vele anderen die een gebrek aan solidariteit-verantwoordelijkheid-burgerzin missen.

Maar OHWee, als iemand van hun familiale omstandigheid iets mankeert, want dan moet het het beste gasthuis zijn met de beste artsen (liefst amerikaanse) met de allerbeste verzorgingen en de nodige veiligheid er nog eens bij.

Dus, de teller van de belgische staat gaat nu sedert het semi-akkoord met die franse bank, een niets-zeggend akkoord eigenlijk, naar de €90.000.000.000,00. Dit is in belgische frankskens 3.630.591.000.000BFr. = 3duizend630miljard591miljoen BFr.

En dan moet de auto-industrie nog zijn euro-tjes krijgen.

En ook andere!?!... , nee eigenlijk niet. Want de zelfstandige en de KMO-er moet zijn eitjes zelf doppen en desnoods zijn zaak zien ten onder gaan aan Europese en on-interesse van belgishe overheid maar vooral ook van belangenconflicten.

Laat de samenhorigheid en solidariteit onder elkander verder groeiën dan krijgen we ze wel klein die postje- en titel^personen, en dan zal eindelijk hetgeen we gedurende 8maanden en 6 dagen per jaar betalen aan belastingen-taksen-accijnzen-btw aan ons worden uitgegeven.

Groetjes

Dany

04-03-09

Pedofielen

Beste lezers & blog-ers,

De website waarop je in je omgeving kunt nagaan of er al dan niet een pedofiel en/of meerdere pedofielen aanwezig zijn, is geen goede stap vooruit.

Persoonlijk ben ik hier tegen en vind ik het geen adequate oplossing voor het aanpakken van pedofielen.

Het is een materie voor justitie en aanverwante instanties en instellingen, die het nodige moet doen.

Vergeet ook niet dat wanneer iemand veroordeeld wordt of werd, hij/zij dus ook gestraft is en geboet heeft voor zijn/haar daden en dat men dan nooit die personen in het openbaar met de vinger mag wijzen en openbaar rondbazuinen.

Wanneer men dit toelaat, dan heeft men ook het recht te weten waar andere criminelen en strafrechterlijk veroordeelden zich bevinden.

Waar blijven dan de sites waar men kan zien of kan te weten komen of er:

- een inbreker in de buurt woont

- een moordenaar woont

- een terrorist woont

- een huishouden woont waar de man zijn partner mishandeld, of omgekeerd

- druggebruikers wonen

- een overvaller aanwezig is

- drugdealers wonen

- een snelheidsduivel vertoefd

- kindermishandeling aanwezig is in het gezin

- mafiosi wonen

- hoeren en prostitueés wonen en zo misschien ook werken achter de muren

- huisjesmelkers wonen

- mensenhandelaars zijn

- pooiërs gehuisvest zijn

- enz... enz....

Als we dat allemaal weten dan pas wonen we veilig zekers!?!

Dit geeft als resultaat dat we ons gaan bezighouden met tientallen heksenjachten die zeer dikwijls verkeerd zullen aflopen, en niet meer waar we eigenlijk moeten zelf voor instaan en zelf verantwoordelijkheid moeten voor nemen.

Laat dit allemaal over aan justitie en laten we alles in het werk stellen om het juridisch apparaat te verfijnen en te verbeteren.

En vooral: " ... als iedereen het voetpad kuist en rein houd voor eigen deur, dan zal de hele straat proper en netjes zijn...."

Groetjes

Dany

03-03-09

Verkeerslichten

Beste lezers & blog-ers,

De verkeerslichten aan onze ALDI zijn er.

Dat is al een stap in de goede richting. Hopelijk kan dit verbeterd worden, want als men vanuit Lubbeek-dorp komt gereden naar de drukke Staatsbaan rijd, dan ziet men nog een bord met STOP  staan die dan ook nog eens het zicht belemmerd van het desbetreffende verkeerslicht.

Dringend dat stopteken op een hoge paal vervangen door een gehelveerde paal, dat zou beter zijn.

Maar allez het is al in orde.

Groetjes

Dany

Beurs

Beste lezers & blog-ers,

De beurs zakt weeral. Niets nieuws.

Maar het blijft maar duren en de vraag van die fenomenale winstenjagers de afgelopen decennia blijft maar duren.

Steeds roepen ze ..." help ons aub, want wij hebben geen winsten meer!!!!...." . Dit vragen ze dan aan de regeringen van de bijna alle landen ter wereld.

Eigenlijk stellen ze de vraag, of beter gezegd , roepen ze de hulp in van de belastingbetaler. De belastingbetaler die reeds decennia-lang zware belastingen-BTW-accijnzen-taksen heeft moeten betalen om gewoonweg iets te kunnen bekomen.

Want nu moet je toch eerlijk blijven!

Als de burger een lening doet, moet hij interesten betalen op het geleende bedrag. Deze interesten zijn weliswaar kunstmatige verdiensten op waarden die eventueel bestaan, maar naar ik al maanden hoor, er eigenlijk ook niet meer zijn.

Met het gevolg dat er VEEL TE VEEL KUNSTMATIGE WAARDEN EN GELDEN ZIJN.

NOGMAALS:

==> een land kan een munt uitbrengen alleen als ze er voldoende waarde tegenover steld.( zie vorige artikels)

Maar als die munt bij uitgave op een beurs wordt gecatapulteerd (inkoop en verkoop van munten) dan komen er automatisch een pak kunstmatige waarden bij, door wie?.... Jawel door speculanten!. Want er wordt interest gerekend op de waarde en dat komt erbij.

En dan nog eens de winstdervingen van al diegenen die op de beurs =lees CASINO spelen, groeit totaal buiten zijn proporties.

Er is geen geld bijgemaakt volgens de waarde die ingegeven is en was. Zelfs belgië slaagt erin om op 20 jaar ongeveer 900 ton goud te verpatsen (zie ook vorige artikels).

Welnu, nu zijn die geldwolven aan het bleiten zoals bertje, om hun te helpen.

Moeten wij geen kosten betalen om te mogen genieten van onze bankrekening?

En moeten we geen kosten betalen op elke betaling die willen doen?

En moeten we dan geen taksen betalen op het gespaarde geld als we het willen gebruiken?

En moeten we geen lasten betalen als we eens in familiaal verband erven?

En moeten we niet btw betalen op goederen die we willen aankopen?

enz...enz....

Waar is dat dan in ....-naam heen??????

Wel ! Het is genoeg geweest. Laat hun, nu maar eens een heel pak minder winsten afhalen van die beurzen en die oneindig vele beursindicaties en dergelijke, met bijhorende beursanalysten , die geen beursvoorspelling kunnen, maar wel zeer goed betaalde jobs hebben. Jobs die nooit tot iets hebben uitgehaald of beter gezegd iets fundamenteels hebben gecreeërd.

Ze hebben steeds gezegd dat de beurs wordt bewerkt door speculaties en speculanten, welnu nu zijn die speculanten SPECULOZEN  geworden, en worden verteerd door de basis van onze wereld en dat is het Janneke & Mieke.

Nogmaals zou ik al de mensen die om welke reden dan ook in de moeilijkheden komen op financieel vlak , de hulp inroepen van de regering bij monde van het vragen om bij ons ook geld in het zakje te stoppen.

Lap , dat is eruit zie,

Groetjes

Dany

19-02-09

Lubbeek

Beste lezers & blog-ers,

Hedenavond op de gemeenteraad van Lubbeek is dan toch het plan tot bouwmogelijkheden in de kern van Linden verworpen, weliswaar na een paar stevige interventies van gemeenteraadsleden en ook van onze nieuwe LDD-er en schepen Hilke Verheyden.

De NVA had zich geposteerd voor de start van de gemeenteraad en deelde daar dan een pamflet uit.

Waar ik verwonderd van was, is het feit dat de NVA zich van zijn echte kant laat zien, bij monde en schrijven van Davy Suffeleers en Theo Francken, door een paragraaf (zie kopij ervan hieronder), getiteld "onstabiel" te wijden aan onze LDD-schepen Hilke, maar dan wel op een minzame manier, eerder een beledigende manier en op deze schepen neerkijkend met een hoogmoed niet-waardig.

++++

img463

Maar ik troost mij met de volgende gedachte: wanneer iemand die aan politiek wil doen, dus het volk vertegenwoordigen, met zo'n pamflet en daarin zo'n paragraaf, dan heb ik toch een zekerheid en dat is dat de Lubbeekse kiezer weet welk vlees hij heeft in de NVA-kuip. 

Genoeg woorden hier aan besteed.

Het plan voor Linden, meer bepaald het gebied tussen de kerk en het kerkhof, om een bouwsel erop te plaatsen is dus verworpen. De open-vld heeft zich dan nog trachten te uiten bij monde van de burgemeester Vranckx en Hugaerts met de mededeling dat dat gebied ongeveer een 30 jaar geleden gekocht is geweest door de gemeente en dat dit nu wanneer ze het roodgekleurd(volgens gewestplan)houden zonder te hoeven vekavelen en in de fusie-gemeente een ruil zouden voorzien en dan nog bij eventuele toekomstige verkoop een €2.000.000,00 aan waarde zou hebben. Dus zeggen ze , de belastingbetaler van Linden-Lubbeek heeft hiervoor betaald en krijgt dan niets terug, wanneer het nu dan zou groen gekleurd worden dit een verlies van de bovenvermelde waarde.

Een nietszeggende reden van de "burgervader", die de euro's alleen maar zoet , onder het mom dat de belastingbetaler hierbij verliest. En dit terwijl ze ergens in maart een beslissing nemen aangaande de begroting voor 2009 en het beleid ervan dan ook pas zullen beslissen.

Zo, u begrijpt dat het hier ook nodig is dat er een LDD in de gemeente aanwezig zal zijn om orde op zaken te stellen en de burger van in het begin zullen aanhoren.

Groetjes

Dany

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende